Rok v onlajnu

Rok v onlajnu
Olga Cechlová | Česká asociace pro finanční řízení, z.s.16.3.2021
Už je to téměř rok, co se většina našich aktivit přesunula do online světa, a to jak pracovních, tak osobních a volnočasových. Několik hodin denně sedíme u počítače a chybí nám osobní kontakt. Tolik věcí se změnilo a zrychlilo. A to i v našem vzdělávacím businesse.

Díky vysoce výkonným nástrojům a moderní didaktice mohou zkušení školitelé vytvořit optimální podmínky i v online prostředí.

Co jsme si při tom uvědomili?

  • Technologie: Nástroje jako Microsoft Teams nebo ZOOM umožňují profesionální online nastavení s optimálními možnostmi interakce. Naučili jsme se zapínat kamery a mikrofony tak, jak je potřeba. Víme, že to skvěle pomáhá lektorovi i účastníkům v navázání (nejen) prvotního kontaktu.
  • Didaktika: Online prostředí nabízí využití různých nástrojů pro podporu opakování a procvičování probírané látky, ale i zařazení gamifikačních prvků. Během samotné výuky více dbáme na didaktiku – kombinaci krátkých skupinových nebo individuálních cvičení, při nichž se procvičí probírané téma. Pro ty, kteří se necítí dobře v rámci prezenčních kurzů při pokládání svých dotazů, je navíc online forma příjemnější..
  • Časový harmonogram: Pravidelné přestávky zajišťují, že se během výukových lekcí můžeme dobře soustředit. Také již víme, že je lepší z hlediska udržení online pozornosti více kratších setkání než jedno intenzivní.
  • Flexibilita: Všechny výukové materiály máme pro naše účastníky online. Navíc, pokud je ze školení pořizován záznam, je možné se vrátit k myšlenkám, které si chceme zopakovat. Můžeme to udělat kdykoliv a kdekoliv, je to jen o naší flexibilitě.
  • Nižší celkové náklady: A nemluvíme jen o finančních nákladech, které na cestování připadnou, ale hlavně o časové úspoře. Navíc jedna důležitá pracovní schůzka, kterou musím v daném dni absolvovat, mi nezabrání se online kurzu zúčastnit.

V současné době je mnoho věcí nejistých - ale na (naše) online školení, která pro vás chystáme v příštích týdnech, se můžete 100% spolehnout. :-)

zpět na všechny články
Olga Cechlová | Česká asociace pro finanční řízení, z.s.
Má za sebou dlouholeté zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých, ve které se pohybuje již od roku 1997. Začínala jako pedagog (se zaměřením na výuku matematiky a programování) na střední průmyslové škole. Po té se začala věnovat vzdělávání dospělých. Ve společnosti Capital Consulting měla na starosti vzdělávací aktivity pro zaměstnance investičních společností a fondů. V Controller Institutu působí od roku 1999 a postupně zastávala pozice projektového manažera, manažerky vzdělávání, prokuristky až na současnou pozici jednatelky, kterou vykonává od roku 2003. V roce 2010 stála při zrodu České asociace pro finanční řízení, kde je členkou Řídícího výboru a zaměřuje se zejména na podporu a rozvoj kariérních cest v rámci finančních oddělení podniků.

Další články

Letošní Controllingové fórum otevřeli naši oblíbení moderátoři Jan Bolek a Standa Beránek, kteří, jak jinak než hokejovým žargonem, připravili pro naše vystupující pravidla fair play. Pak navázali trochu dystopickým výhledem se vzpomínkou na Terminátora a Matrix. 
V Controller Institutu se pravidelně zajímáme o to, jaké jsou trendy ve vzdělávání dospělých. Naposledy jsme takový průzkum realizovali na podzim 2023 a na základě jeho výsledků je možné identifikovat několik klíčových trendů a přístupů ve vzdělávání dospělých, které reflektují aktuální potřeby a preference firem i jednotlivců. Tyto trendy lze rozdělit do několika oblastí, zahrnující výběr a plánování vzdělávacích aktivit, preference formátů vzdělávání, a kritéria pro výběr školení.
Ach, Excel, ten nejlepší přítel každého finančního controllera. Snadno v něm modelujeme, analyzujeme a vizualizujeme data jako praví mistři. Ale co když se náš nejbližší spojenec v rozpočtovém boji změní v nepřítele? Ano, mluvím o těch chvílích, kdy Excel přestane být nástrojem a stane se noční můrou. Vítejte ve světě excelových katastrof, kde jeden malý překlep může způsobit velké problémy.
Žádné nové téma nás dnes nečeká: Analytické členění nákladových účtů v oblasti režií jsme ve FINBLOGu (www.financni-manazer.cz) řešili již několikrát. Doposud jen v málo podnicích reflektovala volba nákladových analytik výrazný posun v dostupnosti určitých informací. Jde o to, že pohled na spotřebu určitého konkrétního druhu nákladové položky dnes běžně umožňuje drill-down přístup v ERP systému: pro materiál přístup přes skladovou kartu, pro službu konkrétní firmy přístup přes IČO apod. Většina analytických koncovek zůstává neměnná již po desetiletí, což je samozřejmě dobré pro účetní rutinu, ale zcela nevyhovující, pokud jde o skutečné aktuální potřeby controllingu. 
nahoru
© 2024 Controller Institut