Controller Institut

Odpovědný manažer

Eva Kybicová
eva.kybicova@controlling.cz
+420 734 402 989
+420 226 211 696
PDF Pozvánka

Finanční manažer

Ucelený přehled kompetencí finančního manažera
Cyklus již proběhl - informujte mě o novém termínu

Certifikovaný cyklus
Financujte z prostředků ESF

Schéma cyklu

Akce v cyklu

Akce v tomto cyklu již proběhly. Nové termíny budou vypsány v následujícíh měsících.

Povinné semináře:

Modul 1:
akce proběhla17 500 Kč 
Modul 2:
akce proběhla12 100 Kč 
Modul 3:
akce proběhla12 100 Kč 
Modul 4:
akce proběhla12 100 Kč 
Modul 5:
akce proběhla12 100 Kč 
Modul 1:
Finanční strategie a finanční plán
akce proběhla
17 500 Kč
 
Modul 2:
Výkonové ukazatele - nástroj měření a řízení firemní výkonnosti
akce proběhla
12 100 Kč
 
Modul 3:
Cash management a řízení likvidity
akce proběhla
12 100 Kč
 
Modul 4:
Řízení a oceňování investičních projektů
akce proběhla
12 100 Kč
 
Modul 5:
Právní minimum pro finanční manažery
akce proběhla
12 100 Kč
 

Povinně volitelné semináře:

 
akce proběhla12 100 Kč 
 
akce proběhla12 100 Kč 

Popis cyklu

Přirovnáme-li úlohu finančního manažera k roli lodivoda, který má udržet svoji firmu v bezpečné vzdálenosti od bouří a nepohody, pak současná situace mnoho příležitostí ke klidné plavbě neposkytuje.

Dynamika prostředí určovaná globální konkurencí klade vysoké nároky jak na teoretické znalosti finančních manažerů, tak především na schopnost jejich rychlého uplatnění v praxi. Oba tyto nutné předpoklady vytváří společnou základnu koncepce vzdělávání v rámci certifikovaného cyklu Finanční manažer. Tematický záběr cyklu zahrnuje oblast finančních trhů včetně využití nových forem financování, oblast operativního i strategického finančního řízení, asset managementu, řízení hodnoty a řízení rizik.

Důraz je kladen na schopnost definovat, připravit, komunikovat a v konečném důsledku správně uplatnit racionální postupy správy podnikových  financí.

Účastník získá ucelený přehled a potřebné znalosti o všech složkách finančního řízení a to především v oblastech:
 • Řízení hodnoty podniku a jejích klíčových složek (rentabilita, platební schopnost, zdroje, růst)
 • Řízení zisku/marže a vázaného kapitálu
 • Řízení treasury, tj. likvidity, měnových a kurzových rizik
 • Řízení a controllingu investic do dlouhodobých aktiv
 • Základních právních aspektů podnikání

Cílová skupina

 • Pracovníci podnikových financí, tj. ekonomických, účetních, finančních a controllingových oddělení;
 • Všichni finanční manažeři, kteří si chtějí prohloubit, zrevidovat a uspořádat své znalosti a slyšet alternativní, osvědčené postupy.

Požadavky na účastníky

 • Základní znalosti z oblasti řízení podnikových financí: základy účetnictví, práce s finančními výkazy, financování, controlling nákladů a investic atd.
 • Praxe ve vedoucí pozici finančního oddělení není nutná.

Bonusy

Účastník cyklu získává zdarma e-learningový kurz "Správa a řízení společnosti I"

Certifikát a závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška

Každý absolvent cyklu má možnost složit závěrečnou zkoušku a získat dva certifikáty.  

Předpokladem pro složení zkoušky je absolvování všech povinných a jednoho volitelného modulu cyklu Finanční manažer.

Zkouška má formu písemného testu a skládá se prezenčně v Controller Institutu. 

Závěrečná zkouška zdarma! 

Skládání samotné zkoušky, v případě absolvování všech stupňů cyklu, nepředstavuje žádné další poplatky.

Termíny zkoušky

Zkoušky jsou naplánovány v termínech 21. 1. a 11. 2. 2020 vždy od 10:00 do 12:00 hod. 
Kompletní informace o závěrečné zkoušce získáte na posledním semináři.

Certifikáty

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva certifikáty:

 • Certifikát Controller Institutu
 • Certifikát odborného garanta cyklu České asociace pro finanční řízení (CAFIN)

Reference

"Certifikovaný cyklus Finanční manažer byl pro mě skutečným koncertem, jak jednoduše, s velkou odborností všech přednášejících, vysvětlit a lépe přiblížit svět ekonomiky a financí. Vše předváděno na příkladech z praxe společností, kde zkušení lektoři působili. Nechyběla ani spousta námětů a konkrétních příkladů, ze kterých lze čerpat a využít je i pro vlastní potřebu.
Vše probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře. Moc děkuji."

Martina H., Vedoucí controllingu, INEX SPEDITION s.r.o.
další reference

Cena

Základní cena: 78.000 Kč + 21% DPH
Snížená cena:67.860 Kč + 21% DPH

Snížená cena platí pro členy CAFINu a pro 2 a více osob z jedné společnosti.

Odpovědný manažer

Eva Kybicová
eva.kybicova@controlling.cz
+420 734 402 989
+420 226 211 696
PDF Pozvánka

Kontaktní údaje:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

nahoru
Controller Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r.o.
Vladimírova 12, 140 00 Praha 4
Telefonní spojení: +420 224 314 410
Email: info@controlling.cz

IČ: 62912348
DIČ: CZ62912348

© 2019 Controller Institut