Odborná literatura controlling a finance

Neptejte se účetních, jak řídit náklady

Titul: Neptejte se účetních, jak řídit náklady
Autor: RNDr. Tomáš Nekvapil

Počet stran: 112

Nakladatelství: Wolters Kluwer

Rok vydání: 2021 (2.vydání)

Cena: 200 Kč bez DPH + poštovné

Popis:

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může či by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek.

"...Tato kniha vznikla jako odezva na praktické zkušenosti. Zkušenosti, které jsem získal jako finanční ředitel několika společností, ale také zkušeností z jiného břehu, s otázkami a úlohami, které mi kladou účastníci dobré tisícovky kurzů uspořádaných naší firmou na téma podnikových financí v posledních letech. Jsou to obchodníci, technici, personální manažeři, jednatelé firem a v menším počtu také profesní účetní nebo ekonomové."

objednat knihu

Rychlokurz podnikových financí pro manažery a jednatele firem

Titul: Rychlokurz podnikových financí pro manažery a jednatele firem
Autor: RNDr. Tomáš Nekvapil

Počet stran: 230

Rok vydání: 2016

Cena: 445 Kč bez DPH + poštovné

Popis:

Netradiční pohled na finance z procesní perspektivy
Tok peněz a ziskovost jako odraz podnikatelských rozhodnutí
V centru pozornosti jsou dvě hry, které ve firmě probíhají opakovaně: Obchodní zakázka a Životní cyklus investice
Mnoho souvislostí a pohledů na tradiční pojmy z jiné strany
Originální vysvětlení podstaty bilančního účetnictví
Kritické zhodnocení dnešního významu finančních výkazů a finančních ukazatelů.

ukázka kapitola 1: Za vším hledej obchod
ukázka kapitola 4: Kde se zdržují vaše peníze?
ukázka kapitola 5: Dobré řešení a jeho špatné vlastnosti
ukázka kapitola 7: Co na ní vidí?

objednat knihu

Mikroekonomické fejetony

Titul: Mikroekonomické fejetony
Autor: RNDr. Tomáš Nekvapil

Počet stran: 60

Rok vydání: 2014

Cena: 75 Kč bez DPH + poštovné

Popis:

Inspirativní postřehy z prostředí podnikového řízení
Nový pohled na metody a nástroje používané ekonomy
Překvapivé odhalení řady oblíbených omylů ve finanční praxi.

objednat knihu

Mikroekonomické fejetony 2

Titul: Mikroekonomické fejetony 2
Autor: RNDr. Tomáš Nekvapil

Počet stran: 60

Rok vydání: 2017

Cena: 75 Kč bez DPH + poštovné

Popis:

Inspirativní postřehy z prostředí podnikového řízení
Nový pohled na metody a nástroje používané ekonomy
Překvapivé odhalení řady oblíbených omylů ve finanční praxi.

objednat knihu

Mikroekonomické fejetony 3

Titul: Mikroekonomické fejetony 3
Autor: RNDr. Tomáš Nekvapil

Počet stran: 67

Rok vydání: 2023

Cena: 75 Kč bez DPH + poštovné

Popis:

Inspirativní postřehy z prostředí podnikového řízení
Nový pohled na metody a nástroje používané ekonomy
Překvapivé odhalení řady oblíbených omylů ve finanční praxi.

objednat knihu

Balanced Scorecard v praxi - zkušenosti se zaváděním BSC

Titul: Balanced Scorecard v praxi – zkušenosti se zaváděním BSC
Autor: Horváth & Partner (Hrsg.)

Počet stran: 386

Nakladatelství: Profess Consulting s.r.o. 

Rok vydání: 2002

Cena: 390 Kč bez DPH + poštovné

Popis:

Druhé vydání publikace Balanced Scorecard přináší nejen zkušenosti se zaváděním BSC ale i možnosti dalších aplikací a příklady z praxe. Věnuje se otázkám realizace strategických záměrů podniku, jak podpořit společné pochopení strategie napříč celým podnikem nebo jak při hodnocení výkonnosti zohledňovat nejen finance, ale také zákazníky, procesy a potenciál podniku.

objednat knihu 

Nová koncepce controllingu - Cesta k účinnému controllingu aneb Jak ve firmě vybudovat efektivní controlling

Titul: Nová koncepce controllingu
Autor: Horváth & Partners

Počet stran: 288

Vydavatelství: Profess Consulting s.r.o.

Rok vydání: 2004

Cena: 350 Kč bez DPH + poštovné

Popis:

Tato kniha se obrací na řídící pracovníky odpovědné za hospodářský výsledek, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti controllingu. Publikace se opírá o teoretické a systematické úvahy, tak realizační kroky k vybudování controllingu. Příklady a navržené kroky vycházejí z dlouholeté praxe při vývoji a realizaci koncepcí controllingu. Uvedené postupy lze využít v podniku jakékoli velikosti a v každém oboru.

objednat knihu

Sbírka příkladů z controllingu - Diplomovaný controller

Obsahuje celkem 14 příkladů z controllingu s řešením.
Stane se užitečnou pomůckou zejména pro uchazeče, kteří chtějí získat certifikát Controller Institutu.
Součástí sbírky je také zaslání elektronická verze.
Absolventi celého cyklu Diplomovaný controller obdrží Sbírku úloh z controllingu jako bonus zdarma.

Ostatní zájemci si ji mohou u nás zakoupit za cenu 350,- Kč + DPH + poštovné.

objednat knihu

Sbírka příkladů z controllingu - Finanční controller

Obsahuje celkem 12 příkladů z controllingu s řešením.
Stane se užitečnou pomůckou zejména pro uchazeče, kteří chtějí získat certifikát Controller Institutu.
Součástí sbírky je také zaslání elektronická verze.
Absolventi celého cyklu Finanční controller obdrží Sbírku úloh z controllingu jako bonus zdarma.

Ostatní zájemci si ji mohou u nás zakoupit za cenu 350,- Kč + DPH + poštovné.

objednat knihu

nahoru
© 2024 Controller Institut