Tomáš Jelínek

Tomáš Jelínek

Advokát, Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.

Zaměřuje se na pracovní právo, ochranu osobních údajů a soudní a rozhodčí řízení. Rovněž je vedoucím týmu insolvencí a restrukturalizací. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Vysokou školu ekonomickou a obchodní v Praze. Studoval také na Wirtschaftsuniversität ve Vídni. Do kanceláře Eversheds Sutherland nastoupil v roce 2014. Kromě právní praxe se věnuje také přednáškové a publikační činnosti, je autorem či spoluautorem řady článků z oblasti pracovního práva a komentáře C. H. Beck k zákoníku práce. Hovoří plynně anglicky a německy. Nabízí odborné znalosti v oblasti insolvenčního práva a zaměstnaneckých sporů a je aktivní v obecných každodenních pracovněprávních záležitostech.

nahoru
© 2021 Controller Institut