Controller Institut

Odpovědný manažer

Daniel Báča
daniel.baca@controlling.cz
+420 602 660 725

PDF Pozvánka

Controllingová akademie

Moderní koncept controllingu a jeho využití v praxi

Cyklus jsme pro vás upravili a nyní ho najdete pod novým názvem FINANČNÍ CONTROLLER

Certifikovaný cyklus

Akce v cyklu

Akce v tomto cyklu již proběhly. Nové termíny budou vypsány v následujícíh měsících.

Doporučené přípravné semináře:

Povinné semináře:

Modul 1:
akce proběhla11 000 Kč 
Modul 2:
akce proběhla21 000 Kč 
Modul 3:
akce proběhla21 000 Kč 
Modul 1:
Koncepce, funkce a nástroje controllingu
akce proběhla
11 000 Kč
 
Modul 2:
Nákladový controlling a řízení ziskovosti
akce proběhla
21 000 Kč
 
Modul 3:
Finanční controlling
akce proběhla
21 000 Kč
 

Popis cyklu

Controllingová akademie je kurz moderního controllingu a controllingového řízení zaměřený na využití v praxi.Absolvováním controllingové akademie získáte přehled o osvědčených standardech controllingu v úspěšných firmách a posílíte tak svou kompetenci ve složitých otázkách rozhodování a dalším směřování controllingového systému firmy.

Ve třech na sebe navazujících seminářích Vám zprostředkujeme koncept moderního controllingu, základní metody controllingu a jejich praktickou aplikaci.

Naučíme Vás, jak pomocí controllingových nástrojů podpořit manažerské rozhodování. 


Reference

"Celý cyklus hodnotím velmi pozitivně. Byl výborně připraven a naplánován, vždy jsem obdržel potřebné informace o organizaci v předstihu. Líbila se mi struktura jednotlivých modulů, kdy po teoretické části následovala možnost si vše prakticky vyzkoušet a spočítat. Vyhovovala mi i délka jednotlivých modulů a celého cyklu. Školitelé měli bohatou profesní praxi a byli vždy ochotni kdykoli diskutovat o jednotlivých tématech. Samotná témata jednotlivých seminářů byla dle mého názoru velmi dobře zvolena a pokrývala svým rozsahem všechny oblasti controllingu. Největším osobním přínosem celého cyklu bylo pro mne získání další pracovní inspirace."

Stanislav N., Controller, FM Česká, s.r.o.
další reference

Cílová skupina

 • controlleři a vedoucí finančních úseků firem odpovědní za budování controllingu
 • majitelé a jednatelé firem, kteří chtějí lépe porozumět souvislostem
 • manažeři všech úrovní řízení s odpovědností za rozpočet nebo ziskovost
 • všichni, kdo se chtějí uplatnit v oblasti controllingu a finančního řízení
 • Info webinář

  Využijte možnost získat informace, které potřebujete!

  Plánujete další profesní růst v oblasti controllingu a ještě nevíte, jakou formu zvolit? Využijte naše Info webináře o vzdělávacím cyklu, které pro Vás 2x ročně ZDARMA připravujeme a položte své dotazy přímo garantovi cyklu Tomáši Nekvapilovi nebo projektové manažerce Ivetě Bajgarové. 

  Informace k termínu nejbližšího infowebináře Vám poskytne projektová manažerka cyklu Iveta Bajgarová.

  Záznam posledního webináře si můžete spustit v levém sloupci této stránky. 

  Požadavky na účastníky

 • základní znalosti v oblastech financí a účetnictví (v rozsahu přípravného semináře Finanční řízení podniku)
 • základní znalosti MS Excelu (k efektivnímu řešení případových studií na počítači)
 • Pro doplnění těchto základních znalostí můžete využít nabízené přípravné semináře:

  Bonusy

  Pro účastníky celého cyklu Controllingová akademie máme připravené následující bonusy:
  • e-learningový kurz A3 Podnikové plánování zdarma
  • slevu 30% na ostatní e-learningové kurzy z naší nabídky

  Případová studie

  Případové studie… aneb Vyzkoušejte si podnikové simulace v programu MS Excel

  Cvičení dělá mistra. Součástí programu jsou proto ucelené případové studie v MS Excel, v  nichž si vyzkoušíte aplikaci prezentovaných metod v reálných podmínkách.

  Praxe nade vše
  Simulace plně odpovídají systémům používaným v praxi a mnohé z nich již byly účastníkům inspirací při zavádění nákladového controllingu a řízení ziskovosti v jejich firmě.

  Příklady řešených úloh:

  • pokročilé metody plánování a řízení nákladů
  • kalkulace cen při plném a částečném vytížení kapacit
  • rozkrytí příspěvků produktů a zákazníků k ziskovosti
  • výběr projektů metodou investičního propočtu
  • vypracování transparentního ročního celopodnikového plánu
  • provedení analýz citlivosti

  Každou případovou studii obdržíte v elektronické podobě, a to včetně správného řešení. Nejde tedy pouze o simulaci, ale o návod k řešení typických úloh controllera.

  Váš užitek z případových studií

  • spojení controllingového know-how a užitečných tipů pro práci s Excelem při řešení controllingových úloh
  • zintenzivnění přenosu znalostí prostřednictvím samostatné práce či prací v malých skupinách, transparentnost řešení a možnost použití dokumentace ve vlastním podniku

  Certifikát a závěrečná zkouška

  Podmínkou získání certifikátu je splnění následujících požadavků:

  • Absolvování všech 3 seminářů Controllingové akademie
  • Sepsání samostatné práce na vybrané téma aplikace controllingu ve Vaší firmě

  Složení závěrečné zkoušky je zdarma. Navíc účastníci zkoušky získávají zpětnou vazbu ke své závěrečné práci a zároveň doporučení nezávislého experta k jimi navrženým a využívaným controllingovým řešením.

  Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva uznávané certifikáty:

  Cena

  Základní cena: 53.000 Kč + 21% DPH
  Snížená cena:46.110 Kč + 21% DPH

  Snížená cena platí pro členy CAFINu a pro 2 a více osob z jedné společnosti.

  Cena cyklu nezahrnuje přípravné semináře, které nejsou jeho povinnou součástí.

  Odpovědný manažer

  Daniel Báča
  daniel.baca@controlling.cz
  +420 602 660 725

  PDF Pozvánka

  Kontaktní údaje:

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  nahoru
  Controller Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r.o.
  Vladimírova 12, 140 00 Praha 4
  Telefonní spojení: +420 224 314 410
  Email: info@controlling.cz

  IČ: 62912348
  DIČ: CZ62912348

  © 2020 Controller Institut