Revoluce v účetní legislativě

aneb co nás čeká a nemine s příchodem nového zákona o účetnictví

Termín a místo konání Přidat událost do kalendáře  25. 11. 2024 | 09:00 - 16:00 Místo konání Školicí centrum Controller Institut, Praha | Online
Lektor
Jan Molín
Fakulta financí a účetnictví, VŠE Praha
Prezenční / Online školení

U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online.

Proces přípravy nové účetní legislativy již probíhá delší dobu a měl vyvrcholit účinností nového zákona o účetnictví k 1. lednu 2025 - aktuálně se však jeví jako pravděpodobné odložení účinnosti na 1. ledna 2026. Příprava firem a všech dotčených osob by však polevit neměla. Nový zákon o účetnictví nepřinese jen změnu některých účetních pravidel, ale je třeba se důsledně a včas připravit na změnu celé koncepce. Po 30 letech dojde ke změně zákona a k přepracování souvisejících vyhlášek, dojde ke změně, která zasáhne každou účetní jednotku a která bude mít významný přesah i do dalších oblastí jako je daňová legislativa, úprava podnikových přeměn či oceňování. Jaké budou ty nejvýznamnější změny? Na co je třeba se včas a v předstihu připravit, neboť účinnost od 2026 může být spojena s retrospektivní úpravou začínající rokem 2025. Seminář představí a upozorní na hlavní a stěžejní body nového zákona o účetnictví a směru nové účetní legislativy.

Program

Úvod k nové účetní legislativě a její koncepci

  • význam nového zákona o účetnictví a proces jeho tvorby
  • nové uspořádání účetních předpisů 
  • systematika nového zákona o účetnictví
  • koncepční rámec účetního výkaznictví
  • účetní jednotky, jejich kategorizace a provázanost na nově nastavené účetní postupy
↓ zobrazit celý program kurzu
Termín
Počet
Cena14 231 Kč bez DPH
17 220 Kč s DPH
     
Cílová skupina

Kurz je vhodný pro  všechny, koho zajímají dopady chystaného zákona o účetictví, zejména pak pro:

- finanční manažery, kteří chtějí pochopit novou koncepci a hlavní změny s dopadem na výkazy apod.

- účetní, kteří chtějí vědět, co se jim změní v účetních postupech, a jak to po novu dělat

Lektoři

Jan Molín
Jan Molín
Fakulta financí a účetnictví, VŠE Praha
Daňový poradce a vysokoškolský učitel. Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je zástupcem vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu. Je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky, předsedou Etické komise Komory certifikovaných účetních a místopředsedou Metodické rady Svazu účetních. Zastupuje Svaz účetních v Národní účetní radě. Je zkušebním komisařem Komory daňových poradců České republiky a odborným porotcem soutěže Daňová & účetní firma roku. Praxi vykonává ve společnosti Ademia Consulting, s.r.o., zabývá se účetnictvím a daněmi podnikatelských subjektů. Je autorem řady článků a odborných publikací. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost. Je vítězem soutěže Daňař & daňová firma – za rok 2021 zvítězil v kategorii Nejlepší lektor v daních a za rok 2022 je držitelem ocenění Daňová osobnost roku v komerční daňové sféře. Je čtyřnásobným držitelem ocenění Pedagog roku na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze.
Libor Vašek

Libor Vašek
IFRS konzultant
LVC, s.r.o.
Linkedin profil
Absolvent VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví, na níž nadále působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu. Účetní expert certifikace účetní profese a předseda Komory certifikovaných účetních. Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek. Stálý host při Národní účetní radě, člen Kontrolního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem a člen Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR.

Cena
Základní cena 14 231 Kč + 21% DPH
Snížená cena 12 381 Kč + 21% DPH
BONUS: měsíční členství profesního streamu FITCO zdarma
V ceně kurzu je zahrnuto
  • elektronické potvrzení o účasti
  • studijní materiály v tištěné nebo elektronické podobě (dle formy účasti)
  • celodenní občerstvení (pro prezenční účastníky)
Místo konání

Školicí centrum Controller Institut
Voctářova 5, Praha 8
tel: +420 226 211 694
5. patro

Nebo také online u vás doma či v kanceláři.

↓ zobrazit informace o příjezdu a parkování
Revoluce v účetní legislativě
Školicí centrum Controller Institut
Voctářova 5Praha 818000
14.231

Proces přípravy nové účetní legislativy již probíhá delší dobu a měl vyvrcholit účinností nového zákona o účetnictví k 1. lednu 2025 - aktuálně se však jeví jako pravděpodobné odložení účinnosti na 1. ledna 2026. Příprava firem a všech dotčených osob by však polevit neměla. Nový zákon o účetnictví nepřinese jen změnu některých účetních pravidel, ale je třeba se důsledně a včas připravit na změnu celé koncepce. Po 30 letech dojde ke změně zákona a k přepracování souvisejících vyhlášek, dojde ke změně, která zasáhne každou účetní jednotku a která bude mít významný přesah i do dalších oblastí jako je daňová legislativa, úprava podnikových přeměn či oceňování. Jaké budou ty nejvýznamnější změny? Na co je třeba se včas a v předstihu připravit, neboť účinnost od 2026 může být spojena s retrospektivní úpravou začínající rokem 2025. Seminář představí a upozorní na hlavní a stěžejní body nového zákona o účetnictví a směru nové účetní legislativy.

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
Jan Molín
Controller Institut s.r.o.
Termín
Počet
Cena14 231 Kč bez DPH
17 220 Kč s DPH
     

Odpovědný manažer

nahoru
© 2024 Controller Institut