Odpovědný manažer

Podnikové vzdělávání zaměstnanců (Výzva 47)

Info

Dne 20. 3. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 047 Podnikové vzdělávání (1).
Projektové žádosti bylo možné předkládat od 20. 3. 2023, 8:00 hod. do 16. 6. 2023, 12:00 hodin.

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 24 měsíců
 • Datum zahájení realizace nesmí předcházet datu 1. 3. 2024
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 5. 2026

Získala vaše firma dotaci z výzvy 47?
Pomůžeme Vám

 • Vybrat z nabídky našich kurzů takové, které zapadají do podporovaných oblastí vzdělávání a do konceptu vašich požadavků na vzdělávání zaměstnanců
 • Nastavit vzdělávací plány tak, aby dotace byla využita efektivně - vhodnou kombinací otevřených a firemních školení, které zpracujeme přímo na míru.

Jaké vzdělávání můžete z dotace s Controller Institutem financovat?

 • měkké a manažerské dovednosti
 • technické a další odborné vzdělávání

Kdo je podpořen

 • Malé, střední, velké podniky
 • Minimální účast je v součtu 40 hodin vzdělávání na osobu
 • Účastník může absolvovat maximálně 160 hodin vzdělávání

Způsob financování

 • Alokace 1 mld.Kč
 • Typ veřejné podpory: De minimis / max. 200 tis. EUR ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích
 • Forma financování: Ex Post
 • Způsob proplácení: Půlročně všechny ukončené aktivity za sledované období
 • Dotace na vzdělávání: 365,37 Kč / osobo-hodina
 • Dotace na mzdu: 288,62 Kč / osobo-hodina
 • Výše proplacené dotace: 76,735 %

Další informace

Veškeré informace o projektu naleznete zde:
https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz-plus

Odpovědný manažer

nahoru
© 2024 Controller Institut