Reporting v MS Excel

Reporting v MS Excel

Zkraťte si čas na přípravu a aktualizaci reportů
akce již proběhla
nový termín bude upřesněn - informujte mě

Prezenční školení
Základní cena 12.100 Kč + 21% DPH
Snížená cena 10.527 Kč + 21% DPH
+ BONUS: měsíční členství profesního streamu FITCO zdarma

Popis

Školení je součástí cyklu Specialista reportingu, lze jej však absolvovat i samostatně.

Jedním z hlavních úkolů controllerů je připravování informací a zpráv, které mají podpořit rozhodovací proces uvnitř ale i vně firmy. Vkládání a úprava informací zabírají z práce controllera největší díl. Controlleři jsou vystaveni každoměsíčním a poslední dobou čím dál více i každotýdenním reportovacím rituálům, kdy dávají dohromady data, ručně doopravují, konsolidují a vypracovávají několik verzí výsledků: pro lokální manažery, pro mateřskou společnost, v českých standardech, v IFRS atd. Důsledkem je to, že na interní poradenství a koncepční činnosti jim zbývá mnohem méně času než by bylo za potřebí.

  Cílem efektivního reportingu a zároveň i tohoto  semináře  je co nejvíce zkrátit do čas mezi zadáním požadavku(dotazu) na informace a jeho splněním, protože  koncový příjemce chce získat důležité informace v co nejkratším čase pokud možno  stylem "Podívám se a vidím".

 Seminář Reporting v MS Excel Vám ukáže, jaká pravidla a postupy dodržovat, abyste pomocí Excelu vytvořili spolehlivý a flexibilní reportovací nástroj, který Vám umožní maximálně zkrátit čas na přípravu, údržbu a aktualizaci reportů, a získali tak více prostoru na analýzu samotných výstupů z reportů a následné využití těchto výstupů v interním poradenství.

  

Obsah

9:00 - 10:30

 • Firemní reporting, Specifika finančního reportingu

 • Účel reportingu, příjemce reportingu, zdroje dat, den/týden, měsíc - ACT,PRI ,BUD, Controller = finanční reporting

 • Struktura finančního reportu, atributy finančního reportu (citlivá data), různé pohledy na stejná data, (aktivity, segmenty, oddělení atd.)

 • Způsoby vyjádření informace: Tabulka, graf, obrázek

 • Základní problémy s reportingem

 11:00 - 12:30

 • Principy tvorby týdenního a měsíčního reportu

 • Konsolidace dat pro reporting, Vytvoření datového zdroje - Objekt Tabulka, Kontingenční tabulka

 • Skutečnost, Minulé období, Rozpočet/Plán

 • Validace vstupů, Nastavení kontrol - Podmíněné formátování

 • Vytvoření řídícího listu, Využití hyperlinku pro navigaci v reportu

 • Odchylky plus/mínus;  lepší/horší, absolutní a relativní odchylky

 •  %, CAGR, MTD, QTD, YTD, Význam zaokrouhlování v reportingu

 13:30 - 15:00

 • Kontingenční tabulky v reportingu

 • Využití podmíněného formátování při reportingu.

 • Graf nebo tabulka?

 • Propojení s MS PowerPoint, Propojení na externí zdroj

 • Tisk, PDF, používání zkratek, vysvětlivek

 • Distribuce reportu

 • Křížové kontroly

 15:30 - 17:00

 • Aktualizace reportů, Správa odkazů na externí zdroje.

 • příklady a samostatné cvičení

 • Opakování, dotazy

Cílová skupina

Program je určen zejména pro controllery, odborníky v oblasti financí a manažerského

i finančního účetnictví a všechny, kteří zpracovávají reporty a mají zájem

zefektivnit jejich tvorbu a zatraktivnit jejich výsledek

Další informace

Seminář bude probíhat v počítačové učebně. Každý účastník bude mít k dispozici PC, aby si vše mohl prakticky vyzkoušet.

Požadavky na účastníky:
Účastníci kurzu by měli být pokročilí ve znalostech programu MS Excel (znalost funkce INDEX, vyhledávacích funkcí a kontingenčních tabulek). Účastníkům doporučujeme před tímto kurzem absolvovat kurz MS Excel pro analytiky a controllery či e-learning k tomuto semináři, kde účastníci získají minimální potřebné znalosti MS Excel, které je pro tento kurz nutno znát.

Audit znalostí
Účastníkům zašleme audit znalostí a dle výsledku buď doporučíme přímo účast na kurzu Reporting v MS Excel nebo případně doporučíme absolvování přípravného e-learningu pro tento kurz (či prezenční kruz MS Excel pro analytiky a controllery, který je vhodnou přípravou pro tři další navazující odborné semináře - Finanční modelování v MS Excel, Reporting v MS Excel, Dashboard reporty a MS Excel).

Jedná se o testovací příklad, na kterém si zájemce ověří, zda zvládá látku nutnou pro úspěšné zvládnutí tohoto kurzu. Test bude zaslán  projektovým manažerem tohoto semináře. Úroveň splnění testu ověřuje sám lektor a ten také vyhodnotí, zda je možné zařazení přímo do kurzu Finanční modelování či doporučí absolvovat přípravný kurz excelu. (je možné si zvolit prezenční kurz MS Excel pro analytiky a controlllery či odpovídající e-laerningový kurz).

Seminář je veden pro verze MS Office 2007 a 2010. 

 

V ceně kurzu je zahrnuto

 • elektronické potvrzení o účasti
 • studijní materiály
 • celodenní občerstvení
Chcete proškolit více osob ze své firmy? Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.
Více informací o firemních školeních na míru.

Lektor

Radek Káňa
Radek Káňa
odborník na využití MS Excel v controllingu
Linkedin profil
Má přes 20 let zkušeností v oblasti finančního controllingu v telekomunikacích, FMCG a IT. Pracoval na analytických a manažerských pozicích ve společnostech T-Mobile, Vodafone, Telefónica O2 a Plzeňský Prazdroj, ve kterých se podílel na implementaci a rozvoji korporátního controllingu se zaměřením na reporting a plánování na bázi MS Excel. Další zkušenosti získal ve společnosti AVAST Software s.r.o., kde pracoval v oddělení manažerského účetnictví a obchodní podpory jako finanční controller pro oblast tržeb. Nyní pracuje jako Business controller v mezinárodní společnosti 24i poskytující služby B2B v oblasti streamování videa. 13 let sdílí své zkušenosti jako odborný lektor a poradce pro oblast využití MS Excel v controllingu.

Místo a čas konání

Školicí centrum Controller Institut
Voctářova 5, Praha 8
tel: +420 226 211 694

30. 5. 2019 | čtvrtek | 09:00 - 17:00
Přidat událost do kalendáře

Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Příjezd

Autem: příjezd z centra přes Rohanské nábřeží a pokračovat do ulice Voctářova kolem Kauflandu, který bude po pravé straně nebo přes Holešovickou tržnici a Libeňský most naproti Kauflandu odbočit doleva na Voctářovu ulici. Další možná cesta je přes Holešovičky odbočit směr Bulovka a dolů kolem Libeňského zámečku a opět do ulice Voctářova. Sídlo naší společnosti je v budově DOCK One naproti Metrostavu.

MHD: metro linka B nebo tramvají 1, 3, 6, 8, 14, 24, 25, na zastávku Palmovka. Odtud se vydejte pěšky po ulici Zenklova směr Libeňský zámek a u Divadla pod Palmovkou odbočte doleva do ulice Koželužská. Na konci této ulice uvidíte budovu DOCK One, kde je sídlo naší firmy. DOCK One je naproti budovy Metrostavu. Ve směru od Libeňského zámku je možné z?tramvají 1, 3, 24 vystoupit na zastávce Divadlo pod Palmovkou a odbočit doprava rovnou do ulice Koželužská. Informace o spojích MHD naleznete zde: http://spojeni.dpp.cz


Parkování

1) Nejlépe přijeďte metrem a auto nechte na záchytných parkovištích.
2) Zaparkujte v Kauflandu, kde máte zaručené parkovací místo - první 2 hodiny zdarma, poté 50 Kč za každou započatou hodinu.
3) Zaparkujte u Alberta (Libeň), kde je poplatek 30 Kč za hodinu od 09:00-15:00. Pak je již zdarma.
4) Zaparkujte na parkovacích zónách, jen upozorňujeme, že jsou brzy plné. Cena parkování je od 20 Kč/hod. Doporučujeme využít aplikaci nebo web pro parkování www.parkujvklidu.cz. Parkovat můžete na smíšených (fialových) zónách a při využití aplikace můžete i na modrých (lokaci naleznete na přiložené mapce).


Jak to u nás vypadá

Dojmy účastníků

"Zamerené do praxe."
Jana Z.
"Práce s KT, práce s grafy."
Marcela Z. , Controller, HESTEGO a.s.
"Nové funkce."
Michal K. , Financial Controller, ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
nahoru
© 2023 Controller Institut