Controller Institut

Úloha finančního manažera v době ekonomické prosperity

Iveta Bajgarová | Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch19.9.2017
Ekonomické prostředí se v posledních letech vyvíjí velmi dynamicky. Není to tak dlouho, co jsme žili v ekonomické krizi. To samozřejmě kladlo vysoké nároky na finanční řízení firem. Dnes tu máme téměř pravý opak.

 Většina firem velmi dobře prosperuje, nezaměstnanost je nebývale nízká. Nabídka na trhu práce je vyšší než poptávka po ní. To ale neznamená, že by obezřetnost finančních manažerů měla polevit, nebo že by se nároky na pracovníky na této pozici snížily.
Finanční manažer musí být velmi kompetentní ve všech oblastech finanční ho řízení. Dobrá ekonomická situace podniku mu ale dává nové možnosti, nebo chcete-li, staví před něj jiné úkoly.
Otázkou, jaké jsou hlavní úkoly typických finančních pozic, se zabývala expertní skupina České asociace pro finanční řízení (CAFIN). Výsledkem její práce je studie „Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích". Pro účely studie skupina vymezila 7 klíčových oblastí finančního řízení podniku a pro typizované finanční pozice definovala míru odborných znalostí a míru provádění činností v daných oblastech.
Kde jsou kladeny největší požadavky na finančního manažera, ukazuje následující graf.

 

Zdroj: CAFIN

 

Na výsledky práce expertní skupiny CAFIN a na její poznatky z prováděných průzkumů navazuje koncepce vzdělávacího cyklu Finanční manažer od Controller Institutu.
Cyklus je koncipován tak, aby hlavním přínosem pro účastníky, kteří nejsou ve financích žádnými nováčky, bylo zejména sdílení zkušeností s lektory – finančními manažery či CEO s dlouholetou praxí. Dalším přínosem je výměna zkušeností s ostatními účastníky cyklu.
Lektoři se určitě zaměří na praktické příklady a doporučení, kam nasměrovat svou pozornost v době ekonomické prosperity.
Podívejte se na témata cyklu a jejich lektory.

zpět na všechny články
Iveta Bajgarová | Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika. Jak při studiu, tak po jeho dokončení pracovala v různých společnostech na pozicích zaměřených na marketing a public releations. Ve vzdělávání působí od roku 2002. Pracovala jako pedagog vyučující obory ekonomika, účetnictví a marketing na střední škole. Zkušenost se vzděláváním dospělých v podnikové sféře získala v korporátní výrobní společnosti Carrier Refrigeration Operating Czech Republic na pozici specialista vzdělávání. Od roku 2011 pracovala v Controller Institutu, nejdříve jako metodik vzdělávání a poté jako projektová manažerka certifikovaných vzdělávacích cyklů.

Další články

Uplatnit Paretovo pravidlo na položku, kterou nakupujete za jednoznačně určenou cenu, vypadá jako docela hloupý nápad. Copak vám někdo umožní zaplatit 20 % ceny za nádrž naplněnou palivem z 80 %?
Co vás čeká na 6. ročníku této tradiční konference CAFINu?
Poměrové ukazatele, vycházející z nekompletního hospodářského výsledku (třeba hrubého zisku nebo krycího příspěvku), jsou většinou založeny na poměru k tržbám.
Chytré firmy investují do datové analytiky v marketingu, prodeji, výrobě, logistice, protože včasná a přesná data jsou cennější zlata.

Kontaktní údaje:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

nahoru
Controller Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r.o.
Vladimírova 12, 140 00 Praha 4
Telefonní spojení: +420 224 314 410
Email: info@controlling.cz

IČ: 62912348
DIČ: CZ62912348

© 2020 Controller Institut