Reference firemních školení

Praktické nácviky zvládání obtížných rozhovorů a práce s emocemi
"Míšu Daňkovou jsme si vybrali jako lektorku pro trénink našich lídrů v provozu. Věřila jsem, že se dokáže dobře „nacítit“ na jejich potřeby, porozumí problémům, které dennodenně řeší, dokáže si získat jejich důvěru pro otevřenou komunikaci a srozumitelně je navede k tomu, jak se s výzvami v provozním leadershipu vypořádat.

A nespletla jsem se.
Hned po prvním tréninku se v hodnocení mezi pozitivními dojmy objevily tyto věty:
Srozumitelnost předávaných informací. Praktické příklady ze života.
Vše krásně a jednoduše vysvětleno.
Způsob školení, které bylo uvolněné.
Líbil se mi přístup lektorky - otevřenost diskusi, zájem o účastníky.

A jak vypadaly návrhy na zlepšení?
Asi takto: Paní lektorka nic zlepšovat nemusí. Je skvělá!

U Míši také oceňuji její zájem o důkladnou přípravu tréninku a následné vytěžení. Doporučení, nad čím se zamyslet a co změnit, která nám dává na základě toho, jak sleduje práci a potřeby účastníků.

Míšo, děkujeme!"

Iveta B., HR Specialist, Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch
Konzultace interních procesů a reportingu
"Pan Nekvapil nám prostřednictvím konzultací vydatně pomáhá s procesem přechodu interních procesů a reportingu na vyšší profesionální úroveň controllingového řízení, která je zároveň srozumitelná i pro liniové manažery."
Iveta O., Finanční ředitelka, Strojmetal Aluminium Forging a.s.
Školení MS Excel
"Školení MS Excel jsme do firmy objednali opakovaně, u kolegů má velmi dobrou odezvu. Školitel pan Haman umí podat problematiku velice příjemným a pochopitelným způsobem. Na podruhé jsme naplánovali školení dvoudenní a bylo to ke prospěchu věci, na jednotlivá témata bylo dostatek času a dalo se jít více do hloubky a podle tempa jednotlivých zaměstnanců."
Zuzana H., HR speialist, Megatech Industries Jablonec s.r.o
Power BI - školitel Jakub Haman
"Jeden z TOP školitelů co jsem kdy zažil.
Výborný školitel, opravdu odborník se zkušenostmi.
Rozhodně užitečné školení, naučit se nástroj používat v plné míře bude stát ještě mnoho hodin učení J."

Nikola A., HR Department, WITTE Nejdek, spol. s r.o.
Akademie mistrů a štíhlá výroba
"Se společností Controller-Institut s.r.o spolupracuji již několik měsíců, a to v rámci programu akademie mistrů a v oblasti štíhlé výroby. V obou těchto programech cílíme na kompletní změnu myšlení, a to nejenom na úrovni výroby, ale v rámci celé společnosti, včetně managementu. Všechny tyto kroky jsou nezbytně nutné provádět s jasným přesvědčením, že to myslíme vážně a vynaložené úsilí přinese tížené ovoce. Všechno to, o co se v naší společnosti snažíme, je samozřejmě do puntíku dopředu pečlivě připravováno, a to jak s Controller-Institut s.r.o, tak i se skvělou paní lektorkou Ivou Šubrtovou. Zpočátku nebylo jednoduché najít vzdělávací společnost, která vyhoví specifickým požadavkům vyhovující naši společnosti. Já jsem to štěstí měl, a poznal jsem Controller-Institut s.r.o, paní Renatu Pechovou, která je otevřená naslouchat, a dokáže se maximálně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Tato spolupráce v oblasti komunikace a efektivity nám přináší první výsledky a plně věřím, že je to jen začátek. Budu se těšit na naší další vzájemnou spolupráci, vedoucí celosvětově k úspěšné a konkurenceschopné společnosti."
Roman O., Vedoucí výroby, BAUMÜLLER BRNO, s.r.o.
Konzultace a mentoring
"Mentoring byl pro mě velmi přínosný. Perfektní přístup lektora, který mi předal své zkušenosti a pomohl mi k problémům najít řešení, které zefektivní mojí práci."
Tereza Š., Specialista controllingu a účetnictví, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Konzultace a mentoring
"Mezigenerační předání a fungující interní organizace patří mezi nejnáročnější dlouhodobé procesy všech rodinných firem. Pod profesionálním vedením Honzy Žižky se nám podařilo tento úkol uchopit za správný konec a díky jeho zkušenostem a přátelskému přístupu s citem pro zachování hlavních priorit rodinné kultury se neustále posunujeme dále ke společnému cíli."
Marcela Č., Jednatel, VEOS Pospíšil s.r.o.
Školení z ekonomických a účetních oblastí s podporou ESF
"Se společností Controller Institut jsme spolupracovali v posledních letech na několika poměrně velkých vzdělávacích projektech se zaměřením na ekonomickou a účetní oblast. Díky individuálnímu přístupu jsme měli možnost získat opravdu kvalitní lektory, z nichž s některými spolupracujeme již dlouhodobě.
Vzdělávací projekty byli spolufinancované z ESF (konkrétně se jednalo o POVEZ II), kde nedílnou součástí je velká porce administrativy při samotné realizaci projektu. I v tomto směru mohu s klidným srdcem říci, že zástupci firmy Controller Institut (jmenovitě paní Renata Pechová) nám byli velmi nápomocni s administrací a řešením nastalých problémů, které se při realizaci projektů takové velikost vždy vyskytnou."

Michal G., Vedoucí oddělení lidských zdrojů a kvality, EMOS spol. s r.o.
Plánování a forecasting
"Velmi příjemné jednání a profesionální domlouvání pro organizaci školení, které lze uzpůsobit na míru. Oceňujeme, že přednášejícími jsou lektoři s dlouholetou praxí a uvádí příklady na základě vlastních zkušeností."
Jitka B., IP & Training Leader R&D CDV Prague, VALEO Autoklimatizace k.s.
Excel pro controllery
"Hodnocení obou lektorů je opravdu pozitivní, oba propojili teorii aplikovatelnou na naše praktické využití, školení splnilo naše očekávání.
Hlavně excelové školení, kdy jsme pracovali se strukturou modelových příkladů, kterou známe z praxe a vyzkoušeli jsme si použití nových způsobů reportingu v controllingové praxi."

Miloš K., MÚ Finanční řízení a alokace zdrojů JE, ČEZ, a.s.
Power BI
"Výborný kurz, který splnil naše očekávání. Pochopili jsme základní principy programu Power BI a dozvěděli se spoustu užitečných informací a vychytávek. Zároveň jsme obdrželi učební materiály, ze kterých budeme čerpat i nadále. Oceňuji zejména práci lektora, který je odborníkem na danou oblast. V rámci školení byl prostor i pro řešení individuálních dotazů a problémů. Tempo kurzu bylo nastaveno tak, aby vyhovovalo celé skupině."
Aleš J., Manager Finance & IT, KIEKERT-CS, s.r.o.
Reporting v SAP a BW
"Dodaný vzdělávací kurz „Reporting v SAP a BW“ který jsme realizovali v prostorech naší společnosti pod vedením lektora Rostislava Sichy hodnotíme jako nadstandardní. Spolupráce s Controller Institutem (panem Jakubem Kociánem) byla bezproblémová a efektivní. Účastníci kurzů byli velmi spokojeni s kvalitou výuky, použitou metodikou a uplatněním poznatků v praxi. Ocenili především proaktivní přístup lektora a jeho odbornou připravenost."
Milan Š., Vedoucí personálního útvaru, EFAFLEX - CZ s.r.o.
Analýzy ve výrobě a marketingu
"V rámci programu Insiders 4.0 jsme absolvovali dva kurzy Analýzy ve výrobě s panem Rostislavem Sichou a Analýzy v marketingu a prodeji s panem Vladimírem Sirotkem.

Velkou výhodou bylo, že se jednalo o školení, které Controller institut uspořádal přímo v místě naší společnosti. Toto sebou přineslo velké finanční i časové úspory a fakticky umožnilo školení absolvovat větší skupině kolegů jak z České republiky, tak ze Slovenska.

Oba lektoři byli erudovaní a vycházeli ze svých bohatých zkušeností. Byli schopní operativně reagovat na naše dotazy a přizpůsobovat školení dle našich potřeb.

Za největší pozitivum školení považuji otevřené sdílení zkušeností z jiných businessů a jejich aplikaci do naší reality hromadné sklářské výroby. Školení nescházela, jak filozofická a etická rovina, tak rovina strategická, ale i vnos a doporučení pro operativu a pohled procesní včetně tipů a triků, jak na to a co raději nedělat."

Ladislav Š., Vedoucí controllingu CZ+SK, VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost
Praktické finance pro nefinanční manažery
"Po odborné stránce velmi dobře připravený kurz plný inspirativních příkladů z praxe. Výklad lektora byl srozumitelný, s kolegy jsme ocenili i jeho pohotovost při našich zvídavých dotazech. Kvalita školících materiálů byla rovněž na vysoké úrovni."
Vladislav H., Senior Consultant, Sophia Solutions, s.r.o.
Diplomovaný Controller
"Požádali jsme o uspořádání cyklu Diplomovaný Controller pro celý tým Controllerů naší firmy. Školení splnilo a v mnoha aspektech předčilo očekávání týmu. Získali jsme ucelený pohled na controlling, mnoho tipů podle praktických zkušeností lektorů, zpětnou vazbu na to, jak controlling děláme u nás a také I hodně inspirace, co můžeme dělat jinak a lépe.
Po organizační stránce proběhlo vše naprosto hladce, školení probíhalo v sídle firmy v Brně. Ráda bych zmínila také silnou podporu ze strany Controller Institutu, díky které jsme na celý cyklus získali dotaci z fondů EU. Tím si naše firma mohla dovolit tento vzdělávací cyklus pro celý tým, aniž by to výrazně zatížilo výsledky firmy. Děkujeme!"

Šárka B., Financial Controller, Moravia IT s.r.o.
Podnikové finance pro IT manažery
"Pochopitelným způsobem podané nelehké téma. Obsah školení byl zcela přizpůsoben potřebám účastníků, nechyběl dostatečný prostor na dotazy a praktická cvičení, na kterých měli účastníci možnost sami přemýšlet nad řešením problému. Zejména závěrečný business case byl pro účastníky přínosný.

Velmi také oceňujeme profesionální přístup lektora (Ing. Jan Žižka). Výklad byl obohacen mnoha příklady z praxe, což bylo účastníky vnímáno velmi pozitivně.

Určitě bych tento kurz doporučila i ostatním „nejen“ kolegům."

Romana V., Senior Manager, Grid IT Office, innogy Česká republika a.s.
Interní školení pro junior managery z různých zemí Evropy na téma Finance and Strategy
"Společnost Controller Institut pro nás připravila školení na míru našim potřebám. Při přípravě našeho kurzu byl přítomen i lektor kurzu, který navrhl praktická cvičení ušitá na míru. Do školení jsme také zapojili naše firemní data, která účastníkům pomáhají lépe se v dané oblasti zorientovat. Zpětná vazba byla velmi pozitivní, účastníci oceňovali srozumitelnost předání a praktické zkušenosti lektora. Se společností Controller Institut spolupracujeme již 5 let, což svědčí o naší spokojenosti."
Hana J., HR Professional Holding C&EE at Atlas Copco, Atlas Copco s.r.o. - divize Holding CEE
nahoru
© 2024 Controller Institut