Odpovědný manažer

Vzdělávací program pro finanční útvary podniků v Plzeňském kraji

Projekt OP VK v Plzeňském kraji

Společnost Contrast Consulting Praha, spol. s r.o. získala podporu z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) pro realizaci projektu 

„Vzdělávací program pro finanční útvary podniků v Plzeňském kraji reg.č. CZ.1.07/3.2.02/04.0018“.

Cílové skupiny projektu

 • Finanční manažer
 • Finanční controller
 • Specialista reportingu
 • Finanční analytik
 • Ekonom projektu
 • Hlavní účetní
 • IFRS specialista
 • Daňový specialista
 • Finanční účetní
 • Treasury specialista 

Hlavní cíle projektu 

 • vytvoření uceleného vzdělávacího programu pro finanční útvary podniků v Plzeňském kraji, zaměřeného na využití inovativních metod výuky
 • vytvoření odborného tréninku založeného na principu hraní rolí
 • vytvoření studijních opor ke vzdělávacímu programu, které budou vycházet z popisu pracovních činností jednotlivých finančních pozic (ve třech úrovních pokročilosti pro sedm finančních kompetencí) 

Finanční kompetence   

 • finanční účetnictví a reporting
 • management nákladů a ziskovosti
 • plánování a forecasting
 • treasury a cash management
 • asset management a řízení investic
 • podpora strategie / transformace businessu
 • risk management a corporate governance
   

Zahájení projektu 1. 3. 2013

Ukončení projektu 31. 8. 2014

Přestože doba trvání projektu je vymezena na 18 měsíců, vytvořená metodika bude využívána dlouhodobě i po jeho ukončení. Bude sloužit pro rozvoj dalších pracovníků finančních útvarů.

Partneři projektu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

 

CAFIN - Česká asociace pro finanční řízení

Oba partneři budou spolupracovat na detailním rozpracování výše zmíněných kompetencí pro jednotlivé pracovní pozice a to formou zapojení odborných spolupracovníků do projektového týmu.

Vytvořený vzdělávací program bude pilotně prověřen zaměstnanci 4 firem z Plzeňského kraje. V případě Vašeho zájmu o bezplatné zařazení do pilotního ověření prosím kontaktujte Ing. Lenku Písařovicovou, lenka.pisarovicova@controlling.cz (podmínkou je trvalé bydliště zaměstnance nebo sídlo zaměstnavatele v Plzeňském kraji).

Odpovědný manažer

nahoru
© 2024 Controller Institut