Základní aspekty IFRS - Modul 2

Základní aspekty IFRS - Modul 2

IAS 16, IAS 40, IAS 38, IAS 17, IAS 23, IAS 20, IAS 5
akce již proběhla
nový termín bude upřesněn - informujte mě

Prezenční školení
Základní cena 15.750 Kč + 21% DPH
Snížená cena 13.703 Kč + 21% DPH
+ BONUS: měsíční členství profesního streamu FITCO zdarma

Popis

Rozšiřte si svoje znalosti v oblasti mezinárodních standardů.

Obsah

 

IAS 16 - Budovy, pozemky, stroje a zařízení (dlouhodobá hmotná aktiva)

klasifikace, oceňování, odpisy, požadavky na zveřejňování
 

IAS 40 - Investice do nemovitostí

vymezení pojmů, přeřazení nemovitostí do investic, oceňování
požadavky na zveřejňování

 

IAS 38 - Nehmotný majetek

definice pojmů, oceňování a odepisování
nehmotná aktiva jako výsledek vlastní činnosti podniku

 

IAS 17 – Leasing

koncepce leasingu a jeho zachycení v účetních výkazech nájemce a pronajímatele
kategorie leasingových smluv, odlišení finančního a operativního leasingu
příklady

 

IAS 23 - Výpůjční náklady 

definování výpůjčních nákladů a způsobilých aktiv
přístup k aktivaci výpůjčních nákladů do ocenění aktiv
účelové vs. všeobecné zdroje financování

 

IAS 20 - Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory

dotace na úhradu pořizovacích nákladů dlouhodobého majetku
dotace na úhradu provozních nákladů
způsoby prezentace dotací v rozvaze a ve výsledovce
případové studie na různé případy dotací a jejich zachycení

 

IFRS 5 - Dlouhodobá aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti

 

Cílová skupina

Seminář je určen pro pracovníky finančních a účetních oddělení všech firem kótovaných na burze, stejně jako pro zaměstnance českých podniků příslušných ke koncernům a také pro pracovníky dceřiných společností mezinárodních firem. Dále je cyklus určen pro účetní, controllery, auditory, daňové poradce a vedoucí pracovníky financí a účetnictví, kteří chtějí své podniky převést na IAS/IFRS.

Další informace

Tento seminář je součástí vzdělávacícho cyklu Certifikovaný IFRS specialista. Ale je možné ho absolovovat i samostatně.

V ceně kurzu je zahrnuto:

  • elektronické potvrzení o účasti
  • studijní materiály
  • celodenní občerstvení
Chcete proškolit více osob ze své firmy? Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.
Více informací o firemních školeních na míru.

Lektoři

Libor Vašek
Libor Vašek
předseda KCU
Vysoká škola ekonomická v Praze
Linkedin profil
Absolvent VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví, na níž nadále působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu. Účetní expert certifikace účetní profese a předseda Komory certifikovaných účetních. Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek. Stálý host při Národní účetní radě, člen Kontrolního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem a člen Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR.
Helena Vojáčková
Helena Vojáčková
Managing partner, lektorka
Akcento s.r.o.
Absolvovala studium na VŠE. Působila ve společnosti Ernst & Young a následně jako auditorka a manažerka v oblasti finančních institucí v PricewaterhouseCoopers. Poté působila v Českých aeroliniích a Českém aeroholdingu, kde byla jako Executive Director zodpovědná za účetnictví, daně a později i za controlling. V současné době řídí auditorskou společnost HEDLEY AUDIT a věnuje se auditu a finančnímu poradenství. Je spoluautorkou několika publikací v oblastech Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).

Místo a čas konání

Školicí centrum Controller Institut NUSLE
Vladimírova 12/233, Praha 4
tel: +420 226 211 694

8. - 9. 11. 2016 | úterý - středa | 9:00 - 17:00
Přidat událost do kalendáře

Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Příjezd
Autem: sjezd z magistrály u budovy Vrchního soudu a Táborskou ulicí do Nuslí. MHD: autobusem 193 nebo tramvají 18 na zastávku Nuselská radnice, případně tramvají 11,13 nebo 14 na Náměstí Bratří Synků, odtud se vydejte pěšky po ulici Nuselská a na první křižovatce zahněte doprava na ulici Táborská a ihned po levé straně uvidíte sídlo naší firmy. Informace o spojích MHD naleznete zde: http://spojeni.dpp.cz/
Parkování
V okolí naší společnosti jsou od 1.7.2018 zavedeny parkovací zóny. Cena parkování je 40 Kč/hod. Pod odkazem níže naleznete mapu parkovacích zón: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VPShLrDu56e-8wKw0f7ed-B8ALz2LpcM&ll=50.062163656105625%2C14.443590093149396&z=18 Doporučujeme využít aplikaci pro parkování: https://zaparkuju.cz/.
nahoru
© 2022 Controller Institut