Manažer nákupu

Aktuální trendy v oblasti nákupu

Prezenční školení
Certifikovaný cyklus
Kurzy v cyklu
Akce v tomto cyklu již proběhly. Nové termíny budou vypsány opět na jaře příštího roku.
Kurzy z cyklu

Popis cyklu

Rozvoj kariéry s certifikací

Certifikovaný manažer nákupu je ověřený cyklus odborných seminářů zaměřených na nákupní praxi v různých typech společností. Poskytuje ucelený přehled aktivit a znalostí využívaných v praxi těch nejúspěšnějších. Každoročně aktualizujeme obsah cyklu na základě předchozích i nově získaných námětů odborníků z nákupní praxe.

Pár slov od odborného garanta cyklu

Je pro mne ctí, že mohu oslovit Vás, kolegyně a kolegy, kteří se chtějí věnovat nákupu a jeho problematice hlouběji. Potěšením je pro mne také skutečnost, že se nám podařilo nastartovat cyklus seminářů, který vychází z Vašich potřeb a který v průběhu své existence velice pružně reaguje na Vaše náměty, hodnocení a zpětnou vazbu, kterou jsme od Vás v průběhu předcházejících ročníků získávali.
Prvořadým cílem cyklu je nabídnout ucelený pohled do všech oblastí problematiky nákupu. V rámci jednotlivých modulů nabízejí odborní lektoři různá řešení, jak možné problémy eliminovat a jak je měnit ve výhody.

Na celkový přehled způsobů řízení nákupu a případové studie, které obsahuje seminář Strategie nákupu a jeho controlling, navazuje modul Řízení dodavatelských vztahů s prakticky aplikovatelnými výstupy. Další moduly jako je Vyjednávání a Právo v nákupu přinášejí možnost tréninku Vašich dovedností a praktické tipy pro Vaši praxi.
Bude mi ctí setkat se s Vámi na tomto cyklu a vyměnit si vzájemně zkušenosti a názory.

Michal Šebek, ředitel nákupu, MOTOR JIKOV Group a.s., odborný garant cyklu

Dojmy účastníků
"Poněvadž jsem v minulých letech působila v oblasti zákaznické logistiky, dodavatelské logistiky a plánování výroby a došlo u mě z profesního hlediska ke změně, do vzdělávacího cyklu Manažer nákupu jsem nastoupila proto, že jsem chtěla získat ucelené a opravdu odborné informace týkající se procesů v oblasti strategického nákupu.

Z tohoto pohledu mé potřeby byly zcela uspokojeny, protože vzdělávací cyklus byl veden samými odborníky s dlouholetými zkušenostmi z oblasti nákupu. Účastníci kurzu povětšinou působí v automobilovém průmyslu, což pro nás bylo skvělou příležitostí, jak si vyměnit své dosavadní zkušenosti a navázat také vztahy s účastníky kurzu. Taktéž samotná organizace kurzu byla perfektní.

Lektoři měli ke kurzu skvělý přístup; kurz přizpůsobovali potřebám účastníků kurzu tak, aby měl pro účastníky kurzu co největší přidanou hodnotu. Čas strávený na tomto kurzu a přípravou ke zkoušce byl opravdu z profesního hlediska velmi dobrou investicí. Tento vzdělávací cyklus patří mezi nejodborněji vedené kurzy, které jsem kdy absolvovala. V budoucnu se velmi ráda zase zúčastním některého z kurzů nabízených Controller Institutem."

Barbora S., Senior Buyer, ITT Holdings Czech Republic s.r.o.
další reference
Cílová skupina

Vzdělávací cyklus je určen pro pracovníky nákupu, nákupčí, referenty nákupu, manažery nákupu a pro nové pracovníky oddělení nákupu (s praxí alespoň 6 měsíců na pozici v nákupu).

Požadavky na účastníky

Vzdělávací cyklus je určen pro pracovníky nákupu nebo logistiky s praxí alespoň 6 měsíců. Účastníci by měli znát základní funkce oddělení nákupu a měli by být seznámeni s podnikovou nákupní strategií, aby byli schopni konfrontovat svoje firemní postupy s prezentovanou a diskutovanou metodikou.

Certifikát a závěrečná zkouška

Podmínkou pro získání certifikátu cyklu Manažer nákupu je absolvovat všech pět modulů, zpracovat závěrečnou práci na téma k problematice nákupu a úspěšně ukončit cyklus závěrečnou zkouškou. Zkouška se skládá z písemného testu a obhajoby závěrečné práce.

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získává účastník dva certifikáty:

  • Certifikát Controller Institutu
  • Certifikát odborného garanta cyklu České asociace pro finanční řízení (CAFIN)
Cena
Základní cena 92 500 Kč + 21% DPH
Snížená cena 80 475 Kč + 21% DPH
BONUS: měsíční členství profesního streamu FITCO zdarma
Kolik ušetřím jako člen České asociace pro finanční řízení (CAFIN)?
Příklad využití osobního členství:

Cena osobního členství 4 390 Kč
Cena cyklu Manažer nákupu 92 500 Kč
Cena cyklu pro členy 80 475 Kč
Rozdíl v ceně 12 025 Kč
Celková úspora 7 635 Kč


...ale není to jen o úspoře nákladů – s členstvím v CAFIN získáváte navíc spoustu dalších výhod.
A to se už opravdu vyplatí.

Objednat členství
Kurzy z cyklu

Odpovědný manažer

nahoru
© 2024 Controller Institut