Finanční manažer

Ucelený přehled kompetencí finančního manažera

Prezenční / Online školení
Certifikovaný cyklus
Kurzy v cyklu
Akce v tomto cyklu již proběhly. Nové termíny budou vypsány v následujících měsících.
Kurzy z cyklu

Popis cyklu

Přirovnáme-li úlohu finančního manažera k roli lodivoda, který má udržet svoji firmu v bezpečné vzdálenosti od bouří a nepohody, pak současná situace mnoho příležitostí ke klidné plavbě neposkytuje.

Dynamika prostředí určovaná globální konkurencí klade vysoké nároky jak na teoretické znalosti finančních manažerů, tak především na schopnost jejich rychlého uplatnění v praxi. Oba tyto nutné předpoklady vytváří společnou základnu koncepce vzdělávání v rámci certifikovaného cyklu Finanční manažer. Tematický záběr cyklu zahrnuje oblast finančních trhů včetně využití nových forem financování, oblast operativního i strategického finančního řízení, asset managementu a řízení hodnoty.

Důraz je kladen na schopnost definovat, připravit, komunikovat a v konečném důsledku správně uplatnit racionální postupy správy podnikových  financí.

Účastník získá ucelený přehled a potřebné znalosti o všech složkách finančního řízení a to především v oblastech:

 • Integrace udržitelnosti do podnikové strategie, organizace a řízení
 • Řízení hodnoty podniku a jejích klíčových složek (rentabilita, platební schopnost, zdroje, růst)
 • Řízení zisku/marže a vázaného kapitálu
 • Řízení treasury, tj. likvidity, měnových a kurzových rizik
 • Řízení a controllingu investic do dlouhodobých aktiv
Cyklus je možné absolvovat prezenčně, online či kombinovaně
PrezenčněOnline
Dojmy účastníků
"Myslím, že kurzy (všech šest) bylo na výborné úrovni s lidmi, kteři problematice rozuměli. Bylo výborne, že v průběhu padaly dotazy z praxe, bylo možné se naučit něco i jeden od druhého. Takže cyklus hodnotím velmi kladně."
Martin T., Controlling Manager, Deloitte Advisory s.r.o.
další reference
Cílová skupina
 • Pracovníci podnikových financí, tj. ekonomických, účetních, finančních a controllingových oddělení;
 • Všichni finanční manažeři, kteří si chtějí prohloubit, zrevidovat a uspořádat své znalosti a slyšet alternativní, osvědčené postupy.
Požadavky na účastníky
 • Základní znalosti z oblasti řízení podnikových financí: základy účetnictví, práce s finančními výkazy, financování, controlling nákladů a investic atd.
 • Praxe ve vedoucí pozici finančního oddělení není nutná.
Certifikát a závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška

Každý absolvent cyklu má možnost složit závěrečnou zkoušku a získat dva certifikáty.  

Předpokladem pro složení zkoušky je absolvování všech povinných modulů cyklu Finanční manažer.

Zkouška má formu písemného testu a skládá se prezenčně v Controller Institutu nebo ONLINE. 

Závěrečná zkouška zdarma! 

Skládání samotné zkoušky, v případě absolvování všech stupňů cyklu, nepředstavuje žádné další poplatky.

Termíny zkoušky

Zkouška bude probíhat v lednu 2024 - termín bude stanoven.
Kompletní informace o závěrečné zkoušce získáte na posledním semináři.

Certifikáty

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva certifikáty:

 • Certifikát Controller Institutu
 • Certifikát odborného garanta cyklu České asociace pro finanční řízení (CAFIN)
Cena
Základní cena 77 522 Kč + 21% DPH
Snížená cena 67 444 Kč + 21% DPH
BONUS: měsíční členství profesního streamu FITCO zdarma
Kolik ušetřím jako člen České asociace pro finanční řízení (CAFIN)?
Příklad využití osobního členství:

Cena osobního členství 4 390 Kč
Cena cyklu Finanční manažer 77 522 Kč
Cena cyklu pro členy 67 444 Kč
Rozdíl v ceně 10 078 Kč
Celková úspora 5 688 Kč


...ale není to jen o úspoře nákladů – s členstvím v CAFIN získáváte navíc spoustu dalších výhod.
A to se už opravdu vyplatí.

Objednat členství
Kurzy z cyklu

Odpovědný manažer

nahoru
© 2024 Controller Institut