Reference

"Kurz Finanční Controller je přínosný pro uchazeče, kteří už nějakou chvíli působí v rámci controllingu (ku příkladu jako inspirace pro nové metodiky/praktiky, které mohou zkusit aplikovat v rámci firem, kde působí). Zároveň je přínosný i pro uchazeče controllingem nepolíbené, kteří na druhou stanu budou těžit právě z uceleného a přehledného podání celkové problematiky controllingu, obzvláště jelikož je kurz prokládán vhodně praktickými příklady i příklady z praxe. Co také bylo zřejmé na první pohled byl profesionální přístup všech přednášejících tak i celého Controller Institut Team-u jak z pohledu organizace, tak z pohledu průběhu celého kurzu. Hlavně byl kladen důraz na pochopení problematiky každého účastníka kurzu a doplňující dotazy od účastníků nejenom rozšířily diskuzi ba dokonce vždy byly vítány a pomohly k hlubšímu prozkoumaní daného tématu."
Aleksandar Č., FAAS Senior, Ernst & Young Audit, s.r.o.
"Cyklus finanční controller jsem absolvoval on-line prostřednictvím Teams. Tato forma semináře pro mne byla nová. Hodnotím ji jako komfortní a považuji ji za plnohodnotnou formu vzdělávání. Jistě není od věci osobní kontakt s ostatními účastníky a možnost poznat jiné podmínky, nicméně možnost si přehrát záznam a zopakovat si něco z prezentace je velkým bonusem takovéto formy.

Na cyklus finančního controllera jsem se přihlásil, ačkoliv nejsem vzděláním ani profesí ekonom. Převážně jsem působil na pozici manažera, který si musí informace od ekonomů překládat do srozumitelné a uchopitelné podoby. Naštěstí se obavy s úzkého zaměření na účetnictví nenaplnily a obsah převážné části prezentací byl využitelný pro manažerskou práci zaměřenou na plánování, efektivitu výroby a sledování podstatných parametrů hospodaření společností. Doplnění teoretické části prezentací příklady a jejich společné řešení bylo a sdílení názorů na řešení bylo přínosné. Každopádně zajímavá alternativa pro ty z výroby, zvyklé některé trendy vývoje odhadovat bez dostatku informací. Stejně tak základy co a jak manažerům prezentovat, aby informační podpora byla manažery pochopena a využita."

Mario O., ředitel logistiky, enteria a.s.
"Celý vzdelávací cyklus hodnotím veľmi pozitívne. Páčila sa mi profesionalita všetkých lektorov, zaujímavé praktické úlohy, a ako juniorovi mi pomohol zorientovať sa v oblasti controllingu. Páčilo sa mi, že sme mali k dispozícii nahratú prednášku aj po skončení, takže ak som niečomu neporozumela, mohla som si to v kľude zapnúť a pozrieť znova. Taktiež boli aj prezentácie robené skvelo, nezahlcovali nás zbytočnými doslovnými definíciami, ale všetko bolo spojené s praxou. Menšiu slabinu vidím v orientácii prevažne na výrobné podniky a to, že prezenčne by sme asi viac komunikovali, ale inak som z celého cyklu nadšená. Určite budem pokračovať a v blízkej budúcnosti sa zapíšem do cyklu Diplomovaný controller."
Kristýna K., Controller, FLÍDR s.r.o.
"Fakt, že počas seminárov bolo viacero myšlienok lektorov aplikovateľných v praxi ďalej (zobrazený ich vlastný hand-made know-how podporných nástrojov pri riadení :-), boli semináre určite veľkým prínosom a môžu, resp. určite budú pri riadení prínosom.
Celý cyklus Finančný Controller pomerne časovo náročný, cením lektorov z praxe, ich vecný prístup, zamyslenie sa nad problémom prihlásených sa uchádzačov a nie len zaškatuľkovaný pohľad na danú problematiku.
Ďakujem Controller Institutu a „škoda“ že semináre na takejto alebo podobnej úrovni nie sú vo vzdelávacom svete bežnejšie."

Michal I., Controller, A-T, s.r.o.
"Celkově školení hodnotím kladně. Trošku jsem se obávala online formy, nicméně nemyslím si, že by to celkově cyklu uškodilo – přednášky přes Teams fungovaly bez jediného problému. Velkou výhodou byly záznamy ze školení, které jsem využila jak z důvodu neúčasti na některých setkáních, ale také z důvodu návratu k některým tématům. Rozdílem oproti klasickým školením byl větší objem domácí přípravy, z čehož by také někdo mohl mít strach, ale ani to nebylo žádným problémem – a pokud bylo, tak tyto úkoly lektoři neměli problém na dalším setkání v klidu projít. Po zkušenosti s tímto vzdělávacím cyklem bych se nebála volit opět online formu."
Eva S., Junior finančný kontrolór
přehled referencí
nahoru
© 2024 Controller Institut