Ing. Libor Vašek Ph.D.

Ing. Libor Vašek Ph.D.

IFRS konzultant, LVC, s.r.o.
Linkedin profil

Absolvent VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví, na níž nadále působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu. Je účetním expertem certifikace účetní profese, členem Komory certifikovaných účetních a v letech 2013 až 2021 byl jejím předsedou. Dlouhodobě se věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek, byl účasten řady projektů implementace IFRS a své zkušenosti a poznání přenáší do výkladu a nastavování českých účetních předpisů. Je členem pracovní skupiny MF ČR pro tvorbu nové účetní legislativy a dlouhodobě se aktivně účastní jednání Národní účetní rady, je též (spolu)autorem několika interpretací.

Aktuální akce, kde tento přednášející vystupuje

všechny akce
nahoru
© 2024 Controller Institut