Rok v onlajnu

Rok v onlajnu
Olga Cechlová | Česká asociace pro finanční řízení, z.s.16.3.2021
Už je to téměř rok, co se většina našich aktivit přesunula do online světa, a to jak pracovních, tak osobních a volnočasových. Několik hodin denně sedíme u počítače a chybí nám osobní kontakt. Tolik věcí se změnilo a zrychlilo. A to i v našem vzdělávacím businesse.

Díky vysoce výkonným nástrojům a moderní didaktice mohou zkušení školitelé vytvořit optimální podmínky i v online prostředí.

Co jsme si při tom uvědomili?

  • Technologie: Nástroje jako Microsoft Teams nebo ZOOM umožňují profesionální online nastavení s optimálními možnostmi interakce. Naučili jsme se zapínat kamery a mikrofony tak, jak je potřeba. Víme, že to skvěle pomáhá lektorovi i účastníkům v navázání (nejen) prvotního kontaktu.
  • Didaktika: Online prostředí nabízí využití různých nástrojů pro podporu opakování a procvičování probírané látky, ale i zařazení gamifikačních prvků. Během samotné výuky více dbáme na didaktiku – kombinaci krátkých skupinových nebo individuálních cvičení, při nichž se procvičí probírané téma. Pro ty, kteří se necítí dobře v rámci prezenčních kurzů při pokládání svých dotazů, je navíc online forma příjemnější..
  • Časový harmonogram: Pravidelné přestávky zajišťují, že se během výukových lekcí můžeme dobře soustředit. Také již víme, že je lepší z hlediska udržení online pozornosti více kratších setkání než jedno intenzivní.
  • Flexibilita: Všechny výukové materiály máme pro naše účastníky online. Navíc, pokud je ze školení pořizován záznam, je možné se vrátit k myšlenkám, které si chceme zopakovat. Můžeme to udělat kdykoliv a kdekoliv, je to jen o naší flexibilitě.
  • Nižší celkové náklady: A nemluvíme jen o finančních nákladech, které na cestování připadnou, ale hlavně o časové úspoře. Navíc jedna důležitá pracovní schůzka, kterou musím v daném dni absolvovat, mi nezabrání se online kurzu zúčastnit.

V současné době je mnoho věcí nejistých - ale na (naše) online školení, která pro vás chystáme v příštích týdnech, se můžete 100% spolehnout. :-)

zpět na všechny články
Olga Cechlová | Česká asociace pro finanční řízení, z.s.
Má za sebou dlouholeté zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých, ve které se pohybuje již od roku 1997. Začínala jako pedagog (se zaměřením na výuku matematiky a programování) na střední průmyslové škole. Po té se začala věnovat vzdělávání dospělých. Ve společnosti Capital Consulting měla na starosti vzdělávací aktivity pro zaměstnance investičních společností a fondů. V Controller Institutu působí od roku 1999 a postupně zastávala pozice projektového manažera, manažerky vzdělávání, prokuristky až na současnou pozici jednatelky, kterou vykonává od roku 2003. V roce 2010 stála při zrodu České asociace pro finanční řízení, kde je členkou Řídícího výboru a zaměřuje se zejména na podporu a rozvoj kariérních cest v rámci finančních oddělení podniků.

Další články

Finanční gramotnost podnikových manažerů je podmínkou přežití v globální konkurenci. A ví to váš finanční ředitel?
V rámci spolupráce kolegů z CAFIN s Fakultou podnikatelskou na VUT v Brně byl spuštěn miniprůzkum, který by nám pomohl zacílit výzkum v oblasti využití automatizace v controllingu.
Existuje mnoho typů otázek. Některé otázky si můžete klást jen proto, že vás baví hledat odpověď („Proč mne mají všichni tak rádi?"), některé otázky provokují k akci („Neměl bych jí/jemu zavolat?") a pak jsou tu bohužel také otázky zneklidňující („Není na čase přestat s ...?"). Následující otázky, pevně věřím, spojují všechny popsané motivy v obráceném pořadí: nejprve vyvolají neklid, a potom, jak doufám, povedou k akci, která vás bude bavit. Aspoň tehdy, jste-li controlleři tělem i duší.
Kolegové z České asociace pro finanční řízení (CAFIN) mají nový projekt.  Říkají mu CFO OUTLOOK. Rozhodli se vydávat své čtvrtletní odhady vývoje uvedených ukazatelů - meziroční inflace v ČR, PRIBOR a kurzy CZK/EURO a CZK/USD
nahoru
© 2023 Controller Institut