Odpovědný manažer

Lenka Müllerová
Lenka Müllerová
lenka.mullerova@controlling.cz
+420 777 773 838
Michaela Pokorná
Michaela Pokorná
michaela.pokorna@controlling.cz
+420 724 106 610
Záznam info webináře title=

Finanční controller ONLINE

Ucelený přehled controllingových metod a nástrojů
Cyklus již proběhl - informujte mě o novém termínu

Online školení
Certifikovaný cyklus

Akce v cyklu

Akce v tomto cyklu již proběhly. Nové termíny budou vypsány v následujícíh měsících.

Povinné semináře:

1:
akce proběhla13 125 Kč 
2:
akce proběhla17 250 Kč 
3:
akce proběhla13 125 Kč 
1:
Funkce a nástroje controllingu v praxi ONLINE
akce proběhla
13 125 Kč
 
2:
Nákladový controlling ONLINE
akce proběhla
17 250 Kč
 
3:
Finanční controlling ONLINE
akce proběhla
13 125 Kč
 

Zkouška:

 
akce proběhla0 Kč 
 
akce proběhla0 Kč 
Zkouška Finanční controller
akce proběhla
0 Kč
 
Zkouška Finanční controller
akce proběhla
0 Kč
 

Popis cyklu

V termínu 20. 1. 2021  až 12. 3. 2021 bude každou středu a pátek probíhat online setkání - vždy od 10:00 - 12:00.
K tomu dostanete spoustu podkladů k samostudiu - videa, případové studie, příklady....
Po celou dobu budete součástí týmu a budete tak mít přístup ke všem materiálům a i k záznamům z jednotlivých webinářů.
Cílem cyklu je seznámit účastníky s úlohou controllera v podniku a naučit ho využívat moderní controllingové metody a nástroje.

Cyklus se zaměřuje na stěžejní oblasti a činnosti controllingu: kalkulace, rozpočty, plánování a reporting.

Zkušený lektorský tým
Vybrali jsme pro vás zkušené odborníky a  úspěšné manažery z podnikové praxe. Celým cyklem se prolínají jejich zkušenosti, doporučení a praktické ukázky jimi realizovaných controllingových řešení.

A jak to vypadá za scénou?

Reference

"Kurz Finanční Controller je přínosný pro uchazeče, kteří už nějakou chvíli působí v rámci controllingu (ku příkladu jako inspirace pro nové metodiky/praktiky, které mohou zkusit aplikovat v rámci firem, kde působí). Zároveň je přínosný i pro uchazeče controllingem nepolíbené, kteří na druhou stanu budou těžit právě z uceleného a přehledného podání celkové problematiky controllingu, obzvláště jelikož je kurz prokládán vhodně praktickými příklady i příklady z praxe. Co také bylo zřejmé na první pohled byl profesionální přístup všech přednášejících tak i celého Controller Institut Team-u jak z pohledu organizace, tak z pohledu průběhu celého kurzu. Hlavně byl kladen důraz na pochopení problematiky každého účastníka kurzu a doplňující dotazy od účastníků nejenom rozšířily diskuzi ba dokonce vždy byly vítány a pomohly k hlubšímu prozkoumaní daného tématu."

Aleksandar Č., FAAS Senior, Ernst & Young Audit, s.r.o.
další reference

Cílová skupina

Cyklus je určen zejména pro:

  • pracovníky controllingu
  • absolventy ekonomických oborů, kteří chtějí rychle poznat, jak controlling funguje v praxi
  • manažery všech úrovní řízení, kteří chtějí pochopit význam a úlohu controllingu v podniku

Info webinář

Využijte možnost získat informace, které potřebujete!

Plánujete další profesní růst v oblasti controllingu a ještě nevíte, jakou formu zvolit?
Který cyklus je pro Vás ten správný? Využijte naše Info webináře o vzdělávacím cyklu, které pro Vás 2x ročně ZDARMA připravujeme a položte své dotazy přímo garantovi cyklu Tomáši Nekvapilovi nebo projektové manažerce cyklu. 

Záznam z webináře můžete zhlédnout ZDE.

Certifikát a závěrečná zkouška

Celý cyklus je zakončen závěrečnou zkouškou.

Úspěšný absolvent získá:

  • certifikát od Controller Institutu
  • certifikát od odborného garanta cyklu České asociace pro finanční řízení (CAFIN)  

 

Cena

Základní cena: 43.500 Kč + 21% DPH
Snížená cena:37.845 Kč + 21% DPH

Snížená cena platí pro členy CAFINu a pro 2 a více osob z jedné společnosti.

Odpovědný manažer

Lenka Müllerová
Lenka Müllerová
lenka.mullerova@controlling.cz
+420 777 773 838
Michaela Pokorná
Michaela Pokorná
michaela.pokorna@controlling.cz
+420 724 106 610
Záznam info webináře title=
nahoru
© 2021 Controller Institut