Odpovědný manažer

Podnikové vzdělávání zaměstnanců (Výzva 97)

Na investice do vzdělávání už nejste sami, VYUŽIJTE PŘÍSPĚVKY.

Příjem žádostí už začal. 

Co je předmětem?

Projekt podporuje zaměstnance - osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele/partnera s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce. Podpořena je celá ČR, jen školení nesmí probíhat na území hlavního města Prahy.

Kdo bude podpořen?

 • Malé, střední, velké podniky
 • Minimální účast je v součtu 40 hodin vzdělávání na osobu
 • Účastník může absolvovat maximálně 10 kurzů

Jaké vzdělávání lze financovat?

Podpořeno je vzdělávání v oblastech:

 • měkké a manažerské dovednosti
 • obecné IT
 • specializované IT
 • jazykové vzdělávání
 • účetní, ekonomické a právní kurzy
 • technické a jiné odborné vzdělávání
 • interní lektoři.

Jednou z priorit je Zvýšení adaptability starších pracovníků (54+).

Zobrazit přehled kurzů

Školení na míru dle vašich potřeb a na vámi vyžádaná témata.

Požádat o nabídku či schůzku

Pomůžeme Vám

 • Vybrat z nabídky našich kurzů takové, které zapadají do podporovaných oblastí vzdělávání.
 • Pomůžeme vám nastavit vzdělávací plány tak, aby 40h/osobu bylo využito efektivně - vhodnou kombinací otevřených a firemních školení., které zpracujeme přímo na míru.

Jak příspěvek získat a na koho se obrátit?

Veškeré informace o projektu a způsobu podávání žádostí naleznete zde:
https://www.esfcr.cz/vyzva-097-opz

Odpovědný manažer

nahoru
© 2023 Controller Institut