Controller Institut

Komplexní školení pro
finance a controlling
První a jediní v ČR
Více

Úloha finančního manažera v době ekonomické prosperity

Iveta Bajgarová | Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch19.9.2017
Ekonomické prostředí se v posledních letech vyvíjí velmi dynamicky. Není to tak dlouho, co jsme žili v ekonomické krizi. To samozřejmě kladlo vysoké nároky na finanční řízení firem. Dnes tu máme téměř pravý opak.

 Většina firem velmi dobře prosperuje, nezaměstnanost je nebývale nízká. Nabídka na trhu práce je vyšší než poptávka po ní. To ale neznamená, že by obezřetnost finančních manažerů měla polevit, nebo že by se nároky na pracovníky na této pozici snížily.
Finanční manažer musí být velmi kompetentní ve všech oblastech finanční ho řízení. Dobrá ekonomická situace podniku mu ale dává nové možnosti, nebo chcete-li, staví před něj jiné úkoly.
Otázkou, jaké jsou hlavní úkoly typických finančních pozic, se zabývala expertní skupina České asociace pro finanční řízení (CAFIN). Výsledkem její práce je studie „Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích". Pro účely studie skupina vymezila 7 klíčových oblastí finančního řízení podniku a pro typizované finanční pozice definovala míru odborných znalostí a míru provádění činností v daných oblastech.
Kde jsou kladeny největší požadavky na finančního manažera, ukazuje následující graf.

 

Zdroj: CAFIN

 

Na výsledky práce expertní skupiny CAFIN a na její poznatky z prováděných průzkumů navazuje koncepce vzdělávacího cyklu Finanční manažer od Controller Institutu.
Cyklus je koncipován tak, aby hlavním přínosem pro účastníky, kteří nejsou ve financích žádnými nováčky, bylo zejména sdílení zkušeností s lektory – finančními manažery či CEO s dlouholetou praxí. Dalším přínosem je výměna zkušeností s ostatními účastníky cyklu.
Lektoři se určitě zaměří na praktické příklady a doporučení, kam nasměrovat svou pozornost v době ekonomické prosperity.
Podívejte se na témata cyklu a jejich lektory.

zpět na všechny články
Iveta Bajgarová | Toyota Tsusho Europe SA Czech Republic Branch
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika. Jak při studiu, tak po jeho dokončení pracovala v různých společnostech na pozicích zaměřených na marketing a public releations. Ve vzdělávání působí od roku 2002. Pracovala jako pedagog vyučující obory ekonomika, účetnictví a marketing na střední škole. Zkušenost se vzděláváním dospělých v podnikové sféře získala v korporátní výrobní společnosti Carrier Refrigeration Operating Czech Republic na pozici specialista vzdělávání. Od roku 2011 pracovala v Controller Institutu, nejdříve jako metodik vzdělávání a poté jako projektová manažerka certifikovaných vzdělávacích cyklů.

Další články

Jakkoli vám formulace úkolu může přiřadit náklad na nákladové středisko připadat jednoznačná, ve skutečnosti budete mít na výběr několik možností. Často může být důležité porovnat existující možnosti mezi sebou, dříve než se pro jednu z nich rozhodnete - vaše volba bude vždy přinášet konkrétní výhody a nevýhody ve vztahu ke způsobu, kterým hodláte získané informace využít.
Ivo Poddaný, přáteli přezdívaný "iPod", má menší tiskárnu na okraji obce s příznačným jménem Podzámčí. Několik docela úspěšných let, naplněných dlouhodobými zakázkami pro korporátní klientelu, mu loni dovolilo podnik významně rozšířit. A pomohly i evropské dotace. Místo tří pronajatých linek má už jen stroje vlastní, a to dokonce čtyři. Pokud by někdo očekával, že takový vývoj přináší samé radosti nebo dokonce, že se iPod právě stal velkotovárníkem se zaručenou doživotní rentou, mýlil by se hluboce. "Naopak," - říkají zkušení podnikatelé - "...více strojů, to je více lidí, více zakázek a více starostí. A víc peněz? Možná, - když se zadaří..."
Také už se těšíte na svátek všech controllerů? Na letošní Controllingové fórum Vás v následujícím videu zvou: moderátor fóra Jirka Kuchyňa a Tomáš Nekvapil z Controller Institutu.
26 řečníků ze 13 partnerských firem České asociace pro finanční řízení (CAFIN) se přišlo podělit o novinky, které mohou finančním oddělením a controllingu nabídnout pro zefektivnění jejich práce. Více než 150 účastníků se přišlo inspirovat, aby jejich firmy nepropásly zcela nové trendy, které do řízení financí přicházejí. Moderace konference se již tradičně ujal Ota Novotný z Fakulty informatiky a statistiky při VŠE v Praze. V příspěvcích všech vystupujících se odrážela revoluční myšlenka „Svět se mění" a nejednou byla i vyslovena.

Kontaktní údaje:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

nahoru
Controller Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r.o.
Vladimírova 12, 140 00 Praha 4
Telefonní spojení: +420 224 314 410
Email: info@controlling.cz

IČ: 62912348
DIČ: CZ62912348

© 2017 Controller Institut