Nemít na starost tenhle stroj, vystačil bych s polovinou techniků

Nemít na starost tenhle stroj, vystačil bych s polovinou techniků
Tomáš Nekvapil | Controller Institut s.r.o.20.4.2021
Následující příspěvek skládá hold zkušenostem a kvalifikaci.

Zkušenost a kvalifikace zaměstnanců je něco, co nezískáte bez značného úsilí. S omluvou všem mladým, být kvalifikovaný a zkušený vyžaduje především čas. Kvalifikaci pro určitou oblast si nepřinesete ze školy, i když bez vzdělání se asi neobejdete. Školní znalosti je potřeba nejprve správně aplikovat, pak lze mluvit o kvalifikaci, a teprve dlouho po získání kvalifikace přicházejí relevantní zkušenosti. V závěru procesu, pokud je vám přáno, umíte aplikovat nejen znalosti, ale také zkušenosti - pravděpodobně tedy rozumíte tomu, co se kolem vás děje. Otázkou zůstává, zda si toho u vás, po těch létech, ještě někdo všimne.

Všimnout si těch, kteří věcem rozumějí, jde bude jednodušší v malé firmě než v korporaci. Myslím, že jde o jednu z mála konkurenčních výhod, které mohou použít Davidové proti Goliášům - pokud si ji uvědomí. Kdykoli máte na starosti malý tým lidí, hledejte proto ty, kteří by mohli věcem rozumět. Jak bylo řečeno, nebudou patřit k nejmladším, bohužel, ani stáří a dlouhá léta praxe nemohou být jediným vodítkem - mladí lidé z velkých firem by o tom jistě mohli vyprávět. Máte-li štěstí a někoho podobného ve svém okolí skutečně najdete, zbývá už je jediné - umět jeho mimořádných schopností využít.

Velká témata určují velcí hráči. Velcí hráči působí globálně a jsou dnes hodně slyšet. Musíme analyzovat velké datové soubory, říkají. Proč? Často jen proto, aby v hromadě písku nalezli jediné zlaté zrno informace: tenhle stroj potřebuje více servisu než všechny ostatní, v pondělí telefonuje nejméně zákazníků.... A možná se stačilo zeptat - někoho, kdo věci rozumí.

Objektivní analýza a přesný výpočet jsou nástroje, které nakonec fungovat musí. Jak dlouhá cesta k tomu povede a zda jsme už v cíli ovšem na začátku nevíme. Zavádějící analýzy a chybné výpočty přece také existují - kdo by si troufl je předem vyloučit? Je proto bláhové tvrdit, že jde o postup lepší, odpovědnější. Moje osobní doporučení proto zní: než budete investovat do složitých analytických nástrojů, rozhlédněte se kolem sebe - pro většinu účelů může být kvalifikovaný odhad nebo expertní názor rychlejším, levnějším a také bezpečnějším řešením - a v každém případě bude vysloven s jistou zárukou rozumnosti. Samozřejmě tehdy, jde-li o osobu, která věci rozumí. Nezmýlit se při její volbě - v tom je, bohužel, také kus vaší "kůže na trhu", tedy odpovědnosti a nutné odvahy. Tu si velcí zpravidla nechtějí nebo nemohou dovolit.

A nakonec otázka: jak velké úsilí věnujeme využití toho, co vědí kvalifikovaní a zkušení v našem okolí? Jak dobře umíme jejich individuální expertízy zpracovat a uložit pro případ potřeby? Vedle investic do "big data" jsou naše snahy zachytit "individual opinion" většinou jen velmi málo patrné a ještě méně funkční.

Divíte se tomu? Velká témata určují přece velcí hráči. Vyhlašují tak závod, ve kterém David Goliáše nikdy neporazí... a na žádný jiný mu nezbydou síly.

zpět na všechny články
Tomáš Nekvapil | Controller Institut s.r.o.
Po studiu oboru Matematická analýza na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval roční kurz „Bankovnictví“ na VŠE v Praze. Působil jako ředitel pro ekonomiku, IT a organizaci střídavě v bankách, finančních institucích a strojírenských podnicích. V období fúze s IPB v roce 1998 byl vrchním ředitelem pro IT a vnitřní řízení Banky Haná, zastával post ekonomického ředitele akciové společnosti Kordárna a od roku 2002 pracoval jako finanční ředitel v akciové společnosti Tusculum, kde byl zodpovědný za projekty procesního řízení, ABC rozpočtování a implementaci informačního systému. Od června 2004 působí jako nezávislý konzultant. Realizoval četné projekty, zaměřené na plánování, kalkulace nebo strategické řízení a rovněž workshopy v oblasti controllingu a financí pro řadu významných firem v České republice a na Slovensku. Aktivně publikuje v časopisech CAFINews, CFO world a také na webové stránce www.financni-manazer.cz. Je autorem publikací „Neptejte se účetních, jak řídit náklady“ (2011), Rychlokurz podnikových financí pro manažery a jednatele firem (2016). Vydal rovněž sbírku Mikroekonomických fejetonů (2014). Je předsedou dozorčí rady České asociace pro finanční řízení (CAFIN). V současné době působí navíc jako finanční ředitel ve spol. Colognia press, a.s. V Controller Institutu nadále zastává pozici ředitele divize poradenství - jeho kurzy prošlo více než 8000 osob.

Další články

Posledních více jak 20 let se věnuji vzdělávání, a to zejména vzdělávání dospělých. Přijde mi to jako výborná náplň života. Kolik zkušených lidí jsem během své kariéry potkala a věřím, že ještě potkám a každý mě něčím obohatí. Baví mě lidé, kteří se rozhodnou i třeba ve středním věku totálně otočit svou kariéru, začít s?něčím novým a jsou jako „houba“ (myšleno tak, že nasakují nové informace :-)). Baví mě junioři, kteří se chtějí co nejlépe připravit na svou kariéru, a oceňuji opravdu každého, kdo pochopil, že vzdělávání v každém věku je a musí být součástí našeho života.  
Finanční gramotnost podnikových manažerů je podmínkou přežití v globální konkurenci. A ví to váš finanční ředitel?
V rámci spolupráce kolegů z CAFIN s Fakultou podnikatelskou na VUT v Brně byl spuštěn miniprůzkum, který by nám pomohl zacílit výzkum v oblasti využití automatizace v controllingu.
Existuje mnoho typů otázek. Některé otázky si můžete klást jen proto, že vás baví hledat odpověď („Proč mne mají všichni tak rádi?"), některé otázky provokují k akci („Neměl bych jí/jemu zavolat?") a pak jsou tu bohužel také otázky zneklidňující („Není na čase přestat s ...?"). Následující otázky, pevně věřím, spojují všechny popsané motivy v obráceném pořadí: nejprve vyvolají neklid, a potom, jak doufám, povedou k akci, která vás bude bavit. Aspoň tehdy, jste-li controlleři tělem i duší.
nahoru
© 2023 Controller Institut