Darina Hendrychová

Darina Hendrychová

RPA Leader, Ernst & Young, s. r. o.

V EY Česká republika zastřešuje agendu Smart Automation, která zahrnuje jak robotickou automatizaci procesů, ale také další služby v oblasti optimalizace, řízení podnikových procesů a digitalizace; Má několikaleté zkušenosti s vedením procesů napříč odvětvími v oblasti robotické automatizace a optimalizace procesů, kde má na starosti komunikaci s klientem, projektové řízení a také zajištění požadované kvality výstupu projektu. Darina má dovednosti v programování RPA pomocí software Blue Prism a také se věnuje process miningu.

Aktuální akce, kde tento přednášející vystupuje

všechny akce
nahoru
© 2022 Controller Institut