Problematika převodních cen v souvislosti s nehmotnými aktivy a brand fee
Online školení
Tato akce probíhá v rámci programu Online FITCO.
Cena předplatného je 11 200 Kč na 6 měsíců.
více informací o předplatném

Obsah lekce

Na lekci probereme:

• Vysvětlení, co je to DEMPE analýza a proč je důležité, aby byla součástí dokumentace převodních cen v situaci, kdy ve skupině probíhají transakce typu poplatků za brand
• Proč je důležité rozumět podnikatelské strategii?
• Jak souvisí s poplatky za nehmotná aktiva srážková daň?
• Zkušenosti z daňových kontrol zaměřených na nehmotná aktiva
• Aktuální judikatura v dané oblasti

Lektor

Lenka Lopatová
Lenka Lopatová
Head of Transfer pricing
BDO Czech Republic s.r.o.
Lenka Lopatová vede v BDO oddělení specializované na problematiku převodních cen. Má více než 15 let zkušeností v oblasti účetnictví a daní a specializuje se na problematiku převodních cen. Ve své předchozí praxi na Finančním úřadě pro Plzeňský kraj se jako metodik několik let věnovala právě převodním cenám a mezinárodnímu zdaňování. Kromě toho byla zodpovědná za přímou spolupráci s bavorskou a se saskou daňovou správou. Má praxi z daňových kontrol zaměřených na přeshraniční obchody. Lenka také působí také jako lektorka pro Komoru daňových poradců, Česko-německou průmyslovou a obchodní komoru a Západočeskou univerzitu. Hovoří česky, anglicky a německy.

Místo a čas konání

vzdálené připojení,
online forma

27. 8. 2021 | pátek | 09:00 - 10:00

Jak se přihlásit do webináře Controller Institutu

Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

nahoru
© 2022 Controller Institut