Odpovědný manažer

Lenka Müllerová
Lenka Müllerová
lenka.mullerova@controlling.cz
+420 777 773 838
Michaela Pokorná
Michaela Pokorná
michaela.pokorna@controlling.cz
+420 724 106 610
OBJEDNAT0 Kč bez DPH
Stáhnout v PDF (46.88 KB)
Zkouška Diplomovaný controller

Zkouška Diplomovaný controller

25. 2. 2022 | 09:00 - 12:00, vzdálené připojení, probíhá online formou

Online školení
Cena: 0 Kč + 21% DPH Objednat
OBJEDNAT0 Kč bez DPH

Obsah

Obsah a struktura zkoušky

Cyklus Diplomovaný controller je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z:

  • tematické závěrečné práce a její obhajoby
  • online testu (90 minut)

Závěrečná práce

Po skončení posledního modulu z cyklu Diplomovaný controller obdržíte emailem seznam témat a informace k závěrečné práci, kterou je třeba odevzdat do 3 měsíců po ukončení cyklu. Práci zhodnotí garant cyklu do 3 týdnů po jejím odevzdání. Účastník obdrží zpětnou vazbu k práci a je pozván k obhajobě. Termín obhajoby stanoví projektový manažer.

Hodnotící komise se skládá z garanta cyklu a dalšího člena realizačního týmu cyklu Diplomovaný controller.

Písemný test

Probíhá online formou ve stejný den jako obhajoba závěrečné práce. Obsahem jsou jak teoretické otázky, tak výpočet příkladů shrnující znalosti ze všech modulů.

Doporučená literatura pro přípravu ke zkoušce

  • Sbírka příkladů z controllingu (Controller Institut)
  • Materiály z jednotlivých modulů
  • Controlling, (Rolf Eschenbach a kolektiv)

Podmínky úspěšného složení zkoušky

Pro úspěšné složení je třeba dosáhnout minimálně 60 % bodů. Výsledek zkoušky je účastníkům sdělen nejpozději do 14 dnů.

Opravné termíny

Absolvent cyklu má možnost v případě neúspěšného pokusu 2x bezplatně zkoušku opakovat.
V případě, že se ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, nedostaví bez předchozí písemné omluvy, považuje se termín za propadlý (tedy neúspěšný pokus).

Na vybraný termín je třeba se přihlásit.

V ceně kurzu je zahrnuto:

  • elektronické potvrzení o účasti
  • prezentace
  • video záznam
Chcete proškolit více osob ze své firmy? Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.
Více informací o firemních školeních na míru.

Lektor

Lektor osloven.

Místo a čas konání

vzdálené připojení,
probíhá online formou

25. 2. 2022 | pátek | 09:00 - 12:00

Jak se přihlásit do webináře Controller Institutu

Na případnou změnu Vás včas upozorníme.

Související akce

Zkouška Finanční controller
28. 1. 2022, vzdálené připojení, probíhá online formou
Začínáme s Power BI
10.3., 11.3., 15.3. a 16.3.2022, vzdálené připojení, probíhá online formou
Praktické využití Power BI
21.4., 22.4., 26.4. a 27.4.2022, vzdálené připojení, probíhá online formou
Power BI pro pokročilé uživatele
12.5., 13.5., 17.5. a 18.5.2022, vzdálené připojení, probíhá online formou
Zkouška Finanční controller
10. 6. 2022, vzdálené připojení, probíhá online formou

Odpovědný manažer

Lenka Müllerová
Lenka Müllerová
lenka.mullerova@controlling.cz
+420 777 773 838
Michaela Pokorná
Michaela Pokorná
michaela.pokorna@controlling.cz
+420 724 106 610
OBJEDNAT0 Kč bez DPH
Stáhnout v PDF (46.88 KB)
nahoru
© 2022 Controller Institut