Právo na straně nákupu

Nezbytné právní nástroje a jejich praktické využití

Termín a místo konání Datum konání  12. - 13. 4. 2023 | 09:00 - 17:00 Místo konání Školicí centrum Controller Institut, Praha Tento termín školení již proběhl.aktuální termín: 6. 6. 2024
Lektor
Tomáš Horáček
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Prezenční školení

Školení je součástí cyklu Manažer nákupu, lze jej však absolvovat i samostatně.

V rámci semináře si vysvětlíme důležitost právního zajištění nákupu, budou identifikovány různé druhy rizik spojené s nákupem a zároveň popsány metody jejich eliminace. Pomocí příkladů a zkušeností z praxe si názorně předvedeme, co by v žádné smlouvě nemělo chybět a jak se vyvarovat závažných chyb. 

Výklad bude veden dle nové právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

Program
 • Právní úprava závazkových vztahů a její systematika
 • Význam smlouvy a proces jejího uzavírání
 • Podstatné obsahové náležitosti smlouvy (předmět a rozsah plnění, cena atd.)
 • Způsoby zajištění závazků
 • Obecné otázky odpovědnosti (za škodu, za vadné plnění, za prodlení)
 • Zánik závazků
 • Specifika smluv s mezinárodním prvkem
 • Řešení sporů
 • Vybrané smluvní typy
   
Termín
Počet
Cena20 598 Kč bez DPH
24 924 Kč s DPH
Cílová skupina

Seminář je určen nákupčím nebo pracovníkům zodpovědným za uzavírání smluv s dodavateli a dále všem, kteří se potřebují orientovat v oblasti závazkového práva z pohledu nákupu.

Další informace

Seminář je součástí vzdělávacího cyklu Certifikovaný manažer nákupu, ale je možné absolvovat seminář i samostatně.
 

Lektor

Tomáš Horáček
Tomáš Horáček
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Od roku 1996 působí na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK jako odborný asistent. Specializuje se zejména na problematiku jednání podnikatelů, obchodně závazkové vztahy a řešení obchodních sporů. Od roku 2004 působil jako tajemník Právnické fakulty UK, od roku 2012 je proděkanem pro magisterský studijní program. Působí jako rozhodce u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, je zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních sporů zapsaným u Ministerstva práce a sociálních věci ČR a je členem sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR. Je mediátorem a členem Asociace mediátorů Slovenské republiky. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí, je autorem řady odborných publikací a článků a je spoluautorem komentáře k novému zákonu o obchodních korporacích a připravovaného komentáře k novému občanskému zákoníku.

Dojmy účastníků
"Praktické příklady a diskuze reálných problémů a potřeb."
Radek M. , Vedoucí logistiky, EFAFLEX - CZ s.r.o.
"Příjemné prostředí, skvěle zajištěné, příjemné zaměstnankyně organizátora, výborné pohoštění, velmi dobrý prezentátor - skvěle připraven. Jednička s hvězdičkou."
Ivo G. , Vedoucí oddělení zásobování, Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
"Nejvícevyužiji přednesené zásady pro pojištění rizik ve smluvních vztazích."
Roman K. , Vedoucí technický pracovník, BorsodChem MCHZ, s.r.o.
další reference
Cena
Základní cena 20 598 Kč + 21% DPH
Snížená cena 17 920 Kč + 21% DPH
BONUS: měsíční členství profesního streamu FITCO zdarma
V ceně kurzu je zahrnuto
 • elektronické potvrzení o účasti
 • studijní materiály
 • celodenní občerstvení
Místo konání

Školicí centrum Controller Institut
Voctářova 5, Praha 8
tel: +420 226 211 694
5. patro


↓ zobrazit informace o příjezdu a parkování
Právo na straně nákupu
Školicí centrum Controller Institut
Voctářova 5Praha 818000
20.598

V rámci semináře si vysvětlíme důležitost právního zajištění nákupu, budou identifikovány různé druhy rizik spojené s nákupem a zároveň popsány metody jejich eliminace. Pomocí příkladů a zkušeností z praxe si názorně předvedeme, co by v žádné smlouvě nemělo chybět a jak se vyvarovat závažných chyb. 

Výklad bude veden dle nové právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
Tomáš Horáček
Controller Institut s.r.o.
Termín
Počet
Cena20 598 Kč bez DPH
24 924 Kč s DPH

Odpovědný manažer

Další kurzy z cyklu Manažer nákupu

29. - 30. 5. 2024
Praha 8 nebo online
Vyjednávání s dodavateli
Trénink vyjednávacích technik pro dosažení maximálního prospěch...
Poslední volná místa.
Nákup
cena od
15 921 Kč
29. - 30. 5. 2024, Praha 8 nebo online
Vyjednávání s dodavateli
Trénink vyjednávacích technik pro dosažení maximálního prospěchu
Poslední volná místa.

Další doporučené kurzy

6. 6. 2024
Praha 8
Právo na straně nákupu
Nezbytné právní nástroje a jejich praktické využití
Nákup
cena od
13 224 Kč
6. 6. 2024, Praha 8
Právo na straně nákupu
Nezbytné právní nástroje a jejich praktické využití
27. 11. 2024
Praha 8 nebo online
Řízení dodavatelských vztahů v praxi
Inspirujte se zkušenostmi jiných
Nákup
cena od
13 224 Kč
27. 11. 2024, Praha 8 nebo online
Řízení dodavatelských vztahů v praxi
Inspirujte se zkušenostmi jiných
nahoru
© 2024 Controller Institut