Konference: Nákup 4.0 - hrozba nebo příležitost

Konference: Nákup 4.0 - hrozba nebo příležitost
Lenka Kovaříková27.2.2020
Controller institut je věrným spojencem nákupu dlouhou řádku let. Svou první konferenci s podtitulem „Efektivní nákup" zorganizoval již v roce 2001. Už při těchto prvních nákupních setkáních zaujímaly moderní technologie, diskuse k nim, významné místo.

Letošní setkání svým prvním blokem „Top management a nákup" naváže na minulo roční diskuse s Martinem Kořínkem (CEO spol. GRAMER CZ) o tom, co vrcholový management očekává od nákupu. Téma „Přidaná hodnota a očekávání, procesy a výkonnost nákupu" zastřeší Jan Madzia, (Administrator Vice president, TRCZ), významná tvář konference.

Jakých výsledků se dá dosáhnout zkrácením procesu přeměny nákupního požadavku na objednávku o víc jak 2/3 původního času a jaká obecná úleva s tím je spojená, se dozvíme od Alice Vavřínové. Své dlouholeté zkušenosti z nákupní práce v TPCA poslední 2 roky zúročuje účastí na projektu automatizace nákupních procesů, odbouráváním časů nepřidávajících hodnotu.

Zdenek Pytlíček, Innogy je inovátor tělem i duší. Rovněž i on se podělí o své zkušenosti v oblasti automatizace. Elektronické nákupní katalogy, automatizované řízení nákupního požadavku, robotizace opakovaných činností, jsou témata, kterým se dlouhodobě věnuje a umí poradit, jak zde nastolit progresi.

Konference velmi dobře pracuje s diskusním formátem, který obstará blok před a po obědě. Paralelně probíhají dvě diskusní témata pro dvě skupiny. Auditorium se tak zmenší a vzniká příjemné pracovně-přátelské klima a diskuse se nějak samo s sebou přenesou i k jídelnímu stolu. První téma diskusí se obrací k nákupnímu týmu, jeho schopnostem: „Ústřední bod nákupu? Člověk" a druhé téma pak nastavuje tomuto týmu zrcadlo: „Co ostatní ve vaší firmě očekávají od nákupu"

Čtvrtý, závěrečný blok bude věnován přímo technologiím a technologickým firmám. První z nich bude estonský startup ProcurementFlow. Dušan Kaňák zástupce pro CZ a SK představí automatizované řešení řízení nákupních požadavků.

Za čím tato společnost jde a co nabízí, nejlépe přiblíží CEO společnosti ProcurementFlow Tarmo Saidla, jehož citujeme:
„Nákup je považován za největší nákladovou funkci, protože v průměru 43 procent všech nákladů prochází nákupem. To znamená práci ve stresujícím a komplikovaném prostředí. ProcurementFlow proměňuje tuto největší nákladovou funkci v generátor zisku. Společnosti s námi zkracují dobu uvádění nových produktů a služeb na trh a umožňují inovace vedené dodavateli. "

Jako druhý se představí Vít Sychra, Senior Procurement Engagement Manager, Microsoft (MS). Už samotný název funkce napovídá, že asi nepůjde o klasickou nákupní roli. Nákupní odbor MS je sdíleným střediskem služeb. Slouží cca 80tisícům klientů. Na jakých pilířích nákup v MS stojí, jaké nástroje používají a jaké funkce pokrývají, bude určitě velmi zajímavé téma a příslib praktických příkladů digitální transformace jej určitě výrazně dokreslí.

Na závěr konference nebude chybět představení výsledků Procurement Survey 2020. Výsledky tohoto průzkumu vždy velmi efektně i efektivně rozvede Bronislav Pánek, Profitana.

Závěrem.
Je velmi důležité si připomenout symbol „4.0" střízlivým způsobem. Boom rychlého internetu, zprostředkování velkých objemů dat a před pár lety módní označení 4.0 nabírá normálních tvarů. Žádná velká revoluce se nekoná. Jen nás doběhl nedostatek nekvalifikovaných sil a zátěž kvalifikovaných sil nekvalifikovanou prací. Tyto faktory už nabraly takové rozměry, že i ospalá automatizace se musí převrátit na druhý bok, nejlépe pohnout trochu dál, probudit se v pokročilou robotizaci. Je milé, že se tato konferenční sešlost nepropůjčuje marketingovým, buzzwordovým klišé a naopak představuje především věcnou rovinu problematiky „4.0".

zpět na všechny články

Další články

6. ročník průzkumu o stavu a vývoji českého nákupu Procurement Survey 2019/2020 je zdárně za námi
Controller institut je věrným spojencem nákupu dlouhou řádku let. Svou první konferenci s podtitulem „Efektivní nákup" zorganizoval již v roce 2001. Už při těchto prvních nákupních setkáních zaujímaly moderní technologie, diskuse k nim, významné místo.
Zapojte se ještě před Vánocemi do Procurement Survey. Zjistěte, jak si stojí vaše firma v nákupu.
Využijte poslední možnost se přihlásit na oblíbenou konferenci Efektivní nákup. 
nahoru
© 2022 Controller Institut