Finanční manažer

Ucelený přehled kompetencí finančního manažera

Prezenční / Online školení
Certifikovaný cyklus

Akce v cyklu

Povinné semináře:

Modul 1:
akce proběhla17 500 Kč 
Modul 2:
akce proběhla12 100 Kč 
Modul 3:
Cash management a řízení likvidity
Prezenční kapacita je již bohužel naplněna. Účast možná pouze online.
16.11.202112 100 KčObjednat
Modul 4:
24.11.202112 100 KčObjednat
Modul 5:
7.12.202112 100 KčObjednat
Modul 1:
Finanční strategie a finanční plán
akce proběhla
17 500 Kč
 
Modul 2:
Výkonové ukazatele - nástroj měření a řízení firemní výkonnosti
akce proběhla
12 100 Kč
 
Modul 3:
Cash management a řízení likvidity
Prezenční kapacita je již bohužel naplněna. Účast možná pouze online.
16.11.2021
12 100 Kč
Objednat
Modul 4:
Řízení a oceňování investičních projektů
24.11.2021
12 100 Kč
Objednat
Modul 5:
Právní minimum pro finanční manažery
7.12.2021
12 100 Kč
Objednat

Povinně volitelné semináře:

 
11.11.202112 100 KčObjednat
 
25.11.202112 100 KčObjednat

Popis cyklu

Přirovnáme-li úlohu finančního manažera k roli lodivoda, který má udržet svoji firmu v bezpečné vzdálenosti od bouří a nepohody, pak současná situace mnoho příležitostí ke klidné plavbě neposkytuje.

Dynamika prostředí určovaná globální konkurencí klade vysoké nároky jak na teoretické znalosti finančních manažerů, tak především na schopnost jejich rychlého uplatnění v praxi. Oba tyto nutné předpoklady vytváří společnou základnu koncepce vzdělávání v rámci certifikovaného cyklu Finanční manažer. Tematický záběr cyklu zahrnuje oblast finančních trhů včetně využití nových forem financování, oblast operativního i strategického finančního řízení, asset managementu, řízení hodnoty a řízení rizik.

Důraz je kladen na schopnost definovat, připravit, komunikovat a v konečném důsledku správně uplatnit racionální postupy správy podnikových  financí.

Účastník získá ucelený přehled a potřebné znalosti o všech složkách finančního řízení a to především v oblastech:
 • Řízení hodnoty podniku a jejích klíčových složek (rentabilita, platební schopnost, zdroje, růst)
 • Řízení zisku/marže a vázaného kapitálu
 • Řízení treasury, tj. likvidity, měnových a kurzových rizik
 • Řízení a controllingu investic do dlouhodobých aktiv
 • Základních právních aspektů podnikání

Reference

"Cyklus Finančního manažera jsem si zvolil zejména proto, že jsem chtěl dostat ucelený pohled na finanční řízení. Ačkoli je cyklus určen především pro finanční manažery, mně jako „nefinančákovi“ to dalo ještě mnohem více a rozhodně jsem se v něm neztratil. Vyzdvihl bych zejména:
- vysokou kvalitu všech lektorů nejen po odborné, ale i po lidské stránce. Všichni byli připraveni zodpovídat jakékoli otázky s potřebným rozhledem i nadhledem
- široký záběr a zároveň variabilitu témat dle požadavků skupiny včetně mnoha příkladů z praxe
- přátelskou atmosféru kurzu. Všichni účastníci jednotlivých kurzů s vysokou motivací se „něco dozvědět“
- výbornou organizaci všech modulů a příjemné výukové prostory včetně velmi chutného občerstvení
Osobně velmi doporučuji. Až budu v budoucnu uvažovat o dalším vzdělávání v oblasti financí či controllingu, určitě to bude zase zde."

Zbyněk P., Head of Sales, RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
další reference

Cílová skupina

 • Pracovníci podnikových financí, tj. ekonomických, účetních, finančních a controllingových oddělení;
 • Všichni finanční manažeři, kteří si chtějí prohloubit, zrevidovat a uspořádat své znalosti a slyšet alternativní, osvědčené postupy.

Požadavky na účastníky

 • Základní znalosti z oblasti řízení podnikových financí: základy účetnictví, práce s finančními výkazy, financování, controlling nákladů a investic atd.
 • Praxe ve vedoucí pozici finančního oddělení není nutná.

Certifikát a závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška

Každý absolvent cyklu má možnost složit závěrečnou zkoušku a získat dva certifikáty.  

Předpokladem pro složení zkoušky je absolvování všech povinných a jednoho volitelného modulu cyklu Finanční manažer.

Zkouška má formu písemného testu a skládá se prezenčně v Controller Institutu. 

Závěrečná zkouška zdarma! 

Skládání samotné zkoušky, v případě absolvování všech stupňů cyklu, nepředstavuje žádné další poplatky.

Termíny zkoušky

Zkouška bude probíhat v lednu 2022 - termín bude stanoven.
Kompletní informace o závěrečné zkoušce získáte na posledním semináři.

Certifikáty

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva certifikáty:

 • Certifikát Controller Institutu
 • Certifikát odborného garanta cyklu České asociace pro finanční řízení (CAFIN)

Cena

Základní cena: 78.000 Kč + 21% DPH
Snížená cena:67.860 Kč + 21% DPH

Snížená cena platí pro členy CAFINu a pro 2 a více osob z jedné společnosti.
Objednat cyklus
nahoru
© 2021 Controller Institut