Odpovědný manažer

OBJEDNAT CYKLUSod 59 392 Kč bez DPH
ČLENSTVÍ V CAFIN
Získejte nižší cenu a spoustu dalších výhod - staňte se členem CAFIN (České asociace pro finanční řízení).
Roční členství nabízí mnohé slevy a výhody, není to pouze "poplatek", který vám sníží výslednou cenu cyklu.
Záznam info webináře title=

Finanční controller

Ucelený přehled controllingových metod a nástrojů

Prezenční / Online školení
Certifikovaný cyklus

Akce v cyklu

Podzim 2023

Doporučené přípravné semináře:

 
akce proběhla18 511 Kč 
 
akce proběhla18 511 Kč 
MS Excel pro analytiky a controllery I
akce proběhla
18 511 Kč
 
MS Excel pro analytiky a controllery I
akce proběhla
18 511 Kč
 

Povinné semináře:

Modul 1:
akce proběhla20 598 Kč 
Modul 2:
akce proběhla27 071 Kč 
Modul 3:
7.-8.12.202320 598 KčObjednat
Modul 1:
Funkce a nástroje controllingu v praxi
akce proběhla
20 598 Kč
 
Modul 2:
Nákladový controlling - kalkulace a rozpočty
akce proběhla
27 071 Kč
 
Modul 3:
Finanční controlling - plánování a reporting
7.-8.12.2023
20 598 Kč
Objednat

Jaro 2024

Doporučené přípravné semináře:

Povinné semináře:

Modul 1:
26.-27.3.202420 598 KčObjednat
Modul 2:
16.-18.4.202427 071 KčObjednat
Modul 3:
15.-16.5.202420 598 KčObjednat
Modul 1:
Funkce a nástroje controllingu v praxi
26.-27.3.2024
20 598 Kč
Objednat
Modul 2:
Nákladový controlling - kalkulace a rozpočty
16.-18.4.2024
27 071 Kč
Objednat
Modul 3:
Finanční controlling - plánování a reporting
15.-16.5.2024
20 598 Kč
Objednat

Popis cyklu

Cyklus Finanční controller představuje 1. stupeň controllingového vzdělání.
Tento vzdělávací cyklus je také na základě rozhodnutí  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Jednací číslo MSMT-4669/2021-2/134) akreditovaný jako rekvalifikační kurz pro pracovní pozici Finanční controller.
Pokud chcete cyklus absolvovat v režimu akreditovaného vzdělávání, je nutné dodržet specifické podmínky pro tuto akreditaci a tento požadavek uvést do poznámky v přihlášce (případně kontaktovat projektového manažera cyklu).

Cílem cyklu je seznámit účastníky s úlohou controllera v podniku a naučit ho využívat moderní controllingové metody a nástroje. 

Cyklus se zaměřuje na stěžejní oblasti a činnosti controllingu: kalkulace, rozpočty, plánování a reporting.
 
Zkušený lektorský tým
Vybrali jsme pro vás zkušené odborníky a  úspěšné manažery z podnikové praxe. Celým cyklem se prolínají jejich zkušenosti, doporučení a praktické ukázky jimi realizovaných controllingových řešení.
 
Celková délka cyklu je 7 školicích dnů.
 
Cyklus je možné absolvovat prezenčně, online či kombinovaně. 
Co to pro vás znamená?
Vyberete si formu, která vám nejvíce vyhovuje:
Prezenční – na všechny kurzy přijedete do Controller Institutu, kde se o vás skvěle postaráme. 
Online –  celý den s přestávkami dle harmonogramu budete sledovat stream z prezenčního kurzu, lektor má k dispozici kameru, interaktivní TV (pro případné kreslení), sdílí obrazovku. Po kurzu budete mít k dispozici video záznam (aktivní 3 měsíce po kurzu).
Kombinovaná – sami si zvolíte, jaký kurz budete chtít absolvovat prezenčně a jaký online.

Reference

"Díky školení jsem dokázala více pochopit, co se ode mně (controllera) přesně očekává a co já naopak mohu firmě navíc poskytnout. Lektoři jsou ve svém oboru velmi zkušení a dokázali nám předat velmi cenné znalosti, které se ani ve škole nedozvíme. Znalosti získané z tohoto cyklu jsem okamžitě využila ve své firmě. Také si velmi cením vstřícného přístupu projektových manažerek a jejich laskavého jednání. Nejlepší je dle mého názoru se školení osobně zúčastnit, protože mezi výhody patří kromě osobního kontaktu s lektorem i networking, kdy se se spoluúčastníky můžete vzájemně podělit o zkušenosti, nebo si vytvoříte nové pevné přátelství (můj případ)."

Tuyet Nhung N., Financial Controller, Kermi s.r.o.
další reference

Cílová skupina

Cyklus je určen zejména pro:

  • pracovníky controllingu
  • absolventy ekonomických oborů, kteří chtějí rychle poznat, jak controlling funguje v praxi
  • manažery všech úrovní řízení, kteří chtějí pochopit význam a úlohu controllingu v podniku 

Požadavky na účastníky

U zájemců o cyklus předpokládáme základní znalosti v oblasti finančního řízení podniku (struktura majetku, kapitálu, základní přehled o účetních výkazech, pojmy náklad, výdaj, výnos, příjem apod.)

Zájemcům, kteří si chtějí doplnit či osvěžit znalosti z finančního řízení, doporučujeme absolvování přípravného semináře Finanční analýza a řízení podnikových financí.

Každý modul je doplněn praktickými příklady v MS Excel. Pro získání jistoty v práci s excelem doporučujeme přípravný seminář MS Excel pro analytiky a controllery I.

Bonusy

Absolventi cyklu navíc získávají:

  • typové controllingové úlohy s řešením v MS Excel s možností jejich využití pro vlastní praxi
  • Sbírku příkladů z controllingu
  • podpůrné materiály k přípravě na závěrečnou zkoušku

Certifikát a závěrečná zkouška

Vzdělávací cyklus je na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Jednací číslo MSMT-4669/2021-2/134) akreditovaný jako rekvalifikační kurz pro pracovní pozici Finanční controller. 

Kvalita cyklu je prověřena odbornou radou České asociace pro finanční řízení, která úspěšným absolventům uděluje certifikát.

Úspěšný absolvent získá:

  • certifikát od Controller Institutu
  • certifikát od odborného garanta cyklu České asociace pro finanční řízení (CAFIN) 

Podmínky pro získání certifikátu:

  • absolvování všech tří modulů
  • složení závěrečné zkoušky (písemný test v délce 2 hodin)

Závěrečná zkouška probíhá formou online testu. 

Po posledním modulu dostanete informace ke zkoušce e-mailem nebo přímo na semináři.

Na zkoušku je třeba se přihlásit.

Aktuální termíny zkoušky:
19. ledna 2024


Absolvent cyklu Finanční controller 2021, Jaromír Malec

Cena

Základní cena: 68.266 Kč + 21% DPH
Snížená cena:59.392 Kč + 21% DPH

Snížená cena platí pro členy CAFIN a pro 2 a více osob z jedné společnosti.

Cena cyklu nezahrnuje přípravné semináře, které nejsou jeho povinnou součástí.
Objednat cyklus

Kolik ušetřím jako člen České asociace pro finanční řízení (CAFIN)?

Příklad využití osobního členství:

Cena osobního členství 4.390 Kč
Cena cyklu Finanční controller 68.266 Kč
Cena cyklu pro členy 59.392 Kč
Rozdíl v ceně 8.874 Kč
Celková úspora 4.484 Kč


...ale není to jen o úspoře nákladů – s členstvím v CAFIN získáváte navíc spoustu dalších výhod.
A to se už opravdu vyplatí.

Objednat členství

Odpovědný manažer

OBJEDNAT CYKLUSod 59 392 Kč bez DPH
ČLENSTVÍ V CAFIN
Získejte nižší cenu a spoustu dalších výhod - staňte se členem CAFIN (České asociace pro finanční řízení).
Roční členství nabízí mnohé slevy a výhody, není to pouze "poplatek", který vám sníží výslednou cenu cyklu.
Záznam info webináře title=
nahoru
© 2023 Controller Institut