IFRS specialista

Kvalitní vzdělávání pro experty z financí a účetnictví

Prezenční / Online školení
Certifikovaný cyklus
Kurzy v cyklu
Akce v tomto cyklu již proběhly. Informace o případných nových termínech jednotlivých kurzů vám ráda sdělí projektová manažerka cyklu.
Kurzy z cyklu

Popis cyklu
Cílem intenzivního vzdělávacího cyklu je umožnit účastníkům získat, utřídit a v praxi použít nové poznatky týkající se jak koncepčního rámce IFRS, tak konkrétních standardů IFRS.  
 

Nadace výboru pro mezinárodní účetní standardy (IASCF) se ve svých stanovách zavázala, že její výkonný orgán Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vypracuje mezinárodně použitelné standardy pro účetní výkaznictví a dosáhne jejich všeobecného mezinárodního rozšíření, používání a uznávání. Toto úsilí bylo úspěšně završeno rozhodnutími o přijetí standardů komisemi pro cenné papíry sdruženými v IOSCO - International Organization of Securities Commissions a Nařízením č. 1606/2002 Evropské unie. Implementace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, která se týká i českých podniků (obchodovaných na burzách cenných papírů, příp. náležejících do nadnárodních konsolidovaných celků), je komplexní záležitostí. Dopady implementace ovlivňují zásadní měrou nejen informační systémy podniku, požadavky na kvalifikaci pracovníků v účetních a finančních útvarech, ale i práci auditorů při ověřování účetních závěrek těchto společností. Cyklus je složen ze čtyř povinných modulů.

Praxe nade vše!

Aby Váš přínos z celého vzdělávání byl co největší, jsou jednotlivé moduly doplněny řadou praktických a názorných příkladů, které ukáží rozdíly nejen mezi IFRS a US GAAP, ale také odlišnosti mezinárodních účetních pravidel od těch tuzemských. 

 

Cyklus je možné absolvovat prezenčně, online či kombinovaně
PrezenčněOnline
Dojmy účastníků
"Cyklus vzdělávání Certifikovaný IFRS specialista bych zhodnotila velmi kladně a doporučila bych ho všem, kteří mají potřebu a zájem se ve své profesi vzdělávat a získat tak přehled o koncepci IFRS a jeho standardech. Osobně mi kurz pomohl ještě více se orientovat v oblasti konsolidace a sestavení konsolidované účetní závěrky. Celým cyklem nám přednášel tým kvalitních lektorů s velmi přátelským přístupem.
Závěrem bych neměla zapomenout i na profesionální organizaci celého cyklu."

Stanislava O., CIRCLE Education s.r.o.
další reference
Cílová skupina

Tento certifikovaný cyklus je určen pro pracovníky finančního a účetního oddělení všech firem, které jsou kótované na burze, stejně jako pro zaměstnance českých podniků příslušných ke koncernům a také pro pracovníky dceřiných společností mezinárodních firem. Dále je kurz určen pro účetní, controllery, auditory, daňové poradce a vedoucí pracovníky financí a účetnictví, kteří chtějí své podniky převést na IFRS.

Požadavky na účastníky

Předpokladem je dobrá znalost účetnictví. Znalost IFRS není podmínkou pro účast v kurzu. Možnost skládání zkoušky je podmíněna absolvováním všech 4 povinných modulů cyklu.

Certifikát a závěrečná zkouška

Podmínky pro získání certifikátů:

  • absolvování všech čtyř povinných modulů
  • složení závěrečné zkoušky (písemný test v délce 2 hodin)

Úspěšný absolvent získá: 

  • certifikát od Controller Institutu
  • certifikát od odborného garanta cyklu České asociace pro finanční řízení (CAFIN)   

 

Cena
Základní cena 63 000 Kč + 21% DPH
Snížená cena 54 810 Kč + 21% DPH
BONUS: měsíční členství profesního streamu FITCO zdarma
Kolik ušetřím jako člen České asociace pro finanční řízení (CAFIN)?
Příklad využití osobního členství:

Cena osobního členství 4 390 Kč
Cena cyklu IFRS specialista 63 000 Kč
Cena cyklu pro členy 54 810 Kč
Rozdíl v ceně 8 190 Kč
Celková úspora 3 800 Kč


...ale není to jen o úspoře nákladů – s členstvím v CAFIN získáváte navíc spoustu dalších výhod.
A to se už opravdu vyplatí.

Objednat členství
Kurzy z cyklu
nahoru
© 2024 Controller Institut