Když se z controllera stane detektiv

Když se z controllera stane detektiv
Olga Cechlová6.11.2023
Všichni to známe. Dny, týdny, možná i měsíce tvrdé práce na tom dokonalém reportu. Konečně dosáhneme momentu, kdy je vše vyladěno do posledního detailu, a je nám poskytnuto to magické uznaní našeho mistrovského díla. Controller se na chvíli cítí jako král světa reportingu. Všichni zbožňují váš report a zdá se, že svět je krásné místo. Ale pak, náhle, jeden nešťastný den přijde email nebo zpráva s otázkou: „Hej, ten report, který obvykle používám... něco s ním není v pořádku. Můžeš se na to podívat?“ A tak začíná naše dobrodružství.

Jako detektiv začnete pátrat po stopách. Mohlo to být špatné přidělení licencí nebo možná nějaký jemný detail v datech, který byl přehlédnut. Možná došlo k nějaké změně v způsobu získávání dat nebo byla přidána nová funkce, která nějak ovlivnila nastavení reportu.

To, co bylo kdysi jasné a přehledné, je nyní jako labyrint, kde každý krok může znamenat past. Zvláštní věc na tom všem je, že problémy s reportingem obvykle nevznikají náhle nebo bez varování. Jsou to často ty drobné, nenápadné změny, které se mohou snadno přehlédnout, pokud nejsme ostražití.

Zde je několik tipů, jak se vyhnout této detektivní hře:

  • Automatické kontrolní mechanismy – vytvořte si jiný report, který pomocí sestavy kontrolních výpočtů ověřuje funkčnost reportu.
  • Neměňte strukturu zdrojových dat - při práci s daty je zásadní zachovat jejich původní strukturu. Jakmile začnete manipulovat se strukturou zdrojových dat, může to vést k nepřesnostem a chybám v analýze.
  • Neměňte datové typy u zdrojových sloupců - konzistence datových typů je klíčová pro správnou analýzu. Změna datových typů ve zdrojových sloupcích může způsobit nekompatibilitu, problémy s integrací nebo chyby v logice výpočtů.
  • Neměnte granularitu dat - granularita dat odkazuje na úroveň detailu nebo soudržnosti dat v datasetu. Změna granularity může ovlivnit výsledky analýzy tím, že poskytne zkreslený nebo nepřesný pohled na informace.
  • Neměňte názvy zdrojových dat - udržování konzistence v názvech zdrojových dat usnadňuje identifikaci a práci s daty. Jakékoli změny by měly být zdokumentovány a komunikovány všem zúčastněným stranám, aby se předešlo zmatkům nebo nesprávné interpretaci dat.

Na závěr si pamatujte, že i když reporty mohou mít své výzvy, jsou to právě tyto výzvy, které nás dělají lepšími a ostražitějšími. A tak, milí controlleři a reportingoví specialisté, vybaveni touto novou perspektivou, se vydáváme do dalšího dne plného dat a dobrodružství!

zpět na všechny články

Další články

Letošní Controllingové fórum otevřeli naši oblíbení moderátoři Jan Bolek a Standa Beránek, kteří, jak jinak než hokejovým žargonem, připravili pro naše vystupující pravidla fair play. Pak navázali trochu dystopickým výhledem se vzpomínkou na Terminátora a Matrix. 
Žádné nové téma nás dnes nečeká: Analytické členění nákladových účtů v oblasti režií jsme ve FINBLOGu (www.financni-manazer.cz) řešili již několikrát. Doposud jen v málo podnicích reflektovala volba nákladových analytik výrazný posun v dostupnosti určitých informací. Jde o to, že pohled na spotřebu určitého konkrétního druhu nákladové položky dnes běžně umožňuje drill-down přístup v ERP systému: pro materiál přístup přes skladovou kartu, pro službu konkrétní firmy přístup přes IČO apod. Většina analytických koncovek zůstává neměnná již po desetiletí, což je samozřejmě dobré pro účetní rutinu, ale zcela nevyhovující, pokud jde o skutečné aktuální potřeby controllingu. 
Finanční gramotnost podnikových manažerů je podmínkou přežití v globální konkurenci. A ví to váš finanční ředitel?
V rámci spolupráce kolegů z CAFIN s Fakultou podnikatelskou na VUT v Brně byl spuštěn miniprůzkum, který by nám pomohl zacílit výzkum v oblasti využití automatizace v controllingu.
nahoru
© 2024 Controller Institut