Byli jsme u toho - EDU CAMP 2018

Byli jsme u toho - EDU CAMP 2018
Olga Cechlová | Česká asociace pro finanční řízení, z.s.23.2.2018
17. ledna 2018 se uskutečnil první EduCamp IGC (International Group of Controlling), pořádaný rakouským Controller Institutem. Využili jsme tuto příležitost hovořit o nejnovějších trendech ve vzdělávání v controllingu a financích. Digitalizace totiž významně mění nejen náš pracovní svět, ale i možnosti a požadavky na vzdělávání.

17. ledna 2018 se uskutečnil první EduCamp IGC (International Group of Controlling), pořádaný rakouským Controller Institutem. Využili jsme tuto příležitost hovořit o nejnovějších trendech ve vzdělávání v controllingu a financích. Digitalizace totiž významně mění nejen náš pracovní svět, ale i možnosti a požadavky na vzdělávání.
Důraz byl kladen na "učení se v organizacích v digitálním věku". Firmy stojí před výzvou přenášet megatrendy digitalizace, globalizace a znalostního managementu na podnikové vzdělávání již několik let. Striktní učební osnovy a výuka vedoucích pracovníků již nejsou nejmodernější. Znalost byla nahrazena kompetencemi, přičemž kompetence jsou jasně odlišeny vývojem chování, zatímco znalosti zůstávají čistým know-how. Rita Niedermayr představila zdůraznila také potřebu neformálního učení pro firmy. Model 70:20:10 je již zakotven jako koncept v mysli rozhodovacích činitelů a zaměstnanců HR. Firmy však mají ještě dlouhou cestu k tomu, aby je uvedly do praxe.


Podnikové učení čelí novým výzvám
V první přednášce EduCamp prof. Joachim Niemeier (čestný profesor na Stuttgartské univerzitě) se zaměřil na kulturu učení. Vzhledem k postupující digitalizaci se svět učení mění od základů. Podle profesora Niemeiera jsou digitální dovednosti jasně v popředí jak z hlediska učení, tak ze světa práce. Ve své prezentaci nejprve představil status quo podnikového učení. Pouze 56% německých společností zakotvilo předávání znalostí ve své firemní strategii. Vzdělávání je často (stále) vnímáno jako náklad pro firmy. Proto je ještě důležitější uvažovat o vzdělávání jako o nedílné součásti každodenní práce.
Identifikoval pět úkolů pro zavedení moderní architektury podnikového učení:
1. Strategie
2. Pracovní kontext
3. Vzdělávací prostředí
4. Kompetence pro odborníky v oblasti L & D
5. Formáty a metody učení.

Jak digitální technologie mění vzdělávání dospělých
Další vstup byl od odborníka na digitální učení Davida Röthlera. Podle jeho názoru se učení stává více participativním díky nejnovějším technologiím digitalizace. Přítomnost ve třídě není podle jeho názoru nutná a je zastaralá. Studenti by si předem měli nastudovat podklady a na semináři se bude diskutovat a analyzovat. Četné nástroje tak mohou podporovat proces učení.

Case study - A1 Telekom Austria
Vedoucí controllingu Helmut Hotter představil Controlling Learning Transformation. Při jeho slovech mnozí z nás s úžasem sledovali, jak promyšlený už nyní mají systém a o kterém tvrdí, že je teprve ne začátku. A1 Telekom Austria zakotvila ve své základní strategii "Empowering Digital Life"- architekturu digitálního učení. Používají moderní nástroje jako Saba, Webexgrape, Blinkist, Coursera, nebo Udemy. Pro všechny zaměstnance v controllingu mají jednotnou strategii podle toho, jak moc je dané téma relevantní pro každého zaměstnance. Mají tyto úrovně: Plavání - Šnorchlování - Potápění, podle toho, jak je kdo „ponořen".
Odpoledne mohli účastníci EduCampu vyzkoušet nové metody výuky samotně a využít je v paralelních dílnách.
Prožili jsme inspirativní den a víme, že nás čeká hodně práce, protože digitalizace mění každý obor, vzdělávání nevyjímaje.

 

zpět na všechny články
Olga Cechlová | Česká asociace pro finanční řízení, z.s.
Má za sebou dlouholeté zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých, ve které se pohybuje již od roku 1997. Začínala jako pedagog (se zaměřením na výuku matematiky a programování) na střední průmyslové škole. Po té se začala věnovat vzdělávání dospělých. Ve společnosti Capital Consulting měla na starosti vzdělávací aktivity pro zaměstnance investičních společností a fondů. V Controller Institutu působí od roku 1999 a postupně zastávala pozice projektového manažera, manažerky vzdělávání, prokuristky až na současnou pozici jednatelky, kterou vykonává od roku 2003. V roce 2010 stála při zrodu České asociace pro finanční řízení, kde je členkou Řídícího výboru a zaměřuje se zejména na podporu a rozvoj kariérních cest v rámci finančních oddělení podniků.

Další články

Žádné nové téma nás dnes nečeká: Analytické členění nákladových účtů v oblasti režií jsme ve FINBLOGu (www.financni-manazer.cz) řešili již několikrát. Doposud jen v málo podnicích reflektovala volba nákladových analytik výrazný posun v dostupnosti určitých informací. Jde o to, že pohled na spotřebu určitého konkrétního druhu nákladové položky dnes běžně umožňuje drill-down přístup v ERP systému: pro materiál přístup přes skladovou kartu, pro službu konkrétní firmy přístup přes IČO apod. Většina analytických koncovek zůstává neměnná již po desetiletí, což je samozřejmě dobré pro účetní rutinu, ale zcela nevyhovující, pokud jde o skutečné aktuální potřeby controllingu. 
Všichni to známe. Dny, týdny, možná i měsíce tvrdé práce na tom dokonalém reportu. Konečně dosáhneme momentu, kdy je vše vyladěno do posledního detailu, a je nám poskytnuto to magické uznaní našeho mistrovského díla. Controller se na chvíli cítí jako král světa reportingu. Všichni zbožňují váš report a zdá se, že svět je krásné místo. Ale pak, náhle, jeden nešťastný den přijde email nebo zpráva s otázkou: „Hej, ten report, který obvykle používám... něco s ním není v pořádku. Můžeš se na to podívat?“ A tak začíná naše dobrodružství.
Posledních více jak 20 let se věnuji vzdělávání, a to zejména vzdělávání dospělých. Přijde mi to jako výborná náplň života. Kolik zkušených lidí jsem během své kariéry potkala a věřím, že ještě potkám a každý mě něčím obohatí. Baví mě lidé, kteří se rozhodnou i třeba ve středním věku totálně otočit svou kariéru, začít s?něčím novým a jsou jako „houba“ (myšleno tak, že nasakují nové informace :-)). Baví mě junioři, kteří se chtějí co nejlépe připravit na svou kariéru, a oceňuji opravdu každého, kdo pochopil, že vzdělávání v každém věku je a musí být součástí našeho života.  
V rámci spolupráce kolegů z CAFIN s Fakultou podnikatelskou na VUT v Brně byl spuštěn miniprůzkum, který by nám pomohl zacílit výzkum v oblasti využití automatizace v controllingu.
nahoru
© 2024 Controller Institut