Controller Institut

Odpovědný manažer

Eva Kybicová
eva.kybicova@controlling.cz
+420 734 402 989

PDF Pozvánka

Certifikovaný Risk Manager

Ucelený přehled v oblasti Risk Managementu
Cyklus již proběhl - informujte mě o novém termínu

Certifikovaný cyklus

Schéma cyklu

Akce v cyklu

Akce v tomto cyklu již proběhly. Nové termíny budou vypsány v následujícíh měsících.

Povinné semináře:

Modul 1:
akce proběhla11 000 Kč 
Modul 2:
akce proběhla11 000 Kč 
Modul 3:
akce proběhla19 500 Kč 
Modul 4:
akce proběhla11 000 Kč 
Modul 5:
akce proběhla11 000 Kč 
Modul 1:
Risk management
akce proběhla
11 000 Kč
 
Modul 2:
Zvyšování hodnoty podniku
akce proběhla
11 000 Kč
 
Modul 3:
Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi
akce proběhla
19 500 Kč
 
Modul 4:
Přínosy zákona SOX a interních auditů pro vnitřní kontrolní systém
akce proběhla
11 000 Kč
 
Modul 5:
Právní minimum pro finanční manažery
akce proběhla
11 000 Kč
 

Povinně volitelné semináře:

Popis cyklu

Metoda pokusů a omylů, řízení pomocí intuice a hrubých odhadů k efektivnímu řízení společnosti nestačí. Je třeba přijmout fi lozofi i systematického přístupu k identifi kaci a stanovení celé škály rizik a jejich maximální možné eliminaci.

Pokud se potřebujete zorientovat v terminologii k řízení rizik, zachytit nejnovější trendy v této oblasti, možnosti komplexního řešení z různých úhlů pohledu a vyslechnout si možné postupy řešení na konkrétních příkladech z praxe, je tento vzdělávací cyklus určen právě Vám. Především praktické ukázky řešení jednotlivých částí Risk managementu Vám pomohou nalézt možné oblasti inspirace pro konkrétní kroky i ve Vašem podniku.

Cílová skupina

Vzdělávací cyklus je určen pro:
• Pracovníky v oblasti risk managementu, controllingu a financí
• Akcionáře a vlastníky podniku
• Členy představenstev a dozorčích rad
• Pracovníky zabývající se zvyšováním výkonnosti podniku
• Oddělení interního auditu, účetnictví a treasury
• Vedoucí pracovníky ze všech oblastí řízení podniku

Certifikát a závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška

Cyklus je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá po absolvování všech pěti modulů cyklu a jednoho volitelného modulu. Zkouška se koná písemnou formou.

Certifikáty

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva uznávané certifikáty:

Cena

Základní cena: 67.050 Kč + 21% DPH
Snížená cena:58.334 Kč + 21% DPH

Snížená cena platí pro členy CAFINu a pro 2 a více osob z jedné společnosti.

Odpovědný manažer

Eva Kybicová
eva.kybicova@controlling.cz
+420 734 402 989

PDF Pozvánka

Kontaktní údaje:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

nahoru
Controller Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r.o.
Vladimírova 12, 140 00 Praha 4
Telefonní spojení: +420 224 314 410
Email: info@controlling.cz

IČ: 62912348
DIČ: CZ62912348

© 2020 Controller Institut