Odpovědný manažer

Odborný lektor - profesionál v každé situaci

Projekt OPPA

Evropský sociální fond, Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

 

Společnost Contrast Consulting získala podporu z Evropského sociálního fondu a magistrátu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) pro realizaci projektu „Odborný lektor – profesionál v každé situaci“.

Cílové skupiny projektu

  • metodici a projektoví manažeři
  • poradci
  • odborní lektoři akademici
  • odborní lektoři z praxe

Hlavní cíle projektu

  • zvýšení odborné a pedagogické kompetence cílových skupin. Posílení jejich měkkých dovedností (prezentační, komunikační schopnosti apod.)
  • vytvoření trvale udržitelné komplexní metodiky pro odborného lektora

Zahájení projektu:  1. 10. 2010
Ukončení projektu:  30. 9. 2012

Přestože doba trvání projektu je vymezena na 24 měsíců, vytvořená metodika bude využívána dlouhodobě i po jeho ukončení. Bude sloužit pro rozvoj dalších lektorů a pracovníků společnosti a bude zárukou poskytování skutečně kvalitních služeb v oblasti vzdělávání.

Partneři projektu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

 

Contrast Consulting dlouhodobě spolupracuje s Katedrou manažerského účetnictví. Její pracovníci mají zkušenosti z mnoha odborných vědeckých výzkumů a mají za sebou dlouhodobé pedagogické působení. Jejich zkušenosti bychom rádi v rámci aktivit projektu předali odborníkům z praxe.

CAFIN – Česká asociace pro finanční řízení

 

Význam zapojení asociace jako partnera do projektu spočívá zejména v odborných konzultacích při vytváření metodiky a obsahů školení.

 
Hodnocení průběhu projektu

18. 7. 2012, Iveta Bajgarová, metodik projektu

Projekt odborný lektor se blíží, ke svému závěru a téměř všechny jeho cíle jsou již naplněny. Byla vytvořena odborná metodika, která je lektorům i zaměstnancům Controller Institutu trvale k dispozici na našich webových stránkách ve formě e-learningových kurzů. Jako podpora pro jejich práci také vznikl glosář odborných pojmů s jejich překladem do angličtiny. I ten je trvale k dispozici a naším cílem je jeho neustále rozšiřování.

Také již proběhlo komplexní proškolení dvou skupin zapojených lektorů. Všechny vzdělávací aktivity byly ze strany lektorů (účastníků) velmi pozitivně hodnoceny. Jako supervizor tohoto vzdělávání mohu konstatovat, že vysoká míra motivace k účasti, vzájemnému poskytování si zpětné vazby a snaha pomoci ostatním v sebezdokonalování, byla pro nás jako pořadatele velmi potěšující. Zejména v průběhu tréninků lektorů praktiků byla velkým přínosem výměna lektorských zkušeností a vytvoření nových neformálních vazeb mezi našimi lektory. Tato skupina se rozhodla i nadále zůstat v kontaktu a pomocí internetových aplikací sdílet vzájemně své další zkušenosti.

V současné době ještě probíhají semináře určené pro skupinu poradců a metodiků. Ale již nyní můžeme říct, že projekt bude dokončen v plném rozsahu a ve stanoveném termínu.

Ukončení projektu

Projekt “Odborný lektor – profesionál v každé situaci” po dvou letech úspěšně skončil
16. 10. 2012, Olga Cechlová, projektový manažer

Do projektu se zapojili projektoví manažeři, metodici a lektoři Controller Institutu. Pro každou z cílových skupin byly zpracovány podpůrné prostředky pro jejich činnost, jakož i plán vzdělávacích aktivit.
Lektoři-akademici absolvovali semináře, při kterých mohli srovnávat a diskutovat teoretické modely a principy s odborníky, kteří mají zkušenost s jejich aplikací v praxi. Dále mohli prohloubit své dovednosti v PowerPointu a také byli seznámeni s moderními metodami vedení workshopů v oblasti vzdělávání dospělých.

Lektoři-praktici měli možnost své výstupy natočit na kameru a následně je i se školiteli zhodnotit.

A jak hodnotí přínos projektu samotní lektoři?

„Největší přínos pro mě měly semináře na komunikační dovednosti a na rétoriku. Jednak jsem si potvrdila mnohé, co jen přirozeně intuitivně cítím a tedy i dělám, jednak jsem získala řadu inspirací a zejména jsem byla upozorněna na některé návyky a v podstatě chyby.“
 Jana Fibírová, VŠE v Praze

„Velmi důležité pro mě bylo, že jsem se poprvé viděla na videu, jak přednáším.“
 Radka Loja, lektorka

„Bylo pro mě přínosné vidět jiné prezentační styly a možnost si analyzovat svoje prezentační schopnosti.“
 Libor Kegler, lektor

„Naprostá většina času byla věnována praktickému tréninku s kamerou a společné diskusi, bylo jen minimum teorie. „Dalším kladem bylo, že jsme se navzájem osobně poznali a vytvořili dobrou partu, kdy se do dnes potkáváme a diskutujeme další možnosti spolupráce.“
 Radek Rmoutil, lektor

V rámci projektu vznikl také výkladový slovník odborné finanční terminologie včetně anglického překladu. Slovník mají lektoři Controller Institutu k dispozici a bude dále postupně publikován. Na jeho vzniku se podílel i vedoucí katedry manažerského účetnictví při VŠE Bohumil Král, který jeho význam spatřuje zejména v budování platformy pro porozumění si v aplikaci základních ekonomických pojmů, tvořících bázi komunikace.
Přestože projekt nyní skončil, vytvořenou metodiku bude Controller Institut dlouhodobě využívat pro rozvoj dalších lektorů i pracovníků společnosti a zaručí tak poskytování kvalitních služeb v oblasti vzdělávání.

Odpovědný manažer

nahoru
© 2024 Controller Institut