Controller Institut

Odpovědný manažer

Iveta Bajgarová
iveta.bajgarova@controlling.cz
+420 724 302 410
+420 226 211 696

Efektivní prezentace a reporting pro controllery

Best practice manažerského reportingu
akce již proběhla
nový termín bude upřesněn - informujte mě

1.00Hodnocení akce
Popis

Seminář je unikátním propojením praktických informací a zkušeností s budováním reportingového systému podniku a nácviku prezentačních a komunikačních dovedností, kterými by měl být každý controller vybaven.

Dozvíte se, jak k řízení manažerských informací přistupují nejlepší společnosti ve svých oborech. Seminář obsahuje minimum teorie, hlavním přínosem jsou živé příklady profesionála z praxe.

Lektor

Lenka Emrová
Lenka Emrová, Nezávislý kouč a lektor
Tomáš Rybička
Tomáš Rybička, Freelance Finance Manager

Obsah

Část 1. - Účinná prezentace a efektivní komunikace

Co se naučíte?

 • rozlišit a vést typy rozhovoru z hlediska jejich povahy a cíle
 • použít vhodnou strategii pro zvládání konkrétního typu rozhovoru
 • posílíte a rozvinete své komunikační dovednosti

Co si odnesete?

 • konkrétní zpětnou vazbu od lektora i ostatních účastníků
 • doporučení k zefektivnění vlastního vystoupení či rozhovoru
 • poznatky o svých silných stránkách a rozvojových potřebách

 

1. den, dopolední část

Prezentace před skupinou – jak efektivně předat informace a jak přesvědčit svoje okolí

 • plánování a příprava prezentace
 • verbální a neverbální prvky prezentace
 • fáze prezentace
 • zvládání trémy
 • praktický nácvik - sebeprezentace
 • skupinová diskuse na téma "klíč k dobré prezentaci"
 • rušivé prvky při prezentaci
 • struktura  a principy informativní a argumentační prezentace
 • práce s vizuální pomůckou
1. den, odpolední část

Typy rozhovorů z hlediska jejich povahy a cíle - jak rozpoznat typ rozhovoru a efektivně ho vést

Na prožitkovém cvičení si účastníci uvědomí základní typy rozhovoru, rozdíl mezi direktivním a nedirektivním vedením rozhovoru a monologem a dialogem.
Nácvik na modelových situacích - účastníci si vyzkouší  rozhovor, jehož cílem bude předat informace, prosadit se vůči partnerovi a sdělit nepříjemnou zprávu (účastníci budou pracovat na modelových situacích z jejich konkrétního pracovního prostředí)
 
2. den, dopolední část

Typy rozhovorů z hlediska jejich povahy a cíle, poskytování a přijímání zpětné vazby

 • zásady efektivního přesvědčování – jak správně zjistit potřeby prostřednictvím umění zeptat se a aktivního naslouchání
 • vyjednávání a zvládání námitek (praktický nácvik)
 • osvojení techniky hledání řešení a konsensu
2. den, odpolední část

Prezentace reportingových dat

 • využití získaných  prezentačních dovedností  (jak prosadit, jak přesvědčit, jak vyjednat) při prezentaci konkrétního reportu

 • praktický nácvik zvládání námitek ostatních účastníků

 

Část 2. - Controllingový reporting 

Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů může společnost zrychlit a zlepšit proces rozhodování manažerů a tím získat cennou konkurenční výhodu. Budeme Vás inspirovat.

3. den, dopolední část
 • systém řízení výkonnosti

 • co a proč reportovat

 • jak informace zobrazovat, jaké datové a grafické struktury používat

3. den, odpolední část
 • jak manažerský reporting organizovat

 • jaká je nejlepší technologie v současnosti

Cílová skupina

Seminář je určen zejména pro:

 • controllery
 • odborníky v oblasti financí a účetnictví
 • liniové manažery s controllingovými úkoly
 • pro pracovníky, kteří mají za úkol implementaci controllingu v jejich podnicích
 • experty všech oborů, kteří se chtějí rozvíjet ve směru controllingu
 • jednatele a majitele firem, kteří uvažují o zavádění controllingových nástrojů

Hodnocení účastníků

"Pozitivní dojmy: interaktivní pojetí semináře."
Controller, Bayer s.r.o.
"3. den - jak správně pracovat s daty"
Team leader support services, Raiffeisenbank a.s.
"Skvělá interaktivita soft skills trainingu."
Senior controller, E.ON Česká republika, s.r.o.
další reference

Místo a čas

Místo:Hotel Park Inn, Praha 2
Datum:20. - 22. 10. 2015
Čas:09:00 - 17:00
Na případnou změnu Vás včas upozorníme.
Další informace

Seminář probíhá v rámci cyklu Diplomovaný controller, ale lze ho také absolvovat samostatně.

Cena

Základní cena: 21.000 Kč + 21% DPH
Snížená cena:18.270 Kč + 21% DPH
Snížená cena platí pro členy CAFINu a pro 2 a více osob z jedné společnosti.

V ceně kurzu je zahrnuto:
 • elektronické potvrzení o účasti,
 • studijní materiály,
 • celodenní občerstvení.
Chcete proškolit více osob ze své firmy? Rádi pro vás připravíme firemní školení na míru vašim potřebám.
Více informací o firemních školeních na míru.

Akci lze absolvovat samostatně, nebo jako součást cyklu:

Odpovědný manažer

Iveta Bajgarová
iveta.bajgarova@controlling.cz
+420 724 302 410
+420 226 211 696

Kontaktní údaje:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

nahoru
Controller Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r.o.
Vladimírova 12, 140 00 Praha 4
Telefonní spojení: +420 224 314 410
Email: info@controlling.cz

IČ: 62912348
DIČ: CZ62912348

© 2019 Controller Institut