Finanční controller

Ucelený přehled controllingových metod a nástrojů

Prezenční / Online školení
Certifikovaný cyklus
Kurzy v cyklu

Doporučené přípravné semináře:

6. - 7. 6. 2024
Praha 8 / online
MS Excel pro analytiky a controllery I
Excel nejsou jen tabulky a grafy
cena od
19 053 Kč
MS Excel pro analytiky a controllery I
Excel nejsou jen tabulky a grafy
6. - 7. 6. 2024, Praha 8 / online
9. - 10. 10. 2024
Praha 8
Finanční analýza a řízení podnikových financí
Jak prověřit finanční zdraví podniku
cena od
19 053 Kč
Finanční analýza a řízení podnikových financí
Jak prověřit finanční zdraví podniku
9. - 10. 10. 2024, Praha 8

Povinné semináře:

Modul 1
23. - 24. 10. 2024
Praha 8 / online
Funkce a nástroje controllingu v praxi
Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostech
cena od
19 053 Kč
Modul 1
Funkce a nástroje controllingu v praxi
Úkoly controllingu a manažerské řízení v souvislostech
23. - 24. 10. 2024, Praha 8 / online
Modul 2
25. - 27. 6. 2024
Praha 8 / online
Nákladový controlling - kalkulace a rozpočty
Jak efektivně řídit firemní náklady
cena od
25 143 Kč
Modul 2
Nákladový controlling - kalkulace a rozpočty
Jak efektivně řídit firemní náklady
25. - 27. 6. 2024, Praha 8 / online
Modul 3
10. - 11. 6. 2024
Praha 8 / online
Finanční controlling - plánování a reporting
Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů
cena od
19 053 Kč
Modul 3
Finanční controlling - plánování a reporting
Firemní finance a jejich řízení s využitím controllingových metod a nástrojů
10. - 11. 6. 2024, Praha 8 / online

Zkouška:

14. 6. 2024
Praha 8 / online
Zkouška Finanční controller
Pro absolventy vzdělávacího cyklu Finanční controller
zdarma
Zkouška Finanční controller
Pro absolventy vzdělávacího cyklu Finanční controller
14. 6. 2024, Praha 8 / online
24. 1. 2025
Praha 8
Zkouška Finanční controller
Pro absolventy vzdělávacího cyklu Finanční controller
zdarma
Zkouška Finanční controller
Pro absolventy vzdělávacího cyklu Finanční controller
24. 1. 2025, Praha 8
Kurzy z cyklu
Počet
Cena72 700 Kč bez DPH
87 967 Kč s DPH

Popis cyklu

Cyklus Finanční controller představuje 1. stupeň controllingového vzdělání. Skládá se ze tří povinných modulů a celková délka cyklu je 7 školících dnů. Jednotlivé kurzy z cyklu lze absolvovat i samostatně.

Pro získání jistoty v práci s excelem doporučujeme nepovinný přípravný seminář MS Excel pro analytiky a controllery I. Zájemcům, kteří si chtějí doplnit či osvěžit znalosti z finančního řízení, doporučujeme absolvování přípravného semináře Finanční analýza a řízení podnikových financí.

Cílem cyklu je seznámit účastníky s úlohou controllera v podniku a naučit ho využívat moderní controllingové metody a nástroje. Je orientován velmi prakticky, semináře vedou lidé, kteří mají dlouholeté zkušenosti v controllingové praxi. Cyklus se zaměřuje na stěžejní oblasti a činnosti controllingu: kalkulace, rozpočty, plánování a reporting.

Cyklus je zakončen závěrečnou zkouškou ve formě písemného testu. Úspěšný absolvent získá certifikát Controller Institutu a certifikát od odborného garanta cyklu České asociace pro finanční řízení (CAFIN).

Zkušený lektorský tým

Vybrali jsme pro vás zkušené odborníky a úspěšné manažery z podnikové praxe. Celým cyklem se prolínají jejich zkušenosti, doporučení a praktické ukázky jimi realizovaných controllingových řešení.

Cyklus je možné absolvovat prezenčně, online či kombinovaně
PrezenčněOnline
Dojmy účastníků
"Celý kurz Finanční controller byl pro mě velmi přínosný, protože mi pomohl pochopit, jak by mělo oddělení controllingu v našem podniku fungovat. Nejvyšší přidanou hodnotou tohoto kurzu jsou široké zkušenosti lektorů z praxe, které jsou ochotni předávat studentům. Nejedná se tak o suché memorování teorie. Rozhodně doporučuji všem, kteří se snaží nově zavést controlling do společnosti a samozřejmě i jako teoreticko-praktický základ pro toho, kdo se chce věnovat controllingu naplno. V souvislosti s tím bych rád získané vědomosti rád rozšířil v navazujícím kurzu Diplomovaný controller."
Jiří L., Finanční ředitel, Mavel, a.s.
další reference
Cílová skupina

Cyklus je určen zejména pro:

  • pracovníky controllingu
  • absolventy ekonomických oborů, kteří chtějí rychle poznat, jak controlling funguje v praxi
  • manažery všech úrovní řízení, kteří chtějí pochopit význam a úlohu controllingu v podniku 
Požadavky na účastníky

U zájemců o cyklus předpokládáme základní znalosti v oblasti finančního řízení podniku (struktura majetku, kapitálu, základní přehled o účetních výkazech, pojmy náklad, výdaj, výnos, příjem apod.)

Zájemcům, kteří si chtějí doplnit či osvěžit znalosti z finančního řízení, doporučujeme absolvování přípravného semináře Finanční analýza a řízení podnikových financí.

Každý modul je doplněn praktickými příklady v MS Excel. Pro získání jistoty v práci s excelem doporučujeme přípravný seminář MS Excel pro analytiky a controllery I.

Certifikát a závěrečná zkouška

Cyklus je zakončen závěrečnou zkouškou ve formě písemného testu. Kvalita cyklu je prověřena odbornou radou České asociace pro finanční řízení, která úspěšným absolventům uděluje certifikát.  

Zkouška probíhá prezenční nebo online formou. Čas na zpracování zkoušky je 2 hodiny.

Test obsahuje:

  • teoretické otázky
  • praktické příklady (možno řešit v MS Excel)

Absolvent cyklu má možnost v případě neúspěšného pokusu 2x bezplatně zkoušku opakovat. V případě, že se ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen, nedostaví bez předchozí písemné omluvy, považuje se termín za propadlý (tedy neúspěšný pokus).

Podmínky pro získání certifikátu:

  • absolvování všech tří povinných modulů
  • složení závěrečné zkoušky (písemný test v délce 2 hodin)

Všechny potřebné informace ke zkoušce dostanete v průběhu osobní účasti na kurzech nebo e-mailem.

Cena
Základní cena 72 700 Kč + 21% DPH
Snížená cena 63 249 Kč + 21% DPH
BONUS: měsíční členství profesního streamu FITCO zdarma
Absolventi cyklu navíc získávají:
  • typové controllingové úlohy s řešením v MS Excel s možností jejich využití pro vlastní praxi
  • Sbírku příkladů z controllingu
  • podpůrné materiály k přípravě na závěrečnou zkoušku
Kolik ušetřím jako člen České asociace pro finanční řízení (CAFIN)?
Příklad využití osobního členství:

Cena osobního členství 4 390 Kč
Cena cyklu Finanční controller 72 700 Kč
Cena cyklu pro členy 63 249 Kč
Rozdíl v ceně 9 451 Kč
Celková úspora 5 061 Kč


...ale není to jen o úspoře nákladů – s členstvím v CAFIN získáváte navíc spoustu dalších výhod.
A to se už opravdu vyplatí.

Objednat členství
Kurzy z cyklu
Počet
Cena72 700 Kč bez DPH
87 967 Kč s DPH

Odpovědný manažer

nahoru
© 2024 Controller Institut