Ing. Daniel Báča

Ing. Daniel Báča

senior consultant, Controller Institut s.r.o.

V současné době pracuje jako Business Analytik pro společnost Inekon Systems. Vystudoval obor finance a komerční právo na Vysoké škole ekonomické. V rámci studia absolvoval stáž na Universität zu Köln. S Controller Institutem spolupracuje průběžně od roku 2000, v současné době jako odborný konzultant pro oblast firemního vzdělávání a poradenství (zaměření realizovaných poradenských projektů: předprodejní due diligence, zvyšování rentability, posílení likvidity, zlepšování kalkulačního systému, implementace controllingu, optimalizace interního reportingu, implementace strategie). Je vedoucím autorského kolektivu českého překladu Slovníku controllingu (Management Press, 2003) a vedoucím realizačního týmu podnikového simulátoru Real Business.

nahoru
© 2022 Controller Institut