Odpovědný manažer

OBJEDNAT0 Kč bez DPH
Stáhnout informace o kurzu v PDF (46.12 KB)
OBJEDNAT0 Kč bez DPH

Obsah

Obsah a struktura zkoušky

Cyklus Diplomovaný controller je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z:

  • tematické závěrečné práce a její obhajoby
  • testu (90 minut)

Závěrečná práce

Po skončení posledního modulu z cyklu Diplomovaný controller obdržíte emailem seznam témat a informace k závěrečné práci, kterou je třeba odevzdat do 3 měsíců po ukončení cyklu. Práci zhodnotí garant cyklu do 3 týdnů po jejím odevzdání. Účastník obdrží zpětnou vazbu k práci a je pozván k obhajobě. Termín obhajoby stanoví projektový manažer.

Hodnotící komise se skládá z garanta cyklu a dalšího člena realizačního týmu cyklu Diplomovaný controller.

Písemný test

Probíhá písemnou formou ve stejný den jako obhajoba závěrečné práce. Obsahem jsou jak teoretické otázky, tak výpočet příkladů shrnující znalosti ze všech modulů.

Doporučená literatura pro přípravu ke zkoušce

  • Sbírka příkladů z controllingu (Controller Institut)
  • Materiály z jednotlivých modulů
  • Controlling, (Rolf Eschenbach a kolektiv)

Podmínky úspěšného složení zkoušky

Pro úspěšné složení je třeba dosáhnout minimálně 60 % bodů. Výsledek zkoušky je účastníkům sdělen nejpozději do 14 dnů.

Opravné termíny

Absolvent cyklu má možnost v případě neúspěšného pokusu 2x bezplatně zkoušku opakovat.
V případě, že se ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, nedostaví bez předchozí písemné omluvy, považuje se termín za propadlý (tedy neúspěšný pokus).

Na vybraný termín je třeba se přihlásit.

Chcete proškolit více osob ze své firmy? Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.
Více informací o firemních školeních na míru.

Místo a čas konání

Školicí centrum Controller Institut
Voctářova 5, Praha 8
tel: +420 226 211 694

8. 2. 2024 | čtvrtek | 09:00 - 13:00
Přidat událost do kalendáře

Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Příjezd

Autem: příjezd z centra přes Rohanské nábřeží a pokračovat do ulice Voctářova kolem Kauflandu, který bude po pravé straně nebo přes Holešovickou tržnici a Libeňský most naproti Kauflandu odbočit doleva na Voctářovu ulici. Další možná cesta je přes Holešovičky odbočit směr Bulovka a dolů kolem Libeňského zámečku a opět do ulice Voctářova. Sídlo naší společnosti je v budově DOCK One naproti Metrostavu.

MHD: metro linka B nebo tramvají 1, 3, 6, 8, 14, 24, 25, na zastávku Palmovka. Odtud se vydejte pěšky po ulici Zenklova směr Libeňský zámek a u Divadla pod Palmovkou odbočte doleva do ulice Koželužská. Na konci této ulice uvidíte budovu DOCK One, kde je sídlo naší firmy. DOCK One je naproti budovy Metrostavu. Ve směru od Libeňského zámku je možné z?tramvají 1, 3, 24 vystoupit na zastávce Divadlo pod Palmovkou a odbočit doprava rovnou do ulice Koželužská. Informace o spojích MHD naleznete zde: http://spojeni.dpp.cz


Parkování

1) Nejlépe přijeďte metrem a auto nechte na záchytných parkovištích.
2) Zaparkujte v Kauflandu, kde máte zaručené parkovací místo - první 2 hodiny zdarma, poté 50 Kč za každou započatou hodinu.
3) Zaparkujte u Alberta (Libeň), kde je poplatek 30 Kč za hodinu od 09:00-15:00. Pak je již zdarma.
4) Zaparkujte na parkovacích zónách, jen upozorňujeme, že jsou brzy plné. Cena parkování je od 20 Kč/hod. Doporučujeme využít aplikaci nebo web pro parkování www.parkujvklidu.cz. Parkovat můžete na smíšených (fialových) zónách a při využití aplikace můžete i na modrých (lokaci naleznete na přiložené mapce).


Jak to u nás vypadá

Cena

Cena: 0 Kč + 21% DPH Objednat
Zkouška Diplomovaný controller
Školicí centrum Controller Institut
Voctářova 5Praha 818000
https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
Controller Institut s.r.o.

Odpovědný manažer

OBJEDNAT0 Kč bez DPH
Stáhnout informace o kurzu v PDF (46.12 KB)
nahoru
© 2023 Controller Institut