Ing. Vít Sigmund

Ing. Vít Sigmund

Finance Director, Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.

Promoval v roce 1996 v oboru Finance a účetnictví na VŠE v Praze. Při studiu a po dokončení VŠE pracoval jako specialista bankovního dohledu ČNB se zaměřením na dohled nad operacemi finančního trhu a bankovními informačními systémy. Od roku 1997 budoval a rozvíjel centralizované odd. Treasury ve skupině České gumárenské společnosti (ČGS) na pozici vedoucího odd. Treasury, které centrálně řídí cash flow, pracovní kapitál a finanční rizika. Ve své funkci řídil či se podílel na projektech zavedení systémů ochrany proti měnovému a úrokovému riziku, řízení likvidity v rámci mezinárodní sítě ČGS přes lokální a mezinárodní poolingové struktury, optimalizace řízení kreditních rizik, implementace dedikovaného treasury management systému a na akvizičních projektech skupiny ČGS. Od roku 2003 je členem prezidia České Asociace Treasury. V současné době působí jako finanční ředitel ve spol. Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.

Aktuální akce, kde tento přednášející vystupuje

všechny akce
nahoru
© 2022 Controller Institut