Reporting v MS Excel

Reporting v MS Excel

Zkraťte si čas na přípravu a aktualizaci reportů
akce již proběhla
nový termín bude upřesněn - informujte mě

Prezenční školení
Základní cena 12.100 Kč + 21% DPH
Snížená cena 10.527 Kč + 21% DPH
+ BONUS: měsíční členství profesního streamu FITCO zdarma

Popis

Jedním z hlavních úkolů controllerů je připravování informací a zpráv, které mají podpořit rozhodovací proces uvnitř ale i vně firmy. Vkládání a úprava informací zabírají z práce controllera největší díl. Controlleři jsou vystaveni každoměsíčním a poslední dobou čím dál více i každotýdenním reportovacím rituálům, kdy dávají dohromady data, ručně doopravují, konsolidují a vypracovávají několik verzí výsledků: pro lokální manažery, pro mateřskou společnost, v českých standardech, v IFRS atd. Důsledkem je to, že na interní poradenství a koncepční činnosti jim zbývá mnohem méně času než by bylo za potřebí.

  Cílem efektivního reportingu a zároveň i tohoto  semináře  je co nejvíce zkrátit do čas mezi zadáním požadavku(dotazu) na informace a jeho splněním, protože  koncový příjemce chce získat důležité informace v co nejkratším čase pokud možno  stylem "Podívám se a vidím".

 Seminář Reporting v MS Excel Vám ukáže, jaká pravidla a postupy dodržovat, abyste pomocí Excelu vytvořili spolehlivý a flexibilní reportovací nástroj, který Vám umožní maximálně zkrátit čas na přípravu, údržbu a aktualizaci reportů, a získali tak více prostoru na analýzu samotných výstupů z reportů a následné využití těchto výstupů v interním poradenství.

  

Obsah

9:00 - 10:30

 • Firemní reporting, Specifika finančního reportingu

 • Účel reportingu, příjemce reportingu, zdroje dat, den/týden, měsíc - ACT,PRI ,BUD, Controller = finanční reporting

 • Struktura finančního reportu, atributy finančního reportu (citlivá data), různé pohledy na stejná data, (aktivity, segmenty, oddělení atd.)

 • Způsoby vyjádření informace: Tabulka, graf, obrázek

 • Základní problémy s reportingem

 11:00 - 12:30

 • Principy tvorby týdenního a měsíčního reportu

 • Konsolidace dat pro reporting, Vytvoření datového zdroje - Objekt Tabulka, Kontingenční tabulka

 • Skutečnost, Minulé období, Rozpočet/Plán

 • Validace vstupů, Nastavení kontrol - Podmíněné formátování

 • Vytvoření řídícího listu, Využití hyperlinku pro navigaci v reportu

 • Odchylky plus/mínus;  lepší/horší, absolutní a relativní odchylky

 •  %, CAGR, MTD, QTD, YTD, Význam zaokrouhlování v reportingu

 13:30 - 15:00

 • Kontingenční tabulky v reportingu

 • Využití podmíněného formátování při reportingu.

 • Graf nebo tabulka?

 • Propojení s MS PowerPoint, Propojení na externí zdroj

 • Tisk, PDF, používání zkratek, vysvětlivek

 • Distribuce reportu

 • Křížové kontroly

 15:30 - 17:00

 • Aktualizace reportů, Správa odkazů na externí zdroje.

 • příklady a samostatné cvičení

 • Opakování, dotazy

Cílová skupina

Program je určen zejména pro controllery, odborníky v oblasti financí a manažerského

i finančního účetnictví a všechny, kteří zpracovávají reporty a mají zájem

zefektivnit jejich tvorbu a zatraktivnit jejich výsledek

Další informace

Seminář bude probíhat v počítačové učebně. Každý účastník bude mít k dispozici PC, aby si vše mohl prakticky vyzkoušet.

Požadavky na účastníky:
Účastníci kurzu by měli být pokročilí ve znalostech programu MS Excel (znalost funkce INDEX, vyhledávacích funkcí a kontingenčních tabulek). Účastníkům doporučujeme před tímto kurzem absolvovat kurz MS Excel pro analytiky a controllery či e-learning k tomuto semináři, kde účastníci získají minimální potřebné znalosti MS Excel, které je pro tento kurz nutno znát.

Audit znalostí
Účastníkům zašleme audit znalostí a dle výsledku buď doporučíme přímo účast na kurzu Reporting v MS Excel nebo případně doporučíme absolvování přípravného e-learningu pro tento kurz (či prezenční kruz MS Excel pro analytiky a controllery, který je vhodnou přípravou pro tři další navazující odborné semináře - Finanční modelování v MS Excel, Reporting v MS Excel, Dashboard reporty a MS Excel).

Jedná se o testovací příklad, na kterém si zájemce ověří, zda zvládá látku nutnou pro úspěšné zvládnutí tohoto kurzu. Test bude zaslán  projektovým manažerem tohoto semináře. Úroveň splnění testu ověřuje sám lektor a ten také vyhodnotí, zda je možné zařazení přímo do kurzu Finanční modelování či doporučí absolvovat přípravný kurz excelu. (je možné si zvolit prezenční kurz MS Excel pro analytiky a controlllery či odpovídající e-laerningový kurz).

Seminář je veden pro verze MS Office 2007 a 2010. 

 

V ceně kurzu je zahrnuto:

 • elektronické potvrzení o účasti
 • studijní materiály
 • celodenní občerstvení
Chcete proškolit více osob ze své firmy? Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.
Více informací o firemních školeních na míru.

Lektor

Radek Káňa
Radek Káňa
odborník na využití MS Excel v controllingu
Linkedin profil
Má 12 let zkušeností v oblasti finančního controllingu v telekomunikacích, FMCG a IT. Pracoval na analytických a manažerských pozicích ve společnostech T-Mobile, Vodafone, Telefónica O2 a Plzeňský Prazdroj, ve kterých se podílel na implementaci a rozvoji korporátního controllingu se zaměřením na reporting a plánování na bázi MS Excel. Další zkušenosti získal ve společnosti AVAST Software s.r.o., kde pracoval v oddělení manažerského účetnictví a obchodní podpory jako finanční controller pro oblast tržeb. Nyní působí jako odborný lektor a poradce pro oblast využití MS Excel v controllingu.

Místo a čas konání

Školicí centrum Controller Institut
Voctářova 5, Praha 8
tel: +420 226 211 694

30. 5. 2019 | čtvrtek | 09:00 - 17:00
Přidat událost do kalendáře

Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Příjezd

Autem: příjezd z centra přes Rohanské nábřeží a pokračovat do ulice Voctářova kolem Kauflandu, který bude po pravé straně nebo přes Holešovickou tržnici a Libeňský most naproti Kauflandu odbočit doleva na Voctářovu ulici. Další možná cesta je přes Holešovičky odbočit směr Bulovka a dolů kolem Libeňského zámečku a opět do ulice Voctářova. Sídlo naší společnosti je v budově DOCK One naproti Metrostavu.

MHD: metro linka B nebo tramvají 1, 14, 16, 25 na zastávku Palmovka případně tramvají 10 zastávka Divadlo pod Palmovkou, odtud se vydejte pěšky po ulici Zenklova směr Libeňský zámek a u Divadla pod Palmovou odbočte doleva do ulice Koželužská. Na konci této ulice uvidíte budovu DOCK One, kde je sídlo naší firmy. DOCK One je naproti budovy Metrostavu. Informace o spojích MHD naleznete zde: http://spojeni.dpp.cz


Parkování

1) Nejlépe přijeďte metrem a auto nechte na záchytných parkovištích.
2) Zaparkujte v Kauflandu, kde máte zaručené parkovací místo - první 2 hodiny zdarma, poté 50 Kč za každou započatou hodinu.
3) Zaparkujte na parkovacích zónách, upozorňujeme, že jsou brzy plné. Cena parkování je od 20 Kč/hod. Doporučujeme využít aplikaci nebo web pro parkování www.parkujvklidu.cz. Parkovat můžete na smíšených (fialových) zónách a při využití aplikace můžete i na modrých (lokaci naleznete na přiložené mapce).


Jak to u nás vypadá

1.20Hodnocení akce

Dojmy účastníků

"Zamerené do praxe."
Jana Z.
"Práce s KT, práce s grafy."
Marcela Z. , Controller, HESTEGO a.s.
"Nové funkce."
Michal K. , Financial Controller, ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
nahoru
© 2022 Controller Institut