Odpovědný manažer

Lenka Opatová
Lenka Opatová
lenka.opatova@controlling.cz
+420 777 773 838
Stáhnout v PDF (46.88 KB)
Zkouška Diplomovaný controller

Zkouška Diplomovaný controller

akce již proběhla
nový termín bude upřesněn - informujte mě

Online školení
Cena: 0 Kč + 21% DPH

Obsah

Obsah a struktura zkoušky

Cyklus Diplomovaný controller je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z:

  • tematické závěrečné práce a její obhajoby
  • online testu (90 minut)

Závěrečná práce

Po skončení posledního modulu z cyklu Diplomovaný controller obdržíte emailem seznam témat a informace k závěrečné práci, kterou je třeba odevzdat do 3 měsíců po ukončení cyklu. Práci zhodnotí garant cyklu do 3 týdnů po jejím odevzdání. Účastník obdrží zpětnou vazbu k práci a je pozván k obhajobě. Termín obhajoby stanoví projektový manažer.

Hodnotící komise se skládá z garanta cyklu a dalšího člena realizačního týmu cyklu Diplomovaný controller.

Písemný test

Probíhá online formou ve stejný den jako obhajoba závěrečné práce. Obsahem jsou jak teoretické otázky, tak výpočet příkladů shrnující znalosti ze všech modulů.

Doporučená literatura pro přípravu ke zkoušce

  • Sbírka příkladů z controllingu (Controller Institut)
  • Materiály z jednotlivých modulů
  • Controlling, (Rolf Eschenbach a kolektiv)

Podmínky úspěšného složení zkoušky

Pro úspěšné složení je třeba dosáhnout minimálně 60 % bodů. Výsledek zkoušky je účastníkům sdělen nejpozději do 14 dnů.

Opravné termíny

Absolvent cyklu má možnost v případě neúspěšného pokusu 2x bezplatně zkoušku opakovat.
V případě, že se ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, nedostaví bez předchozí písemné omluvy, považuje se termín za propadlý (tedy neúspěšný pokus).

Na vybraný termín je třeba se přihlásit.

V ceně kurzu je zahrnuto:

  • elektronické potvrzení o účasti
  • prezentace
  • video záznam
Chcete proškolit více osob ze své firmy? Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.
Více informací o firemních školeních na míru.

Lektor

Lektor osloven.

Místo a čas konání

vzdálené připojení,
online forma

25. 2. 2022 | pátek | 09:00 - 12:00

Jak se přihlásit do webináře Controller Institutu

Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Související akce

Začínáme s Power BI
14.9., 15.9., 20.9. a 21.9.2022, vzdálené připojení, online forma
Praktické využití Power BI
11.10., 12.10., 18.10. a 19.10.2022, vzdálené připojení, online forma
Power BI pro pokročilé uživatele
15.11., 16.11., 22.11. a 23.11.2022, vzdálené připojení, online forma

Odpovědný manažer

Lenka Opatová
Lenka Opatová
lenka.opatova@controlling.cz
+420 777 773 838
Stáhnout v PDF (46.88 KB)
nahoru
© 2022 Controller Institut