Aktuální informace ke vzdělávacím akcím Controller Institutu

Naše kurzy je možné opět absolvovat i prezenčně.
Pokud si vyberete prezenční formu kurzu, je třeba dodržovat určitá pravidla, která vycházejí z požadavků MZČR.  

Dodržujeme 3R

  • Respirátor
  • Rozestupy
  • Ruce

Kromě přísných hygienických pravidel jsme v našem školicím středisku upravili rovněž i podmínky stravování tak, abyste o kvalitní občerstvení během školení nepřišli a zároveň se cítili bezpečně.


 
Některé předepsané povinnosti však bez Vaší součinnosti nezvládneme.  

To zahrnuje zejména testovací povinnosti, které jsou definovány Ministerstvem zdravotnictví.

Při vstupu na školení Vás požádáme o potvrzení, že:

  • jste absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
  • jste absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem (akceptujeme i potvrzení od zaměstnavatele) nebo
  • máte vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní nebo
  • jste prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření a jste v ochranné lhůtě 180ti dní. 

Pokud byste si své potvrzení zapomněli, nic není ztraceno. Jsme připraveni Vám udělat antigenní test ze slin (výsledek do 5 min). 

O situaci se průběžně informujeme a řídíme se platnými předpisy, opatřeními a doporučeními. 

Zdraví našich účastníků, lektorů a zaměstnanců má nejvyšší prioritu! 

Těšíme se na osobní setkání
Tým Controller Institutu 

nahoru
© 2021 Controller Institut