Reference

"Velmi užitečné obsahem – cyklus není jenom opakování té samé věci pořád dokola, ale zahrnuje dost širokou oblast (hodnocení nákladů, investice, Power BI, prezentační dovednosti). Hodně praktických příkladů a sdílení zkušeností z praxe. Zkouška na závěr určitě není jenom formalita a závěrečná práce mě donutila vidět svoji práci z trochu jiného úhlu než je obvyklá „provozní slepota."
Gabriela G., IT Controller, Stora Enso Woodproducts Ždírec s.r.o.
"Cyklus Diplomovaný controller je velmi dobře připravený a zpracovaný. Největší přidanou hodnotou oproti klasickému systému vzdělávání jsou lektoři nabití zkušenostmi z každodenního života v malých i velkých firmách. Navíc velkou část přednáškových dnů tvoří praktické ukázky a ochutnávky. Materiály jsou k dispozici také v elektronické formě a mám je tak neustále po ruce. Tento cyklus rozhodně není marnou investicí!"
Tomáš Č., Vedoucí controllingu / asistent jednatele, EWM Hightec Welding, s.r.o.
"Cyklus Diplomovaný Controller mi pomohl rozšířit obzory v co se týče mé práce a nabídl mi mnoho možností a řešení jak danou práci zlepšit. Velkým přínosem byly praktické zkušenosti lektorů.
Ke zlepšení bych snad jen navrhla zahrnout více početních příkladů, jinak byl celý kurz skvělý."

Lenka J., Financial Controller, Loma Systems s.r.o.
"Kurz Vás obohatí o životní zkušenosti lidí, kteří šli Vaší cestou o něco dříve a dá Vám velké množství inspirace pro řešení Vašich vlastních úkolů. Zvolil jsem tento kurz jako formu dalšího vzdělávání poté, co jsem absolvoval jiné odborné kurzy pro finanční controllery od Controller Institutu a byl jsem velmi spokojen s kvalitou a na míru šitým zaměřením. Přátelská atmosféra a účast motivovaných posluchačů přinášejí navíc příjemně strávený čas a zajímavé diskuse, které pokračují i o přestávkách s dobrým občerstvením. Každý školící den je pečlivě s předstihem organizován včetně přichystaných školících materiálů pro každého z účastníků. Řadu doporučení, které mě během kurzu zaujaly, zavádím i ve své praxi."
Josef M., Financial Controller, MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
"Již jsem absolvovala mnoho školení, ale osobně jsem nebyla nikdy na školení, které by bylo tak precizně připraveno .V oboru controllingu jsem absolvovala školení poprvé, ale musím říct, že to pro mě bylo velkým přínosem. Hlavní předností byl výběr vysoce fundovaných lektorů z praxe, kteří pouze obecně nemluvili o daných tématech, ale vše vysvětlovali na příkladech z praxe a především nás během školení stále aktivně zapojovali a řešili jsme i problémy, které nastávají v našich firmách k danému tématu. Lektoři vždy ochotně nabízeli případné konzultace či odbornou pomoc."
Marie N., Finanční manažer, MemBrain s.r.o.
"Cyklus Diplomovaný Controller je kombinací praktických a teoretických seminářů, kde jsou lektory manažeři společností nebo odborníci z oblasti Consulting. Právě propojení teorie s praktickým použitím je velmi přínosné pro moji profesi Controllera, a proto nejen tento cyklus, ale i jednotlivé semináře Controlller Institutu doporučuji. Během seminářů jsem získal nový pohled na některé procesy v podniku, zdokonalil jsem se nejen v tolik potřebném Excelu, ale i třeba v oblasti komunikace. Zároveň jsem měl během seminářů možnost poznat kolegy, kteří řeší podobné problémy při výkonu jejich práce, a mohl tak neformálně konzultovat nejrůznější témata v oboru."
Ondřej B., Controller, EvoBus Česká republika s.r.o.
"Vzdelávací cyklus Diplomovaný controller som si vybrala na základe príjemnej predchádzajúcej skúsenosti s cyklom Controllingová académia organizovaným Controller Institutom. Jedná sa o ďalší cyklus pripravený na veľmi profesionálnej úrovni. Oceňujem predovšetkým vynikajúci výber lektorov, nakoľko sa jedná o skúsených odborníkov z praxe, ktorí dokážu zaujať a udržať vašu pozornosť počas celej doby školenia. Ďalším prínosom je možnosť spoznať kolegov z radov účastníkov školenia a dozvedieť sa aký prístup ku controllingu sa praktizuje v iných spoločnostiach. Cyklus Diplomovaný controller môžem len odporučiť."
Miroslava H., CIS Regional controller, HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
"Se vzdělávacím cyklem "Diplomovaný controller" jsem byl velmi spokojen. Úroveň lektorů je na vysoké úrovni a využitelnost předaných informací i jejich schopnost reagovat na dotazy, je vzhledem k tomu, že se jedná o lidi z praxe, velmi dobrá. Prakticky z každého semináře si odnesete něco co neznáte, co vás zaujalo, s čím jste se ještě nesetkali atd.
Na každý další seminář jsem se těšil i vzhledem k místům, kde se konaly. Příjemné prostředí s bohatým občerstvením a za celou dobu se nestalo nic, za co mohla nezvládnutá organizace. Všichni byli vždy velmi ochotní."

Pavel J., Specialista controllingu, MONET+, a.s.
"Cyklus Diplomovaný controller doporučuji všem, kteří chtějí získat komplexní znalosti z oblasti controllingu.
Lektoři jsou odborníci z praxe a tomu také odpovídá vysoká úroveň přednášek.
Po organizační stránce byl kurz velmi dobře zajištěn. S dostatečným předstihem jsem byl informován o termínech seminářů, jejich místě konání."

Robert H., Ředitel controllingu, Hamé s.r.o.
"Na cyklus Diplomovaný controller jsem navázala po absolvování cyklu Controllingová akademie, se kterým jsem byla velice spokojená. Jak s průběhem a perfektní organizací, tak výbornými lektory.
Jelikož jsem mohla využít dotací na vzdělávání, rozhodla jsem se s Controller Institutem pokračovat a vzdělání si rozšířit. Cyklus Diplomovaný controller byl jasná volba. Věděla jsem, do čeho jdu. Věděla jsem, že získám spoustu nových a cenných informací, větší rozhled, že mohu různé případy z praxe probrat s lektory, případně kolegy ze stran účastníků. I když mě trošku ze začátku z nabídky seminářů některé odrazovaly, po jejich absolvování jsem byla velice ráda a uznala, že i tyto do vzdělání a rozhledu controllera patří. Závěrečná zkouška byla obsáhlá, příprava na ni mě donutila si všechny kurzy zpětně projít, pochopit všechny souvislosti i mezi jednotlivými kurzy, což velice oceňuji.
Za mě tedy cyklus Diplomovaný cotroller všem zájemcům doporučuji a já sama si chci v budoucnu najít další vhodný cyklus u Controller Institutu."

Adéla E., Vedoucí finančního oddělení, AXTONE s.r.o.
"Kurz byl pro mne ve skrze pozitivní záležitostí. Jako absolvent teoretické informatiky a konzultant SAP jsem byl zvyklý nahlížet na problémy spíše technicky a často jsem opomíjel ekonomickou podstatu věci. Po absolvování Diplomovaného controllera se dokážu na problémy dívat s větším nadhledem a znalosti nabyté v průběhu kurzu mi posloužily k efektivnějšímu a elegantnějšímu řešení problémů."
Filip M., SAP FI konzultant, E.ON Business Services Czech Republic s.r.o.
"Pokud jde o vzdělávací cyklus byla jsem velmi spokojená. Všichni lektoři byli na vysoké odborné úrovni, problematiku vysvětlovali jasně, srozumitelně a hlavně na řadě praktických příkladů, takže jsem si byla schopná představit, kde bych to mohla použít ve své praxi já. Rozhodně bych cyklus všem doporučila."
Lenka Ř.
"Vzdělávací cyklus Diplomovaný controller mi pomohl uvědomit si, do jakých všech oblastí controlling zasahuje a kde je potřeba. Během cyklu jsem se dozvěděla spoustu zajímavých informací, rozšířila jsem si vědomosti z controllingových oblastí mimo mou pracovní náplň a poznala jsem nové zajímavé kolegy z oblasti controllingu. Velký přínos vidím také ve skladbě lektorů, mnozí z nich pochází z praxe a tím pomohou člověku mnohem rychleji a snáze problematiku pochopit díky konkrétním příkladům z jejich pracovních zkušeností."
Jitka B., Controller, Bayer s.r.o.
"Celý absolvovaný kurz „Diplomovaný controller“ hodnotím veskrze pozitivně. Řekl bych, že jde o dobře namíchaný koktejl z teoretické látky, praktických cvičení a zprostředkovaných zkušeností z reálné praxe zajímavých firem. Paleta nabízených témat je pestrá a všechna (s výjimkou modulu ohledně IFRS a GAAP) byla pro mě velmi přínosná. Rovněž „mix“ přednášejících lektorů hodnotím kladně.
Organizace a zabezpečení celého kurzu proběhlo na velice dobré úrovni s výjimkou jednoho modulu ve stísněných prostorách. (Na průběh semináře to však mělo pramalý vliv.) Závěrečná zkouška mě překvapila svou obtížností, upřímně jsem čekal o trochu snadnější zadaní, na druhou stranu o to více těší její úspěšné absolvování.
Mé jediné doporučení pro příští cykly je, pokusit se účastníky sdružit podle oboru podnikání, protože controlling výrobního podniku je diametrálně odlišný od podniků poskytující služby, softwarových firem, atd. Avšak díky tomu jsem měl možnost poznat spoustu lidí z jiných zajímavých oborů a výměna zkušeností s nimi byla také velmi inspirativní."

Václav C., Jednatel a ředitel společnosti, HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.
"Pro absolvování cyklu „Diplomovaný controller“ jsem se rozhodla po účasti na kurzu „SAP controlling“, neboť toto školení bylo na velmi dobré úrovni a tyto poznatky využívám ke své práci. Proto jsme s mou nadřízenou nalezly ucelený cyklus zaměřený na controlling, který v naší firmě pomůže zavést moderní přístup k controllingu, nové metody a postupy, zkrátka přinést „čerstvý vítr“ a nezůstávat pouze na jednom controllingovém úkolu – sledování odchylek od plánu.
V úvodních lekcích jsem se dozvěděla, jak se v různých firmách controlling zaváděl, co bylo hlavním úkolem, a jak se postupem času rozvíjel. Vše bylo demonstrováno na konkrétních příkladech z praxe, tedy si účastníci mohli kromě teorie vše představit v reálném prostředí. V dalších úsecích cyklu již byly vyučovány konkrétní controllingové příklady po jednotlivých tématech – finanční, investiční, nákladový a strategický controlling. Nespornou výhodou těchto kurzů bylo i to, že jsme si vše mohli „osahat“ v počítačových učebnách na konkrétních reálných příkladech z praxe, tyto příklady jsme poté dostali k dispozici včetně správného řešení, takže se k nim jistě budu i do budoucna vracet.
Velmi silný zážitek byl pro mne část cyklu: „Reporting a efektivní komunikace“, kde jsme připravovali prezentaci, učili výsledky své práce prezentovat, tato prezentace byla nahrávána na kameru a poté jsme byli upozorněni na naše chyby při prezentování. Naučili jsme se zvládat argumenty, přijímat kritiku a jak reagovat při různých typech rozhovorů.
Všichni lektoři byli velmi příjemní, ochotní reagovat na dotazy účastníků. Jsou to lidé přímo z praxe, takže jsme nebyli příliš zatěžováni akademickou teorií, ale přednášky byly zaměřeny převážně na controllingové úkoly a poznatky z reálných firem.
K přípravě na závěrečnou zkoušku jsme dostali k dispozici sbírku controllingových úloh, kde byly vytipovány příklady, které se u zkoušky mohou objevit, včetně správných řešení. Byl nám také nabídnut bezplatný termín konzultace s lektorem, na němž se řešily příklady ze zkoušky z předchozích let. Na konzultaci je možné probrat též příklady ze sbírky, které jsou nejasné.
Závěrečná zkouška trvá 4 hodiny a je poměrně náročná. Je třeba zodpovědět teoretické otázky a vyřešit příklady, pracuje se na notebooku v Controller Institutu. Za tuto námahu dostávám 2 certifikáty, kterých si velmi vážím.
Doporučuji tento kurz všem controllerům, i pracovníkům finančních oddělení, neboť je velmi přínosný, dozvíte se mnoho nových poznatků a moderních metod, lektoři jsou na vynikající úrovni, umí též těžkou či nejasnou vyučovanou látku vysvětlit na lehčím příkladu, nebo pro odlehčení říct vtip, udělat legraci k danému tématu.
Děkuji též Controller Institutu za vynikající organizační zabezpečení, úroveň přednáškových místností byla velmi dobrá, občerstvení výborné. Vždy jsem se s velkým předstihem dozvěděla, kdy a kde se kurz koná, a kdo bude přednášet.

Osobně mám ještě jednu poznámku. Celý cyklus jsem absolvovala v rámci dotace: Vzdělávejte s pro růst!, to znamená, že tento cyklus bude hrazen z prostředků EU. S tím bylo spojeno mnoho formulářů, podpisů a razítek. Controller Institut i všichni lektoři mi vždy s vyplněním požadovaných formulářů pomohli, a za to bych chtěla všem poděkovat.

Pravidelně sleduji nabídky kurzů, které Controller Institut e-mailem posílá, a jsem si jistá, že se některých z nabízených školení zúčastním."

Hana H., Fi/Co - Controlling, ept connector s.r.o.
"Absolvování tohoto kurzu Vám změní život. Opravdu. Nejprve dostane zásah Vaše sebevědomí, když zjistíte, co vše vlastně – byť jako controller s několikaletou praxí – neumíte. Od základních kamenů v podobě teorie z dané oblasti přes obvodové zdi tvořené příklady z praxe až po nosné zdi – praktické výpočty si ale ihned postavíte nový controllingový chrám, který už bude stát na neotřesitelných základech. Střechu tohoto chrámu pak vytvoří zkouška, kterou hodnotím jako těžší než leckterou zkoušku na vysoké škole. Avšak po jejím absolvování budete mít pocit „controllingové nesmrtelnosti.“ Tento cyklus je jednoduše pro lidi, co se nebojí stát se lepšími než ostatní kolegové z branže. Absolvovala jsem již mnoho kurzů u jiných vzdělávacích společností, kdy jediným přínosem byla snad jen bageta a káva o přestávce. Takže s klidným svědomím mohu prohlásit cyklus dipl.controllera jako Mercedes mezi školeními."
Lenka B., Senior controller, AUFEER DESIGN, s.r.o.
"Co se týče kurzu, tak jsem byl celkově velmi spokojený, i když někdy byla kvalita různých kurzů rozdílná. V průběhu školení se mi spojily některé mé poznatky z praxe s teorií, takže jsem si nepřímo potvrdil, že některé činnosti, které dělám podvědomě (selským rozumem), tak mají i teoretický základ (na kterém se poté dobře staví)."
Radek S., Finanční manažer, M.B.A. Finance s.r.o.
"Cyklus je pečlivě připraven se zohledněním všech možných oblastí práce controllera, od reportingu, operativního plánování, finančních analýz až po tvorbu strategie. Teorie podávána odborníky z praxe s bohatými zkušenostmi je provázána s procvičením na konkrétních případech, což umožňuje vše lépe pochopit a prakticky „osahat“. Velmi pozitivně hodnotím rovněž přidání tréninku měkkých dovedností – komunikace, prezentace atd., což jsou velmi důležité prvky pro úspěšnou práci controllera. Celý cyklus je uzavřen sice náročnou zkouškou, ale „donutí“ absolventa opravdu důkladně vstoupit do dané problematiky."
Michaela D., Specialista Controllingu, Smurfit Kappa Czech s.r.o.
"Kurz Diplomovaný Controller jsem absolvolal s cílem se více zdokonalit ve firemních financích a také abych dokázal vytvářet plnohodnotné nástroje pro řízení společnosti. Většina přednášek v rámci cyklu nebyla žádným odpočinkem, protože byla nabyta množstvím nových informací. Na druhou stranu člověk v každý okamžik cítil podporu od všech přednášejících i zaměstnanců, kterým tímto patří obrovský dík. I díky nim zvládnutí celého kurzu a závěrečné zkoušky bylo příjemnou zkušeností."
Václav K., Vlastník, LBCE s.r.o.
"Celý cyklus Diplomovaný controller hodnotím velmi pozitivně. Osobně mi přinesl ucelený pohled na oblast controllingu a doplnil souvislosti s oblastmi, které nejsou náplní mé každodenní práce. Velmi kladně hodnotím zaměření všech modulů na praxi a úzké propojení s reálnými problémy dnešních firem. Nemalou měrou k tomu přispěla také velmi vysoká úroveň lektorů. Cyklus jsem absolvovala v průběhu jednoho roku, což mohu jen doporučit s ohledem na pochopení souvislostí a provázanost jednotlivých modulů. Zázemí a celé organizační zajištění bylo na vynikající úrovni a jen přispělo k celkovému výbornému dojmu z celého školení."
Zuzana M.
"Cyklus Diplomovaný controller z mého pohledu představuje výjimečné školení v oblasti Controllingu, které je v současné době v České republice možné absolvovat, a to nejen svým časovým rozsahem, ale především jeho kvalitou, ke které přispívá výběr odborných lektorů z praxe, velmi příjemné školící prostory a skvělá organizace ze strany Controller-Institutu. Celý cyklus byl rozdělen do tematických bloků, které pokryly všechny důležité oblasti podnikového controllingu. Umožnil mi tak získat komplexní náhled na provázanost controllingových procesů a činností. Pozitivem cyklu bylo bezesporu i setkání s praktickými zkušenostmi jak lektorů, tak i účastníků školení, což mi dalo možnost porovnání vlastního firemního controllingu s ostatními a získání nových inovativních námětů. Cyklus Diplomovaný controller nelze než prostě doporučit všem, co se o controlling vážně zajímají!"
Libor S., KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s.
"Tento blok je vyloženě mercedes mezi školeními. Nebezpečně dobré složení lektorů a obrovská logika v návaznosti teorie a praktického otestování."
Lenka B., Galvanoplast Fischer Bohemia, s.r.o.
"Kurz mi jednoznačně přinesl detailnější pohled na celou oblast finančního účetnictví a controllingových procesů. Výborně byly zpracovány oblasti finančního controllingu a investičního controllingu. Společně s kurzem strategického controllingu a základy řízení si myslím, že je využití těchto poznatků v praxi nepopiratelné. Volba přednášejících byla na špičkové úrovni i když by neškodilo, pokud by se forma dokumentace jednotlivých kurzů sjednotila. Větší prostor pro zlepšení a bych v oblasti zaměřené na IFRS, která neodpovídala mým představám obecného náhledu do této problematiky a přiložená dokumentace je mimo kurz pro mne prakticky nevyužitelná.
Jako výbornou bych hodnotil celou organizaci kurzu od výběru přednášejících, kteří byli a jsou skutečnými odborníky v daných oblastech a vždy rychle a přesně reagovali na dotazy. A dále výběr prostor a zajištění kurzů byly taktéž výborné.

Rád bych Vám a celému Vašemu týmu poděkoval za výborný kurz a celou organizaci."

Petr K., CO/PS conzultant SAP, E.ON Business Services Czech Republic s.r.o.
"Kurz Diplomovaný controller mohu vřele doporučit, řada odborných informací a postupů z praxe pro controllery, ale i ekonomy a manažery. Profesionální přístup školícího týmu a velmi hezké školící prostory."
Martin D.
"Velice rád jsem se zúčastnil prestižního controllingového vzdělání „Diplomovaný controller“. Důvodem pro moji účast na tomto certifikovaném kurzu byly především výborné reference a moje výborné zkušenosti s Controller-Institutem. Oceňuji opět velmi dobře zvládnutý certifikační cyklus jak z organizační stránky, tak především z důvodu skvělého školitelského obsazení. Rád bych vyzdvihl ochotu školitelů kdykoli s účastníky školení diskutovat o požadovaných tématech a maximální snahu Controller-Institutu tento cyklus účastníkům školení zpříjemnit. Certifikační cyklus mohu všem zájemcům jen doporučit. Současně chci ale upozornit, že certifikační zkouška je náročná a že je nutné věnovat náležitý prostor přípravě."
Petr A.
"Cyklus Diplomovaný controller hodnotím velmi pozitivně. Kurz je pojat komplexně s vyváženou skladbou teorie a praxe. Přestože některou probíranou látku už člověk zná, cenné je zasazení do celkového rámce. Velmi dobře byly zpracované a vysvětlené případové studie a praktické příklady. Možnost seznámit se s kolegy z oboru byla také určitě přínosem. Celkově shrnuto, kurz mohu jen doporučit."
Ladislav N., BI and Analytics Business Partner, MORAVIA CANS a.s.
"Perfektní, toto slovo mne napadá, když si vzpomenu na průběh celého cyklu. Cyklus prostupuje všechny oblasti práce moderního controllera a co bylo pro mne nejdůležitější, orientuje se na praxi. Některé oblasti mne samozřejmě oslovily více, jako třeba strategický controlling, který byl po všech stránkách (lektor, téma) přímo fantastický. Velkým přínosem je i možnost diskuse s ostatními účastníky cyklu a získání kvalitních námětů pro další zlepšení. Pokud jde o organizační zajištění, tak rovněž nemůžu šetřit chválou, velmi dobré prostory, špičkový a ochotný personál Controller-Institutu a velmi dobré jídlo. Prostě po všech stránkách skvělé školení, které rozhodně stojí za to absolvovat."
Martin R., Financial Controller, IT, Cleverlance Enterprise Solutions a.s.
"Cyklus Diplomovaný controller byl pro mě velice přínosný, získal jsem mnoho nových poznatků a měl jsem možnost konfrontovat praktické zkušenosti s kolegy z oboru. Celý kurz je velmi vhodně rozčleněn na několik tematických oblastí podnikového controllingu, posluchač tak získává velice komplexní znalost o tématu. Vedení seminářů je velice profesionální, přednášejí zkušení lektoři a odborníci z praxe. Komunikace s kanceláří či organizace na místě odpovídá vysokým standardům."
Daniel D.
"K cyklu Diplomovaný controller mohu určitě říci, že z pohledu Controller Institutu bylo vše perfektně zvládnuté a zajištěné. Chtěl bych jistě pochválit za výběr přednášejících, to byla špička, dále velmi dobré organizační zajištění - hotel, stravování, apod. Cyklus mi přinesl v mnohém širší pohled na oblast controllingu v podnikovém řízení a manažerském účetnictví. S tímto se denně setkávám na své pozici ve firmě a to zejména v oblasti operativního controllingu. Obohatil mne ale zejména v oblasti finančního a hlavně strategického controllingu, neboť to není, jak se říká, můj denní chléb. Velmi dobrým přínosem bylo naučit se strategii, porozumět portfoliu a umět ho interpretovat, velkým přínosem bylo počítání návratnosti investic, diskontovaného CF, shareholder value, WACC, apod. Je dobré o tom něco vědět, přestože se s tím člověk nesetkává v praxi každý den. Ze studií, které byly předloženy, byl dobře pochopitelný smysl jednotlivých výpočtů a po vypočítání několika příkladů to uvízlo i v paměti, takže v budoucnu pro mne určitě k využití. Celkové hodnocení cyklu je výborné."
Milan F., ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
"Cyklus pro mne byl rozšířeným opakováním studia vybraných předmětů na VŠE , ale s jedním podstatným rozdílem - zatímco na škole jsem nebyla schopna hodnotit přednášenou látku z pohledu praxe, nyní tuto možnost mám (alespoň v některých směrech). Mohla jsem si tak lépe uvědomit souvislosti a důležité detaily. Velkým přínosem bylo také navázání kontaktů s kolegy z jiných firem a tedy možnost srovnání "jak se dělá controlling jinde“."
Alena K.
"Cyklus Diplomovaný controller bych doporučil všem, kdo pracují v controllingu i mimo něj, protože srozumitelně vysvětluje problematiku a současné pojetí controllingu. Manažerské účetnictví a strategické řízení jsou uváděny v souvislostech, takže jsou snáze pochopitelné a použitelné i v běžné praxi. Na praktických příkladech jsou demonstrovány jednotlivé postupy a praktiky. Celý cyklus mi dal ucelený pohled na controlling, jaké jsou jeho úkoly a na co se mám při své práci zaměřit tak, aby útvar controllingu byl schopen pomáhat optimalizovat jednotlivé procesy a pomohl manažerům zvyšovat přidanou hodnotu společnosti. Úroveň přednášejících a organizace školení je na vysoké úrovni. Rozložení jednotlivých cyklů v průběhu jednoho roku je ideální a dává dostatek času na pochopení a vstřebání dané látky."
Igor Š., Controller, Tyco Electronics Czech s.r.o.
"Co se týká vzdělávacího cyklu diplomovaný controller, byl pro mě velice inspirativní. Lektoři působící v prosperujících moderních společnostech velmi dobře spojili teoretické základy s praktickými zkušenostmi z každodenní praxe. Nebránili se diskusi a ve svých tématech si byli jisti. Celý cyklus probíhal v příjemném prostředí a byl dobře technicky zajištěn."
Tomáš O.
"Velký přínos cyklu vidím v jeho komplexním pojetí, a to nejen pokrytím všech funkčních oblastí controllingu po odborné stránce, ale také zaměřením se na schopnosti komunikace a prezentace controllera. Za užitečné považuji doplnění teoretického výkladu praktickými příklady a zejména pak na počítačích řešenými případovými studiemi. Velkou měrou můj dojem z celého cyklu ovlivnil výborný výkon všech přednášejících, velmi si vážím jejich přístupu k přednáškám, vysoké úrovně odborných znalostí a příkladů z praxe. V každém modulu jsem si vybrala několik užitečných rad a tipů, jak zlepšit práci našeho controllingového útvaru. Řadu zajímavých informací jsem získala i při diskusích s dalšími účastníky kursu. Pochvalu určitě zaslouží i prostředí, ve kterém přednášky a cvičení probíhaly, a v neposlední řadě i sám Controller-Institut za skvělou organizaci kurzu."
Radka Š.
"V oblasti financí a controllingu pracuji již několik let. Cyklus Diplomovaný controller mi pomohl si utřídit informace získané praxí a zároveň je doplnit o nové poznatky jak z teorie tak i z praxe v jiných společnostech. Cyklus je dobře koncipován do jednotlivých bloků, které pokryjí controlling jako celek. Výhodou je, že přednášející jsou z velké většiny lidé s praxí ve velkých firmách, převážně vlastněných zahraničním vlastníkem. To se výrazně projeví v jednotlivých přednáškách, které jsou pak velmi úzce spojené s praxí. Suchá teorie by pro většinu účastníků neměla významný přínos. Velmi jsem ocenila i možnost diskutovat jednotlivá témata v průběhu přednášek, jak s přednášejícím, tak i s ostatními účastníky. Vzhledem k tomu, že samotný controlling je hodně o kalkulacích, bylo velmi přínosné, že každý cyklus přednášek byl zakončen případovou studií, kde jsme měli možnost si v praxi vyzkoušet získané znalosti. Závěrečná zkouška nás všechny přiměla k tomu, abychom se naučili nově získané znalosti používat. Všem, kteří v controllingu pracují nebo se na to chystají, bych tento cyklus kurzů doporučila."
Karin H., CFO East Europe, ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
"Vzhledem k tomu, že pracuji v divizním controllingu, pomohl mi tento cyklus přiblížit a pochopit centrální controlling a podnikový finanční management. V kurzu jsem se dozvěděl mnoho užitečných rad, které se snažím aplikovat do své praxe. Podněty od přednášejících praktiků jsou neocenitelnou pomůckou pro moji další práci. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví jsou uváděny v souvislostech, ke kterým se absolvent ekonomie dopracuje až po několika letech. Také z tohoto důvodu jsem byl nucen změnit svůj pohled na controlling. V dosavadní praxi převažovaly speciální složité analýzy a rozbory hospodářského výsledku, nyní se snažím optimalizovat procesy uvnitř útvaru a plnit funkci podnikohospodářského poradce s orientací na budoucnost."
Pavel S., Manažer pro finance a controlling obchodního odd., MAFRA a.s.
"Vzdělávací cyklus Diplomovaný controller mi dal ucelený přehled o problematice controllingu, v mnoha oblastech jsem si rozšířil a prohloubil své znalosti. Teoretické poznatky jsou doplněny praktickými příklady a studiemi, které účastníci samostatně řeší. Kladně hodnotím i dvoudenní exkurs do psychologie pro controllery, který vhodně doplnil odborné ekonomicky zaměřené přednášky. Prostředí, ve kterém probíhají přednášky i praktická výuka na počítačích jsou příjemné. Přednášející jsou na vysoké úrovni a jsou připraveni diskutovat konkrétní problémy účastníků. Závěrečná zkouška motivuje ke studiu. Díky !"
Tomáš J., Ekonom, Siemens, s.r.o.
"Cyklus Diplomovaný controller mi umožnil získat komplexní pohled na problematiku controllingu a jeho současné pojetí. Z praktického hlediska byly velmi užitečné příklady, případové studie a skupinově řešené úlohy, které v kombinaci se zkušenostmi kolegů z jiných firem a oborů rozšiřují obzor, v praxi často zúžený jak oborově tak šíří záběru. Úroveň přednášejících, organizace i vybavení výpočetní technikou byly na vysoké úrovni, problémem zůstává časová náročnost celého cyklu. Vzhledem k návaznosti jednotlivých modulů bych doporučil absolvovat celý cyklus v co nejkratším časovém úseku, ideálně v průběhu jednoho roku."
Michal V., IT, O2 Czech Republic a.s.
"Cyklus „Diplomovaný controller“ jsem absolvovala během jednoho roku a mohu doporučit tuto formu uceleného bloku informací ze všech oblastí controllingu. Všechny semináře byly v čistě profesionálním duchu, vedené světovými odborníky, včetně použití praktických zkušeností těchto lektorů, které jsou takřka k nezaplacení. Náhled nad praxí, který mi tento cyklus poskytl, je v dnešním konkurenčním prostředí zcela nepostradatelnou součástí podnikatelské vybavenosti. Chtěla bych tímto všem lektorům i organizátorům těchto seminářů poděkovat za zkušenosti a informace, které jsem si do své praxe výrobního podniku odnesla."
Markéta M., BETONIKA PLUS, s.r.o.
"Celý vzdělávací cyklus měl pro mě obrovský přínos z profesionální stránky. Nejsem absolventem Vysoké školy ekonomické a v praxi jsou jasně daná pravidla zejména od zahraničních mateřských firem, proto jsem propočty nejrůznějších finančních analýz velmi ocenila. Výhodou z praxe bylo to, že většina účastníků pracuje v zahraniční firmě, která podléhá a reportuje svému koncernu, a proto jsme zvyklí používat stejný slovník, jako v controllingu. Všechny stupně celého cyklu se mi moc líbily z hlediska úrovně i stylu všech přednášejících. Z dalších pocitů převládá ještě jeden, že kromě organizátorů a přednášejících i všichni účastníci z našich řad byli samí milí, příjemní, družní a sympatičtí lidé, že byla radost je potkávat. Závěrečná zkouška byla sice velmi náročná, ale o to silnější byl zážitek z následného úspěchu."
Jana S., účetní, INTERVET, s.r.o.
"Mám-li zhodnotit vzdělávací cyklus Diplomovaný controller, pak za pozitivní považuji jeho komplexnost, vysokou odbornost přednášejících, možnost diskuse s dalšími posluchači, dále pak praktické studie předané na CD, dobrou organizaci a příjemné prostředí a také hrozbu zkoušky. Naopak za negativní považuji časovou náročnost (která je samozřejmě podmíněna právě komplexností)."
Ladislav Š., Finanční ředitel, ŽDB DRÁTOVNA a. s.
"Vyzdvihl bych úroveň přednášejících a organizační zajištění celého průběhu všech cyklů. Řekl bych, že zmíněný cyklus je tím přínosnější, čím déle člověk pracuje v oboru. Mně osobně chybělo více z řízení projektově založených organizací, ale to vysvětluji tím, že aplikace, řekněme učebnicových metod, je spíše použitelná ve výrobních a obchodních společnostech. V principu si myslím, že je dobré poskytnout pohled na controlling v širších souvislostech, což si myslím, také tento cyklus poskytl. V rámci co největšího prospěchu bych doporučil absolvovat tento cyklus během jediného roku tak, aby se neztratila nit mezi jednotlivými běhy."
Marek Č.
"Mé hodnocení cyklu Diplomovaný controller je veskrze kladné. Mezi jeho přednosti řadím výraznou orientaci na praxi, odbornost přednášejících a výborný servis pořádající organizace.
Cyklus mi umožnil srovnat si v praxi získané zkušenosti, poznatky a dovednosti s teorií a získat nové. Také jsem mohl navázat cenné kontakty s dalšími kolegy z oboru. Sečteno podtrženo tento kurz můžu vřele doporučit i dalším."

Ladislav Š., Vedoucí controllingu CZ+SK, VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost
"Na vysoké škole jsem se nezaměřovala na finance, přesto jsem se k tomuto oboru dostala díky příležitosti u firmy (Opavia). Oblast financí a obzvláště controllingu je velmi vzrušující a náročná. Stále je co objevovat. Firma mi nedokázala poskytnout dostatečně komplexní program pro zastřešení mých zkušeností z praxe. Dlouho jsem hledala na trhu nabídku vzdělání, které by pokrylo vše zásadní, co by měl dobrý controller znát. Na základě doporučení jsem se rozhodla pro program Diplomovaný controller, ze kterého si mohu odnést i certifikát o svých nabytých znalostech od renomovaného institutu. Na jednotlivé moduly jsem se vždy těšila a pokaždé mě obohatily. Strukturovaný obsah na několik dní mi dal onu tzv. „střechu“ a pocit, že si mohu být jistá tím, co dělám, s vědomím, že to dělám dobře."
Monika D.
přehled referencí
nahoru
© 2024 Controller Institut