Michaela Pokorná
Michaela Pokorná
michaela.pokorna@controlling.cz
+420 724 106 610
Hygienická opatření v Controller Institutu
Základy IFRS

Základy IFRS

IFRS & US GAAP - to nejdůležitější v kompaktní formě!
akce již proběhla
nový termín bude upřesněn - informujte mě

Prezenční školení
Základní cena 11.000 Kč + 21% DPH
Snížená cena 9.570 Kč + 21% DPH
+ BONUS: měsíční členství profesního streamu FITCO zdarma

Popis

Harmonizace účetního výkaznictví v mezinárodním měřítku dospěla do další etapy svého vývoje, a to široké implementace do účetního výkaznictví firem v globálním, celosvětovém měřítku. Účetní závěrku podle IFRS již nesestavují jen firmy, které mají tuto povinnost od roku 2005, protože jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaných kapitálových trzích. Pro potřeby reportingu sestavování podle IFRS své výkazy i firmy, které tuto povinnost nemají stanovenu zákonem o účetnictví, ale požadavky svých mateřských společností. Řada standardů IFRS byla nově vytvořena nebo novelizována v rámci konvergenčního projektu, jehož cílem je sbližování IFRS s US GAAP. Novela zákona o účetnictví účinná od 1.1.2011 umožňuje účtovat a vykazovat podle IFRS i českým účetním jednotkám, které nejsou emitentem cenných papírů pouze dočasně nebo jsou součástí konsolidačního celku podle IFRS. Mezinárodní harmonizace ovlivňuje i účetní výkaznictví malých a středních firem (SME), pro které připravila IASB samostatný standard. Z uvedených důvodů Vám nabízíme jednodenní seminář, který Vám podá v koncentrované podobě nejaktuálnější informace z této oblasti.

Cílová skupina

Další informace

V ceně kurzu je zahrnuto:

  • elektronické potvrzení o účasti
  • studijní materiály
  • celodenní občerstvení
Chcete proškolit více osob ze své firmy? Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.
Více informací o firemních školeních na míru.

Lektor

Ladislav Mejzlík
Ladislav Mejzlík
děkan Fakulty financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze
Absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006 - 2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. V roce 1993 složil auditorské zkoušky a v letech 2010 - 2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004 - 2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem redakčních rad odborných časopisů a členem odborných rad Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Místo a čas konání

Hotel Novotel Praha City
Kateřinská 38, Praha 2
tel: +420 221 104 999

13. 12. 2011 | úterý | 09:00 - 17:00

Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Příjezd
K hotelu se dostanete nejlépe metrem C (stanice I. P. Pavlova), tramvají č. 4, 6, 10, 16, 22 a 23 (zastávka I. P. Pavlova) nebo autobusem č. 291 (zastávka Kateřinská).
Parkování
Hotel nabízí možnost parkování s 50% slevou, cena po slevě je 30Kč/hod, maximálně však 245Kč/den.
1.00Hodnocení akce

Dojmy účastníků

"Praktické představení koncepce "key messages" z tak rozsáhlé oblasti, jakou IFRS je; spojitost a provázanost s českými účetními standardy (příklady); nadcházející změny standardů."
Martin T. , Finanční controller, REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o.
"Výborný seminář! Ještě nikdy jsem neslyšel tak poutavě a zajímavě někoho vyprávět o účetnictví, jako pana Mejzlíka. Seminář byl ucelený s množstvím užitečných informací, doplněn o vtipné poznámky."
Petr Š. , Controller, ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.
"Přednášející - komplexní přehled, výborné vysvětlení"
Milan F. , Finanční ředitel, NAVOS, a.s.
"Výborný přednášející."
Jiří T. , Vedoucí finanční účtárny, JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s.
"Super organizace, výběr podstatných tématických okruhů včetně srozumitelné prezentace."
Iveta K. , Vedoucí ekonomického oddělení, STORY DESIGN, a.s.
další reference
Michaela Pokorná
Michaela Pokorná
michaela.pokorna@controlling.cz
+420 724 106 610
Hygienická opatření v Controller Institutu
nahoru
© 2021 Controller Institut