Certifikáty udělené společnosti Controller Institut

Certifikované vzdělávání

Úspěšní absolventi vzdělávacích cyklů získají dva certifikáty:
 
Certifikát CAFIN
Česká asociace pro finanční řízení je garantem všech vzdělávacích cyklů Controller Institutu.
 
Certifikát Controller Institutu
Každý absolvent našeho cyklu od nás získá certifikát potvrzující jeho úspěšné dokončení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MŠMT patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen(ka) vlády ČR. Působnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR v aktuálním znění.

Akreditace vzdělávacích cyklů

V roce 2010 získal Controller Institut pro svůj vzdělávací cyklus Diplomovaný controller první akreditaci o dva roky později byl cyklus aktualizován a znovu akreditován jako rekvalifikační kurz pro pozici „pracovník controllingu“.

V roce 2021 získal Controller Institut na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (jednací číslo MSMT 4669/2021 2/134) akreditaci jako rekvalifikační kurz pro cyklus Diplomovaný controller a Finanční controller. Všichni úspěšní absolventi, kteří absolvují oba cykly získávají společně s certifikáty Controller Institutu & CAFIN a nově také osvědčení o rekvalifikaci.

 

Potvrzení Controller Institutu

Každý účastník našeho semináře od nás získá potvrzení o jeho absolvování.

nahoru
© 2024 Controller Institut