Reference

"Příklady z praxe, praktické zkušenosti, přizpůsobení se potřebám posluchačů. Všichni lektoři profesionálové, srozumitelný výklad, konstruktivní odpovědi na dotazy účastníků, příklady z praxe, přizpůsobení se potřebám posluchačů.

Hodnocení organizátora školení:
Profesionální přístup, vše perfektně připravené – materiály, občerstvení. Ochotní a vstřícní pracovníci CI. Po organizační stránce – jedno z nejlepších školení, kterého jsem se zúčastnila."

Věra B., Technik nákupu, THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s.
"Poněvadž jsem v minulých letech působila v oblasti zákaznické logistiky, dodavatelské logistiky a plánování výroby a došlo u mě z profesního hlediska ke změně, do vzdělávacího cyklu Manažer nákupu jsem nastoupila proto, že jsem chtěla získat ucelené a opravdu odborné informace týkající se procesů v oblasti strategického nákupu.

Z tohoto pohledu mé potřeby byly zcela uspokojeny, protože vzdělávací cyklus byl veden samými odborníky s dlouholetými zkušenostmi z oblasti nákupu. Účastníci kurzu povětšinou působí v automobilovém průmyslu, což pro nás bylo skvělou příležitostí, jak si vyměnit své dosavadní zkušenosti a navázat také vztahy s účastníky kurzu. Taktéž samotná organizace kurzu byla perfektní.

Lektoři měli ke kurzu skvělý přístup; kurz přizpůsobovali potřebám účastníků kurzu tak, aby měl pro účastníky kurzu co největší přidanou hodnotu. Čas strávený na tomto kurzu a přípravou ke zkoušce byl opravdu z profesního hlediska velmi dobrou investicí. Tento vzdělávací cyklus patří mezi nejodborněji vedené kurzy, které jsem kdy absolvovala. V budoucnu se velmi ráda zase zúčastním některého z kurzů nabízených Controller Institutem."

Barbora S., Senior Buyer, ITT Holdings Czech Republic s.r.o.
"Celý cyklus mi přinesl úplně jiný pohled na oblast nákupu. Celkové nastavení nákupu v naší společnosti jsem řešila s kolegy z Německa a moc se jejich požadavky a také myšlenky neshledaly s pohledem mých kolegů. Na jednotlivých školeních jsem zjistila, jak lze i jinak nastavit jednotlivé procesy. Další cennou zkušeností pro mě byla možnost konzultovat problémy, které ve společnosti máme i s jinými kolegy a také to, jak nákup funguje i v jiných společnostech. Během kurzu jsem našla pár dobrých rad, jakým směrem bych chtěla náš firemní nákup ubírat a že i nákup je o spolupráci mezi jednotlivými odděleními."
Lucie S., Purchasing Generalist, Leadec s.r.o.
"Velmi dobře všestranně zaměřený kurz, který účastníka provede jednotlivými hlavními tématy, bez kterých se nákupčí v praxi neobejde.
Zejména bych vyzdvihl kvalitu všech lektorů, kteří na základě svých mnohaletých zkušeností předávali své know how během celého kurzu."

Tomáš K., Strategic buyer / mechanical parts, Medical Technologies CZ a.s.
"Se vzdělávacím cyklem jsem byl velmi spokojen, obsáhl širokou škálu témat od klasických nákupních (dodavatelé, materiálové skupiny, analýzy, controlling nákupu, řízení dodavatelského řetězce) po témata z oblasti práva (změny v NOZ ve vztahu k nákupu) a soft skills (komunikace a vyjednávání s dodavateli). Lektoři byli vždy výborně připraveni a svojí osobností výrazně přispěli k celkovému výbornému dojmu z kurzu."
Lukáš B., Vedoucí nákupu, Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.
"Jinak bych chtěla poděkovat za velmi dobře připravený a ucelený program. Tento kurz mi dal přehled o různorodosti nastavení a způsobu práce nákupu v jiných společnostech. Závěrečná práce byla pro mne hlubším poznáním práce strategického nákupu v rámci vlastní společnosti. I organizačně bylo vše perfektně zajištěné a hlavně Vaše neustálá vstřícnost."
Eva S., Assistant to Regional Procurement Head, Zentiva Group, a. s.
"Komplexní celek školení, která jsou zajímavá pro každého nákupčího a hlavně v plné míře využitelná v praxi. Přidanou hodnotou školení pro mě bylo setkat se s kolegy z různých společností, odlišných oborů a výměna zkušeností z praxe. Lektoři vedli školení velice zajímavou formou, dávali prostor pro otázky a diskuze na daná témata. Za mě za 1 s *. Mohu jedině doporučit."
Lenka Z., Ekonomický referent nákupu, ŠKO-ENERGO, s.r.o.
"Kurz mi dal jistotu při jednání s dodavateli a řízením nákupní strategie, doplnil nezbytné znalosti v oblasti práva a efektivního řízení dodavatelů. Pomohl mi pochopit vazby v rámci výrobního podniku a neposlední řadě mě utvrdil v tom, že všichni nákupčí se potýkají se stejnými problémy. Znalosti z kurzu mi pomohly některé z nich efektivně řešit.
Pokud potřebujete mít jistotu jak řídit nákup, doporučuji tento cyklus."

Lukáš F., Leader, NPD/PPM Rail, Bus EMEA& Marine Global, Ingersoll-Rand Technologies s.r.o.
"Nevyčetl bych celému kurzu Certifikovaný manažer nákupu nic zásadního, myslím, že jste nasadili vysokou laťku!
Každý z lektorů byl velmi výraznou osobností, který mě nejen uměl oslovit, ale také inspirovat.
Controller Institut bych chtěl pochválit za příjemné prostory, profesionální přístup a vynikající úroveň v oblasti občerstvení."

Radovan M., Referent zásobování, ITT Holdings Czech Republic s.r.o.
"Organizace, přístup a ochota zaměstnanců Controller Institutu, prostředí, občerstvení vše na 1*.
Témata přednášek velmi pečlivě vybrány a velmi pomohou v praxi. Lektoři s vysokou úrovní a většinou dlouholetí praktici.
Z mé strany spokojenost, cyklus mi přinesl mnoho nových podnětných informací a pomohl mi utřídit informace, které znám z praxe."

Petr P., Vedoucí zásobování, HAAS + SOHN Rukov, s.r.o Jiřetín pod Jedlovou
"Celý cyklus probíhal ve velmi přátelské atmosféře i díky přístupu lektorů. Jejich přednášky byly velmi zajímavé a z každé jsem si odnesl věci, které lze v praxi skutečně využít. Za opravdu přínosné považuji účast skutečných odborníků z praxe, nikoliv pouze teoretiků. Kurzy probíhaly ve velmi příjemném prostředí a podpora ze strany Controller Institutu byla skvělá. Už nyní mohu potvrdit, že některé z poznatků se snažíme aplikovat i u nás. Jako jediný nedostatek bych viděl až přílišné zaměření na nákup ve výrobní sféře. Určitě by bylo zajímavé, zaměřit se také na nákup IT, služeb, atd., který se od výrobního v mnohém liší. Celý cyklus i jednotlivé kurzy mohu ale vřele doporučit."
David J., IT sourcing manager, Komerční banka, a.s.
"S kurzem jsem byla velmi spokojená, nechyběla jak teorie, tak vysvětlení a procvičení na příkladech z praxe. Musím pochválit jak organizaci Controller Institutu, informovanost a zajištění kurzů. Dále potom i všichni přednášející byli super."
Veronika L., Nákupčí, Wheelabrator Czech s.r.o.
"Velké množství námětů na zlepšení, skutečně využitelných a zároveň nenákladných."
David J., IT sourcing manager, Komerční banka, a.s.
"Můj celkový dojem je pozitivní. Líbilo se mi, když se účastníci školení zapojili a sdělili své zkušenosti z praxe. Svým způsobem využiji určité informace z každé části kurzu."
Lucie Š.
"Vážené kolegyně a vážení kolegové,
žijeme v době, která je rychlá, která se rychle mění a dává nové příležitosti a možnosti. Na každého z nás klade vysoké požadavky. Již delší dobu jsem pro mě a mé podřízené z úseku nákupu hledal vzdělávací program, který by garantoval další profesní růst, umožňoval setkávat se s kolegy z oboru a poskytl prostor pro výměnu poznatků z praxe. Hledal jsem vzdělávací program, který by ukázal nákup ve všech jeho procesech a návaznostech. Umožňoval by, nejlépe formou na sebe navazujících provázaných seminářů, seznámení s informačními technologiemi, se systémy řízení kvality, obchodním právem, logistikou i controllingem. Program zahrnující vyjednávací dovednosti, trénink prezentačních schopností, znalost projektového řízení a bezpochyby to hlavní - nákup, jeho podstatu, vývoj, zařazení, vedení, kontrolování a jeho směřování. Jsem přesvědčen, že dobrý nákupce by měl mít něco od každé z těchto oblastí. Především by ale měl být schopen tyto znalosti aktivně používat a tak dávat našim společnostem konkurenční výhodu. Jsem rád, že Vám mohu nyní takový produkt představit. Tréninkový program „Certifikovaný Manažer Nákupu“ dávali dohromady lidé z praxe na základě svých dlouholetých zkušeností. Vznikal pod patronací Controller-Institutu, který nám poskytl pedagogický dohled a know-how. Ve všech modulech najdete něco k nákupu. Při jeho přípravě jsem od přednášejících zejména vyžadoval, aby znali obsahy přednášek svých kolegů a aby jejich přednášky na sebe navazovaly a vzájemně se prolínaly, vždy však z jiného odborného pohledu. Jsem si jistý, že tento produkt zaceluje mezeru, která zde v oblasti nákupu v minulosti byla. Program mohu doporučit všem kolegům i jejich podřízeným jako jedinečnou možnost dalšího odborného růstu, výbornou příležitost pro setkání a načerpání nových poznatků. Mohu slíbit, že se strukturou tohoto produktu budeme dál pracovat a přizpůsobovat poznatkům jednotlivých účastníků. Bude mi potěšením se s Vámi v rámci těchto seminářů setkat a vyměnit si s Vámi své zkušenosti a názory."

Michal Š., ředitel nákupu, MOTOR JIKOV Group a.s.
"Vzdělávací cyklus Certifikovaný manažer nákupu mi rozšířil obzory komplexním pohledem na problematiku i cennými postřehy přednášejících vycházejících z jejich praktických zkušeností. Vysoká kvalita a otevřenost zvláště některých lektorů mi umožnily odnést si odpovědi na problémy nákupu v naší specifické branži. To vše realizováno v příjemném prostředí a se zázemím umožňujícím plně se soustředit na výklad."
Zdeněk K., Specialista hodnocení QM, ČEZ, a.s.
"Pripravené materiály boli vcelku na výbornej úrovni a pripravené profesiálne. První modul - Strategie nakupu - prednáška po všetkých stránkach zvládnutá na vysokej profesionálnej úrovni, plná príkladov z praxe a osobných skúseností, pútavý prednes. Dodnes nosím v sebe pocit, že to bola jedna z najlepších prednášok, ktoré som kedy absolvovala a myslím si, že nasledujúci prednášajúci, výjmuc Soft skils, nemohli konkurovať nastavenej laťke. Ďalší modul - Controlling pro nakupce - veľmi potrebná téma a vyčerpávajúca teória. Na modul Soft skills, möžem poukázať jako vzorový. Štruktúra prednášky vhodne zvolená, perfektne zvládnutá téma, výborná schopnosť upútať poslucháča. Všetky materiály, ktoré som obdržala boli vyčerpávajúce. Ďakujem Controller-Institut za inspiráciu a podnětné diskúsie."
Eva S.
"Celý kurz byl pro mne přínosem v možnosti nezávisle srovnat používané znalosti a dovednosti s přednášejícími, kteří ze své praxe vždy velice dobře věděli, o čem mluví.
Forma kurzu se mi líbila také, nebyla založena na pouhém přednášení, ale spíše na dialogu mezi přednášejícím a účastníky kurzu. Je pravdou, že cyklus obsahuje řadu případových studií výrobních podniků a procesů v nich, je však dobré o nich získat povědomí."

Pavel K., Nákup IT, Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
"Cylkus Certifikovaný manažer nákupu byl pro mne příležitostí k setkání s lidmi z nákupní praxe. Ať odborní lektoři jednotlivých modulů, nebo ostatní účastníci, všichni byli pro mne nesmírně cenným zdrojem informací, zkušeností či přímo praktických postupů v různých situacích mé práce vedoucího nákupu."
Petr V., Zásobování, Elektrizace Železnic Praha a.s.
"Jako nová členka nákupního týmu jsem se na cyklu Certifikovaný manažer nákupu dozvěděla vše potřebné o základech a principech řízení nákupního oddělení a nákupního procesu. Širokou škálu kompetencí jsem si doplnila od zkušených lektorů a snad ještě víc od ostatních lidí na seminářích. Praktický přínos proto hodnotím velmi kladně."
Lucie R., Logistics & Purchasing Manager, Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.
"Skvělá organizace! Forma školení, témata a přednášející splnily má očekávání. Inspirující a podmětné. Líbí se mi příklady z praxe."
Andrea O.
přehled referencí
nahoru
© 2024 Controller Institut