Základní aspekty IFRS - Modul 3

Základní aspekty IFRS - Modul 3

IAS 18, IAS 11, IAS 2, IAS 21, IAS 12, IAS 37, IAS 19, IAS 24, IFRS 1
akce již proběhla
nový termín bude upřesněn - informujte mě

Prezenční školení
Základní cena 15.750 Kč + 21% DPH
Snížená cena 13.703 Kč + 21% DPH
+ BONUS: měsíční členství profesního streamu FITCO zdarma

Popis

Základní aspekty IAS/IFRS, Rozšiřte si svoje znalosti v oblasti mezinárodních standardů.

Obsah

IAS 18 – Výnosy

definice výnosu, identifikace transakcí, jejich rozklad a spojováníoceňování výnosu, aplikace reální hodnoty na ocenění výnosu
výnosy z prodeje zboží a podmínky jejich uznání, ilustrativní příklady
výnosy z poskytování služeb a podmínky jejich uznání, ilustrativní příklady
výnosy z užití aktiv jinými subjekty a podmínky jejich uznání, ilustrativní příklady

 

IAS 11 – Smlouvy o zhotovení

metody používané pro přiřazení nákladů a výnosů  jednotlivým účetním obdobím

 

IAS 2 – Zásoby

klasifikace druhů zásob
oceňovací techniky
oceňování zásob vlastní výroby
vazby mezi manažerským a finančním účetnictvím

 

IAS 21 - Dopady změn měnových kurzů 

vymezení funkční měny a ostatních měn
přepočty cizoměnových transakcí a zůstatků
rozlišení peněžních a nepeněžních položek
převod účetních výkazů do měny vykazování odlišné od měny funkční

 

IAS 12 - Odložená daň

rozvahový přístup, dočasné rozdíly zdanitelné a odpočitatelné
daňové sazby
výjimky z povinnosti vykazovat odloženou daň

IAS 37 - Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky

 

IAS 19 – Zaměstnanecké požitky

 

IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran

 

IFRS 1 - První aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Cílová skupina

Seminář je určen pro pracovníky finančních a účetních oddělení všech firem kótovaných na burze, stejně jako pro zaměstnance českých podniků příslušných ke koncernům a také pro pracovníky dceřiných společností mezinárodních firem. Dále je cyklus určen pro účetní, controllery, auditory, daňové poradce a vedoucí pracovníky financí a účetnictví, kteří chtějí své podniky převést na IAS/IFRS.

Další informace

Tento seminář je součástí vzdělávacícho cyklu Certifikovaný IFRS specialista. Ale je možné ho absolovovat i samostatně.

V ceně kurzu je zahrnuto:

  • elektronické potvrzení o účasti
  • studijní materiály
  • celodenní občerstvení
Chcete proškolit více osob ze své firmy? Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.
Více informací o firemních školeních na míru.

Lektoři

Bohumil Král
Bohumil Král
katedra Manažerského účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze
Pracuje na Katedře manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále působí jako předseda Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet, jako předseda Akademické rady, vyučující a garant kurzů finančního a manažerského účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské škole, jako člen vědeckých rad VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a Fakulty strojní ČVUT v Praze a jako předseda akademické rady České asociace finančního řízení (CAFIN). Významné jsou jak jeho aktivity vědecké a publikační, tak i široká spolupráce s praxí - zejména při zpracování projektů manažerského řízení či jejich částí v řadě podniků. Prof. Král se také významně angažuje v oblasti profesního vzdělávání účetních a finančních pracovníků. Dlouhodobě působí v tomto směru na KA ČR – v současné době jako člen Výkonného výboru a předseda Výboru pro auditorské zkoušky, na Svazu účetních - jako předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání, na Radě pro veřejný odhled nad auditem – jako člen Výboru pro koordinací vzdělávání a profesní zkoušky, a na České asociaci pro finanční řízení CAFIN – jako předseda Odborné rady.
Eva Mašková
Eva Mašková
nezávislý lektor
Absolventka VŠE v Praze, v roce 1997 ukončila kvalifi kaci ACCA, od roku 2002 je členem ACCA se statutem Fellow. V letech 1991–2002 prošla různými manažerskými pozicemi v mezinárodních společnostech a bankách (Adidas, Philip Morris, Credit Lyonnais a GE Capital). V současnosti se věnuje vzdělávání adeptů ACCA, aktivně přednáší, specializuje se na problematiku finančního účetnictví a reportingu.
David Procházka
David Procházka
vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu
Vysoká škola ekonomická v Praze
David Procházka je zástupcem vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. V letech 2007 – 2009 pracoval jako vedoucí controllingu ve společnosti BARUM CENTRUM Praha; V letech 2009 – 2012 pracoval na pozici IFRS specialista ve společnosti VEMEX Praha. Od roku 2012 externě spolupracuje na přípravě IFRS závěrek s významnými českými firmami v oboru energetiky a IT a poskytuje poradenství v oblasti implementace IFRS. Od roku 2006 spolupracuje s portálem Účetní kavárna. Je členem European Accounting Association (EAA). Podílel se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro Evropskou unii a na recenzích českého překladu Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor, který zajišťuje Národní kontrolní úřad. Spolupracuje s Národní účetní radou na přípravě interpretací českých účetních předpisů.

Místo a čas konání

Školicí centrum Controller Institut NUSLE
Vladimírova 12/233, Praha 4
tel: +420 226 211 694

7. - 8. 12. 2016 | středa - čtvrtek | 9:00 - 17:00
Přidat událost do kalendáře

Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Příjezd
Autem: sjezd z magistrály u budovy Vrchního soudu a Táborskou ulicí do Nuslí. MHD: autobusem 193 nebo tramvají 18 na zastávku Nuselská radnice, případně tramvají 11,13 nebo 14 na Náměstí Bratří Synků, odtud se vydejte pěšky po ulici Nuselská a na první křižovatce zahněte doprava na ulici Táborská a ihned po levé straně uvidíte sídlo naší firmy. Informace o spojích MHD naleznete zde: http://spojeni.dpp.cz/
Parkování
V okolí naší společnosti jsou od 1.7.2018 zavedeny parkovací zóny. Cena parkování je 40 Kč/hod. Pod odkazem níže naleznete mapu parkovacích zón: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VPShLrDu56e-8wKw0f7ed-B8ALz2LpcM&ll=50.062163656105625%2C14.443590093149396&z=18 Doporučujeme využít aplikaci pro parkování: https://zaparkuju.cz/.
nahoru
© 2022 Controller Institut