Odborná literatura controlling a finance

Rychlokurz podnikových financí pro manažery a jednatele firem

Titul: Rychlokurz podnikových financí pro manažery a jednatele firem
Autor: RNDr. Tomáš Nekvapil

Počet stran: 230

Rok vydání: 2016

Cena: 445 Kč bez DPH + poštovné

Popis:

Netradiční pohled na finance z procesní perspektivy
Tok peněz a ziskovost jako odraz podnikatelských rozhodnutí
V centru pozornosti jsou dvě hry, které ve firmě probíhají opakovaně: Obchodní zakázka a Životní cyklus investice
Mnoho souvislostí a pohledů na tradiční pojmy z jiné strany
Originální vysvětlení podstaty bilančního účetnictví
Kritické zhodnocení dnešního významu finančních výkazů a finančních ukazatelů.

ukázka kapitola 1: Za vším hledej obchod
ukázka kapitola 4: Kde se zdržují vaše peníze?
ukázka kapitola 5: Dobré řešení a jeho špatné vlastnosti
ukázka kapitola 7: Co na ní vidí?

objednat knihu

Mikroekonomické fejetony

Titul: Mikroekonomické fejetony
Autor: RNDr. Tomáš Nekvapil

Počet stran: 60

Rok vydání: 2014

Cena: 75 Kč bez DPH + poštovné

Popis:

Inspirativní postřehy z prostředí podnikového řízení
Nový pohled na metody a nástroje používané ekonomy
Překvapivé odhalení řady oblíbených omylů ve finanční praxi.

objednat knihu

Mikroekonomické fejetony 2

Titul: Mikroekonomické fejetony 2
Autor: RNDr. Tomáš Nekvapil

Počet stran: 60

Rok vydání: 2017

Cena: 75 Kč bez DPH + poštovné

Popis:

Inspirativní postřehy z prostředí podnikového řízení
Nový pohled na metody a nástroje používané ekonomy
Překvapivé odhalení řady oblíbených omylů ve finanční praxi.

objednat knihu

Balanced Scorecard v praxi - zkušenosti se zaváděním BSC

Titul: Balanced Scorecard v praxi – zkušenosti se zaváděním BSC
Autor: Horváth & Partner (Hrsg.)

Počet stran: 386

Nakladatelství: Profess Consulting s.r.o. 

Rok vydání: 2002

Cena: 390 Kč bez DPH + poštovné

Popis:

Druhé vydání publikace Balanced Scorecard přináší nejen zkušenosti se zaváděním BSC ale i možnosti dalších aplikací a příklady z praxe. Věnuje se otázkám realizace strategických záměrů podniku, jak podpořit společné pochopení strategie napříč celým podnikem nebo jak při hodnocení výkonnosti zohledňovat nejen finance, ale také zákazníky, procesy a potenciál podniku.

objednat knihu 

Controlling

Titul: Controlling
Autor: Rolf Eschenbach a kolektiv

Počet stran: 814

Nakladatelství: ASPI

Rok vydání: 2004

Cena: 1000 Kč bez DPH + poštovné

Popis:

Druhé upravené vydání této knihy představuje se svými 814 stranami souhrnný a ucelený úvod do strategického a operativního controllingu se zaměřením na využití v podnikové praxi. Toto stěžejní dílo je spolehlivým zdrojem controllingového know-how. Obsahuje osvědčené instrumentarium operativních a strategických nástrojů pro každodenní podnikovou praxi. Rozhodně by proto nemělo chybět ve Vaší odborné knihovně.

objednat knihu

Nová koncepce controllingu - Cesta k účinnému controllingu aneb Jak ve firmě vybudovat efektivní controlling

Titul: Nová koncepce controllingu
Autor: Horváth & Partners

Počet stran: 288

Vydavatelství: Profess Consulting s.r.o.

Rok vydání: 2004

Cena: 350 Kč bez DPH + poštovné

Popis:

Tato kniha se obrací na řídící pracovníky odpovědné za hospodářský výsledek, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti controllingu. Publikace se opírá o teoretické a systematické úvahy, tak realizační kroky k vybudování controllingu. Příklady a navržené kroky vycházejí z dlouholeté praxe při vývoji a realizaci koncepcí controllingu. Uvedené postupy lze využít v podniku jakékoli velikosti a v každém oboru.

objednat knihu

Sbírka příkladů z controllingu - Diplomovaný controller

Obsahuje celkem 14 příkladů z controllingu s řešením.
Stane se užitečnou pomůckou zejména pro uchazeče, kteří chtějí získat certifikát Controller Institutu.
Součástí sbírky je také zaslání elektronická verze.
Absolventi celého cyklu Diplomovaný controller obdrží Sbírku úloh z controllingu jako bonus zdarma.

Ostatní zájemci si ji mohou u nás zakoupit za cenu 350,- Kč + DPH + poštovné.

objednat knihu

Sbírka příkladů z controllingu - Finanční controller

Obsahuje celkem 12 příkladů z controllingu s řešením.
Stane se užitečnou pomůckou zejména pro uchazeče, kteří chtějí získat certifikát Controller Institutu.
Součástí sbírky je také zaslání elektronická verze.
Absolventi celého cyklu Finanční controller obdrží Sbírku úloh z controllingu jako bonus zdarma.

Ostatní zájemci si ji mohou u nás zakoupit za cenu 350,- Kč + DPH + poštovné.

objednat knihu

nahoru
© 2023 Controller Institut