Finance pro nefinanční manažery
profesionálně a s jistotou

Kvíz - Podnikové Finance

Otázka 1/20

Na celofiremním setkání byly prezentovány finanční výsledky vaší společnosti. Zaznělo, že se podařilo dosáhnout rekordní výše provozního zisku před zdaněním (EBIT). Vás však zajímá konkrétní číslo. Do kterého výkazu nahlédnout?