Controller Institut

Odpovědný manažer

Iveta Bajgarová
iveta.bajgarova@controlling.cz
+420 724 302 410
+420 226 211 696

IFRS & US GAAP

To nejdůležitější v kompaktní formě!
akce již proběhla
nový termín bude upřesněn - informujte mě

1.00Hodnocení akce
Popis

Harmonizace účetního výkaznictví v mezinárodním měřítku dospěla do další etapy svého vývoje, a to široké implementace do účetního výkaznictví firem v globálním, celosvětovém měřítku. Účetní závěrku podle IFRS již nesestavují jen firmy, které mají tuto povinnost od roku 2005, protože jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaných kapitálových trzích. Pro potřeby reportingu sestavují podle IFRS své účetní výkazy i firmy, které tuto povinnost nemají stanovenu zákonem o účetnictví, ale požadavky svých mateřských společností. Novela zákona o účetnictví účinná od 1.1.2011 umožňuje účtovat a vykazovat podle IFRS i českým účetním jednotkám, které nejsou emitentem cenných papírů pouze dočasně a předpokládají návrat na kapitálový trh nebo jsou součástí konsolidačního celku sestavující konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS. Mezinárodní harmonizace ovlivňuje i účetní výkaznictví malých a středních firem (SME), pro které připravila IASB samostatný standard. Řada standardů IFRS byla v posledním období nejen novelizována v rámci konvergenčního projektu, jehož cílem je sbližování IFRS s US GAAP, ale některé nově navrhované standardy jsou již připravovány jako společný projekt IASB a FASB. Z uvedených důvodů Vám nabízíme jednodenní seminář, který Vám podá v koncentrované podobě nejaktuálnější informace z této oblasti.

Lektor

Ladislav Mejzlík
Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze

Obsah
  • Možné cesty regulace a harmonizace účetního výkaznictví, tvorba IFRS a jejich uplatnění v EU – aktuální informace – vztah k regulaci účetnictví v ČR, implementace IFRS v ČR.
  • Konvergenční projekt IASB (IFRS) a FASB (US GAAP). Koncepční rámec IFRS a US GAAP – srovnání s koncepty českých účetních pravidel. IFRS pro malé a střední podniky (SME).
  • Struktura a obsah účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS.
  • Hlavní rozdíly mezi českými účetními postupy a jednotlivými IFRS (například rezervy, odložená daň, mezitímní závěrka, události po rozvahovém dni, snížení hodnoty aktiv, ukončované činnosti atd.) včetně výkladu rozdílů na praktických příkladech.
  • Možné způsoby implementace IFRS v podmínkách českého podniku – nezbytné předpoklady a rizika – IFRS 1 První použití IFRS.
Cílová skupina

Členové vedení firem, vedoucí pracovníci a zaměstnanci účetních a finančních oddělení podniků, pracovníci odpovědní za konsolidaci a reporting, pracovníci z útvarů controllingu a útvarů pro vztahy s investory (Investor Relations), analytici, makléři pracovníci institucionálních věřitelů a investorů apod., kteří chtějí být informování o aktuální situaci v oblasti regulace účetního výkaznictví prostřednictvím mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), resp. US GAAP a jejich vztahu k regulaci účetního výkaznictví v EU.

Hodnocení účastníků

"Přednášející - komplexní přehled, výborné vysvětlení"
Finanční ředitel, NAVOS, a.s.
"Aktivní přístup lektora, zatažení účastníků do diskuse."
Vedoucí plánování a controllingu, Czech Coal a.s.
"Přívětivý přístup lektora a zábavná forma přednášky i na méně záživné téma. Oceňuji hodně praktických příkladů."
Finanční ředitelka, MONTS s.r.o.
další reference

Místo a čas

Místo:Hotel Absolutum, Praha 7
Datum:24. 9. 2015
Čas:9:00 - 17:00
Na případnou změnu Vás včas upozorníme.
Další informace

Vysoce aktuální je problematika pro ty podniky, kterých se přímo týká implementace IFRS v jejich účetním systému a na přechod na IFRS se připravují.

Cena

Základní cena: 11.000 Kč + 21% DPH
Snížená cena:9.570 Kč + 21% DPH
Snížená cena platí pro členy CAFINu a pro 2 a více osob z jedné společnosti.

V ceně kurzu je zahrnuto:
  • elektronické potvrzení o účasti,
  • studijní materiály,
  • celodenní občerstvení.
Chcete proškolit více osob ze své firmy? Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.
Více informací o firemních školeních na míru.

Akci lze absolvovat samostatně, nebo jako součást cyklu:

Odpovědný manažer

Iveta Bajgarová
iveta.bajgarova@controlling.cz
+420 724 302 410
+420 226 211 696

Kontaktní údaje:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

nahoru
Controller Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r.o.
Vladimírova 12, 140 00 Praha 4
Telefonní spojení: +420 224 314 410
Email: info@controlling.cz

IČ: 62912348
DIČ: CZ62912348

© 2019 Controller Institut