PhDr. Ivo Spilka

PhDr. Ivo Spilka

certifikovaný systemický kouč
Linkedin profil

Vystudoval andragogiku a speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze, na Univerzitě Karlově pak úspěšně absolvoval rigorózní řízení ze speciální pedagogiky. Na začátku své profesní kariéry působil v oblasti customer care jako manažer call center v telekomunikačních společnostech (naposledy v UPC Česká republika). Pak se přesunul do oblasti výroby. Ve společnosti CELESTICA CZECH REPUBLIC s.r.o. jako interní trenér soft skills zavedl a následně vedl komplexní rozvojový program pro výrobní mistry a procesní inženýry. Poté působil v americké společnosti CARRIER REFRIGERATION OPERATION CZECH REPUBLIC s.r.o. na pozici Continuous Improvement & Development Manager, kde měl odpovědnost za rozvoj zaměstnanců a neustálé zlepšování podle principů štíhlé výroby. Dosáhl stříbrné úrovně v ACE ve všech klíčových procesech na základě metodického vedení neustálého provozního a procesního zlepšování pomocí nástrojů WCM a Six Sigma. Úspěšně prošel certifikací na mezinárodního trenéra pro Value Stream Development (Manufacturing, Shared Services, Mix Model). Jako VSM Leader disponuje zkušenostmi s implementací lean principů do všech výrobních procesů a supply chain. Úspěšně implementoval lean principy do všech procesů ECN/customization (změnové a redesignové řízení) a financí (accounting, forecasting, reporting a treasury) - tyto výsledky byly dále reprodukovány do dalších entit ve Francii a Německu. Dále v Carrieru úspěšně zavedl a realizoval unikátní tréninkovou metodologii Kai Zen v soft skills pro výrobní mistry. Tato metoda byla v roce 2008 oceněna jako nejlepší personální projekt v České republice na prestižní soutěži Zaměstnavatel roku a následně se jí volně inspirovaly i další výrobní a logistické společnosti, jako např. NYC LOGISTICS. Dále v Českém rozhlase vedl čtyřčlenný tým specialistů vzdělávání a odpovídal za koncepci rozvoje lidských zdrojů, zejména pak za tvorbu a vedení komplexních rozvojových programů pro rozhlasové mluvčí (redaktory, editory, moderátory, zprávaře, publicisty,… atd). Po úspěšně zakončené certifikaci a dokončené supervizi je vyhledávaným systemickým koučem a kognitivně behaviorálním terapeutem. Specializuje se na work-life balance, sebeřízení v oblasti priorit a času a také na řešení problémového chování u osob s vysoce funkční variantou poruch autistického spektra, jako je např. Aspergerův syndrom.

nahoru
© 2024 Controller Institut