Máme odborné know-how, síť lektorů a partnerů a jedinečný systém rozvoje finančních pozic

Odborné know-how

Podnikové finance jsou disciplínou, která průřezově zasahuje celou firmu. K řízení firemní výkonnosti přistupuje komplexně. Disponujeme prvotřídním know-how zejména v tématech controllingu, performance managementu a řízení výkonnosti, metodikami pro tvorbu cílů (KPIs, Balanced Scorecard) či flexibilní plánování a forecastování. Umíme vytvářet systémová řešení včetně implementace manažerských informačních systémů či návazností na motivaci.

Do vínku jsme díky naší rakouské mateřské společnosti dostali to nejlepší know-how z firem v německy mluvících zemích, stejně intenzivně jsme do našich programů zapracovali přístup k finančnímu řízení a řízení ziskovosti u firem z anglosaské oblasti.

Síť lektorů a partnerů

Kolem našich aktivit jsme vytvořili silnou komunitu příznivců finančního řízení a firemních přátel, kterou neustále rozšiřujeme. Řada absolventů našich akcí vystoupala na kariérním žebříčku až na místa generálních či finančních ředitelů firem, a podporují naše aktivity ať už lektorskou činností či odbornou garancí aktivit České asociace pro finanční řízení (CAFIN), při jejímž vzniku jsme stáli. 

Naši lektoři jsou špičkovými odborníky ve své profesi. Zároveň si uvědomujeme, že sdílení a předávání svých zkušeností a poznatků dalším kolegům klade zvýšené nároky na jejich prezentační dovednosti a pedagogicko-psychologické znalosti. Podporou neustálého zlepšování se v této oblasti je náš projekt Odborný lektor.

Spolupracujeme také s řadou odborníků z univerzit či poradenských firem. Cílem našich společných projektů je posunout úroveň finančního řízení firem i neziskových institucí.

Jedinečný systém rozvoje finančních pozic

21 let vytváříme vzdělávací programy v tématech finančního řízení. Díky úzkému sepjetí s praxí domácích firem a přístupu k zahraničnímu know-how jsme pro Vás vytvořili unikátní systém rozvoje finančních pozic, který dává záruku dlouhodobé kontinuity Vašemu odbornému růstu. V naší nabídce naleznete kompletní vzdělávací programy např. pro pozice: Junior Finanční Specialista, Diplomovaný controller, IFRS Specialista, Acquisition Manager, Treasury Manager apod.

7 odborných kompetencí finančního útvaru

Přinášíme Vám ucelené programy pro rozvoj Vašich finančních, ekonomických či controllingových útvarů.

Soustředíme se na rozvoj těchto sedmi klíčových odborných kompetencí finančního útvaru:

  • Finanční účetnictví a reporting
  • Management nákladů a ziskovosti
  • Podnikové plánování a forecasting
  • Treasury a cash management
  • Asset management a řízení investic
  • Strategie / transformace businessu
  • Risk management a Corporate Governance.

S respektem k těmto odbornostem sestavujeme programy vzdělávání pro jednotlivé finanční pozice. U nich vždy vyvažujeme rozsah zvládnutí dané odbornosti a s ním spojený požadavek na odborné vzdělání vůči pracovnímu profilu / popisu dané finanční pozice. 

Následující obrázek zachycuje schematicky požadavek na těžiště vzdělávání u vybraných finančních pozic:

nahoru
© 2024 Controller Institut