Senior controller

Pokročilé metody a moderní trendy v controllingu

Prezenční / Online školení
Certifikovaný cyklus
Kurzy v cyklu
Modul 1
19. 9. 2024
Praha 8
Controller jako partner managementu
Kde je role controllera v podniku?
cena od
13 224 Kč
Modul 1
Controller jako partner managementu
Kde je role controllera v podniku?
19. 9. 2024, Praha 8
Modul 2
22. 10. 2024
Praha 8
Investiční controlling
Nakládejte s prostředky efektivně!
cena od
13 224 Kč
Modul 2
Investiční controlling
Nakládejte s prostředky efektivně!
22. 10. 2024, Praha 8
Modul 3
19. 11. 2024
Praha 8
Jak prezentovat manažerské informace
Tipy a triky pro prezentaci reportů
cena od
8 613 Kč
Modul 3
Jak prezentovat manažerské informace
Tipy a triky pro prezentaci reportů
19. 11. 2024, Praha 8
Modul 4
20. 11. 2024
Praha 8
Moderní manažerský reporting a KPI
Podpořte rozhodování manažerů
cena od
13 224 Kč
Modul 4
Moderní manažerský reporting a KPI
Podpořte rozhodování manažerů
20. 11. 2024, Praha 8
Modul 5
jaro 2025
Praha 8 / online
Plánování a Forecasting
Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“
cena od
13 224 Kč
Modul 5
Plánování a Forecasting
Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za „cifršpióna“
jaro 2025, Praha 8 / online
Modul 6
jaro 2025
Praha 8 / online
Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé
Jak zjistit prameny ziskovosti ve Vašem podnikání
cena od
19 053 Kč
Modul 6
Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé
Jak zjistit prameny ziskovosti ve Vašem podnikání
jaro 2025, Praha 8 / online
Modul 7
jaro 2025
Praha 8 / online
Moderní Business Intelligence
Od analýzy dat k AI a GPT modelům
cena od
13 224 Kč
Modul 7
Moderní Business Intelligence
Od analýzy dat k AI a GPT modelům
jaro 2025, Praha 8 / online
Kurzy z cyklu
Počet
Cena107 800 Kč bez DPH
130 438 Kč s DPH

Popis cyklu

Cyklus Senior controller představuje 2. stupeň controllingového vzdělávání. (1. stupněm je cyklus Finanční controller). Je složen ze 7 kurzů a celková délka cyklu je 8 dní.

Cílem cyklu je naučit účastníky:

 • Prosazovat partnerskou roli controllingu směrem k managementu.
 • Používat pokročilé techniky řízení nákladů a ziskovosti.
 • Volit vhodné ukazatele a formy zobrazování dat v reportingu v návaznosti na strategické cíle firmy.
 • Orientovat se v možnostech zpracování dat a využití BI ve financích.
 • Na příkladech z praxe vysvětlíme principy moderních controllingových metod a pomůžeme Vám zvládnout jejich praktickou aplikaci.   
Zkušený lektorský tým

Celý cyklus je veden zkušeným a sehraným lektorským týmem, který vás zasvětí do teoretického minima a zejména se s vámi podělí o cenné praktické rady a zkušenosti.

Cyklus je možné absolvovat prezenčně, online či kombinovaně
PrezenčněOnline
Dojmy účastníků
"Na vysoké škole jsem se nezaměřovala na finance, přesto jsem se k tomuto oboru dostala díky příležitosti u firmy (Opavia). Oblast financí a obzvláště controllingu je velmi vzrušující a náročná. Stále je co objevovat. Firma mi nedokázala poskytnout dostatečně komplexní program pro zastřešení mých zkušeností z praxe. Dlouho jsem hledala na trhu nabídku vzdělání, které by pokrylo vše zásadní, co by měl dobrý controller znát. Na základě doporučení jsem se rozhodla pro program Diplomovaný controller, ze kterého si mohu odnést i certifikát o svých nabytých znalostech od renomovaného institutu. Na jednotlivé moduly jsem se vždy těšila a pokaždé mě obohatily. Strukturovaný obsah na několik dní mi dal onu tzv. „střechu“ a pocit, že si mohu být jistá tím, co dělám, s vědomím, že to dělám dobře."
Monika D.
další reference
Cílová skupina
 • controllingoví specialisté s odpovědností za manažerský reporting, plánování a vyhodnocování nákladů a ziskovosti, kalkulace apod., 
 • pracovníci controllingu a vedoucí pracovníci, kteří se chtějí vzdělávat, prohlubovat si znalosti a rozšiřovat obzory v controllingu
 • vedoucí účtáren a finančních oddělení se zájmem o controlling
 • všichni, kteří se podílí na budování systému controllingu v podniku
Požadavky na účastníky

Senior controller je specifické odborné vzdělání, které staví na předchozích znalostech z více oblastí.

Pro úspěšné absolvování cyklu zájemcům doporučujeme mít znalost controllingových nástrojů na úrovni absolventa cyklu Finanční controller: 

 • členění nákladů, rozpočtování nákladů, tradiční metody kalkulací, struktura manažerské výsledovky
 • struktura finančních výkazů, základy finanční analýzy
 • druhy plánů a systém podnikového plánování 
Certifikát a závěrečná zkouška

Cyklus Senior Controller je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby závěrečné práce na zvolené téma a písemného testu. Každý z účastníků sepíše závěrečnou práci na vybrané téma a následně obhájí před odbornou komisí. Písemný test probíhá prezenčně v Controller Institutu ve stejný den jako obhajoba závěrečné práce.

Pokud obhajoba i písemný test budou úspěšné, získá účastník dva certifikáty. Jeden od Controller Institutu a druhý od České asociace pro finanční řízení.

Pro získání certifikátu je nutné:

 • absolvovat všech 7 modulů
 • složit závěrečnou zkoušku (písemný test a obhajoba)

Skládání samotné zkoušky, v případě absolvování všech modulů cyklu, nepředstavuje žádné další poplatky. Absolvent cyklu má možnost v případě neúspěšného pokusu 2x bezplatně zkoušku opakovat. V případě, že se ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, nedostaví bez předchozí písemné omluvy, považuje se termín za propadlý (tedy neúspěšný pokus). Zkoušku je nutné složit nejpozději do dvou let po dokončení cyklu. 

Všechny potřebné informace ke zkoušce dostanete v průběhu osobní účasti na kurzech nebo e-mailem.

Cena
Základní cena 107 800 Kč + 21% DPH
Snížená cena 93 786 Kč + 21% DPH
BONUS: měsíční členství profesního streamu FITCO zdarma
Absolventi cyklu navíc získávají:
 • typové controllingové úlohy s řešením v MS Excel s možností jejich využití pro vlastní praxi
 • sbírku příkladů z controllingu
 • podpůrné materiály k přípravě na závěrečnou zkoušku
Kolik ušetřím jako člen České asociace pro finanční řízení (CAFIN)?
Příklad využití osobního členství:

Cena osobního členství 4 390 Kč
Cena cyklu Senior controller 107 800 Kč
Cena cyklu pro členy 93 786 Kč
Rozdíl v ceně 14 014 Kč
Celková úspora 9 624 Kč


...ale není to jen o úspoře nákladů – s členstvím v CAFIN získáváte navíc spoustu dalších výhod.
A to se už opravdu vyplatí.

Objednat členství
Kurzy z cyklu
Počet
Cena107 800 Kč bez DPH
130 438 Kč s DPH

Odpovědný manažer

nahoru
© 2024 Controller Institut