Odpovědný manažer

OBJEDNAT CYKLUSod 87 914 Kč bez DPH
ČLENSTVÍ V CAFIN
Získejte nižší cenu a spoustu dalších výhod - staňte se členem CAFIN (České asociace pro finanční řízení).
Roční členství nabízí mnohé slevy a výhody, není to pouze "poplatek", který vám sníží výslednou cenu cyklu.
Záznam info webináře title=

Diplomovaný controller

Pokročilé metody a moderní trendy v controllingu

Prezenční / Online školení
Certifikovaný cyklus

Akce v cyklu

Povinné semináře:

Modul 1:
akce proběhla14 231 Kč 
Modul 2:
akce proběhla20 598 Kč 
Modul 3:
akce proběhla14 231 Kč 
Modul 4:
akce proběhla14 231 Kč 
Modul 5:
akce proběhla14 231 Kč 
Modul 6:
14.12.202314 231 KčObjednat
Modul 7:
13.12.20239 298 KčObjednat
Modul 1:
Controller jako partner managementu
akce proběhla
14 231 Kč
 
Modul 2:
Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé
akce proběhla
20 598 Kč
 
Modul 3:
Investiční controlling
akce proběhla
14 231 Kč
 
Modul 4:
Plánování a Forecasting
akce proběhla
14 231 Kč
 
Modul 5:
BI a analýza dat
akce proběhla
14 231 Kč
 
Modul 6:
Moderní manažerský reporting a KPI
14.12.2023
14 231 Kč
Objednat
Modul 7:
Jak prezentovat manažerské informace
13.12.2023
9 298 Kč
Objednat

Popis cyklu

Cyklus Diplomovaný controller představuje 2. stupeň controllingového vzdělávání. (1. stupněm je cyklus Finanční controller).
Tento vzdělávací cyklus je také na základě rozhodnutí  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Jednací číslo MSMT-4669/2021-2/134) akreditovaný jako rekvalifikační kurz pro pracovní pozici Senior controller. 
Pokud chcete cyklus absolvovat v režimu akreditovaného vzdělávání, je nutné dodržet specifické podmínky pro tuto akreditaci a tento požadavek uvést do poznámky v přihlášce (případně kontaktovat projektového manažera cyklu).
 
Cílem cyklu je naučit účastníky:
 • Prosazovat partnerskou roli controllingu směrem k managementu.
 • Používat pokročilé techniky řízení nákladů a ziskovosti.
 • Volit vhodné ukazatele a formy zobrazování dat v reportingu v návaznosti na strategické cíle firmy.
 • Orientovat se v možnostech zpracování dat a využití BI ve financích.

Na příkladech z praxe vysvětlíme principy moderních controllingových metod a pomůžeme Vám zvládnout jejich praktickou aplikaci.   

Celý cyklus je veden zkušeným a sehraným lektorským týmem, který vás zasvětí do teoretického minima a zejména se s vámi podělí o cenné praktické rady a zkušenosti. 

Cyklus je složen ze 7 modulů. Celková délka cyklu je 8 dní.
 
Cyklus je možné absolvovat prezenčně, online či kombinovaně. 
Co to pro vás znamená?
Vyberete si formu, která vám nejvíce vyhovuje:
Prezenční – na všechny kurzy přijedete do Controller Institutu, kde se o vás skvěle postaráme. 
Online – celý den s přestávkami dle harmonogramu budete sledovat stream z prezenčního kurzu, lektor má k dispozici kameru, interaktivní TV (pro případné kreslení), sdílí obrazovku. Po kurzu budete mít k dispozici video záznam (aktivní 3 měsíce po kurzu).
Kombinovaná – sami si zvolíte, jaký kurz budete chtít absolvovat prezenčně a jaký online.

Reference

"Velmi užitečné obsahem – cyklus není jenom opakování té samé věci pořád dokola, ale zahrnuje dost širokou oblast (hodnocení nákladů, investice, Power BI, prezentační dovednosti). Hodně praktických příkladů a sdílení zkušeností z praxe. Zkouška na závěr určitě není jenom formalita a závěrečná práce mě donutila vidět svoji práci z trochu jiného úhlu než je obvyklá „provozní slepota."

Gabriela G., IT Controller, Stora Enso Woodproducts Ždírec s.r.o.
další reference

Cílová skupina

 • controllingoví specialisté s odpovědností za manažerský reporting, plánování a vyhodnocování nákladů a ziskovosti, kalkulace apod., 
 • pracovníci controllingu a vedoucí pracovníci, kteří se chtějí vzdělávat, prohlubovat si znalosti a rozšiřovat obzory v controllingu
 • vedoucí účtáren a finančních oddělení se zájmem o controlling
 • všichni, kteří se podílí na budování systému controllingu v podniku

Požadavky na účastníky

Diplomovaný controller je specifické odborné vzdělání, které staví na předchozích znalostech z více oblastí.

Pro úspěšné absolvování cyklu zájemcům doporučujeme mít znalost controllingových nástrojů na úrovni absolventa cyklu Finanční controller: 

 • členění nákladů, rozpočtování nákladů, tradiční metody kalkulací, struktura manažerské výsledovky
 • struktura finančních výkazů, základy finanční analýzy
 • druhy plánů a systém podnikového plánování 

Bonusy

Navíc od nás získáte:
 • Sbírku příkladů z controllingu
  Po absolvování celého cyklu od nás obdržíte sbírku vzorovných příkladů včetně správného řešení, které můžete využít ve své praxi.
 • Podpůrné materiály k přípravě na závěrečnou zkoušku
 • Osobní doporučení - písemné individuální ohodnocení od Controller Institutu

Certifikát a závěrečná zkouška

Vzdělávací cyklus je na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Jednací číslo MSMT-4669/2021-2/134) akreditovaný jako rekvalifikační kurz pro pracovní pozici Senior controller. 

Kvalita cyklu je prověřena odbornou radou České asociace pro finanční řízení, která úspěšným absolventům uděluje certifikát.

Pro získání certifikátu je nutné:

 • absolvovat všech 7 modulů
 • složit závěrečnou zkoušku 

Závěrečná zkouška má 2 části:

 • Tematická práce s obhajobou
 • Písemný test (90 min.) 

Termín zkoušky

Termín zkoušky (závěrečný test + obhajoba) je vypsán na 26. 1. 2024 od 09:00 hod.

 • Tematická práce - odevzdání do 3 měsíců po  ukončení cyklu. Práce zhodnotí garant cyklu do 3 týdnů po jejím odevzdání. Účastník obdrží zpětnou vazbu k práci a je pozván k obhajobě. Termín obhajoby stanoví projektový manažer. 
 • Písemný test - probíhá prezenčně v Controller Institutu ve stejný den jako obhajoba závěrečné práce. 

Hodnotící komise se skládá z garanta cyklu a dalšího člena realizačního týmu cyklu Diplomovaný controller. 

Zkoušku je nutné složit nejpozději do dvou let po dokončení cyklu. 

Závěrečná zkouška zdarma

Skládání samotné zkoušky, v případě absolvování všech modulů cyklu, nepředstavuje žádné další poplatky.

Certifikáty 

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník následující osvědčení:

 • Certifikát Controller Institutu
 • Certifikát od odborného garanta cyklu České asociace pro finanční řízení

Cena

Základní cena: 101.051 Kč + 21% DPH
Snížená cena:87.914 Kč + 21% DPH

Snížená cena platí pro členy CAFIN a pro 2 a více osob z jedné společnosti.

Cena cyklu nezahrnuje přípravné semináře, které nejsou jeho povinnou součástí.
Objednat cyklus

Kolik ušetřím jako člen České asociace pro finanční řízení (CAFIN)?

Příklad využití osobního členství:

Cena osobního členství 4.390 Kč
Cena cyklu Diplomovaný controller 101.051 Kč
Cena cyklu pro členy 87.914 Kč
Rozdíl v ceně 13.137 Kč
Celková úspora 8.747 Kč


...ale není to jen o úspoře nákladů – s členstvím v CAFIN získáváte navíc spoustu dalších výhod.
A to se už opravdu vyplatí.

Objednat členství

Odpovědný manažer

OBJEDNAT CYKLUSod 87 914 Kč bez DPH
ČLENSTVÍ V CAFIN
Získejte nižší cenu a spoustu dalších výhod - staňte se členem CAFIN (České asociace pro finanční řízení).
Roční členství nabízí mnohé slevy a výhody, není to pouze "poplatek", který vám sníží výslednou cenu cyklu.
Záznam info webináře title=
nahoru
© 2023 Controller Institut